Bridge SE (Hanoi/N2)ID:23167

50,000,000 VND ~ 60,000,000 VNDHanoikhoảng 1 tháng trước

Tổng quan

 • Mức lương

  50,000,000 VND ~ 60,000,000 VND

 • Ngành

  Hospitality/Tourism&Leisure, Other

 • Mô tả công việc

  Công ty IT về Mobility-as-Service (MaaS) app cần tuyển 01 BrSE

  Server: AWS
  Ngôn ngữ lập trình: Java / Swift / Kotlin / AngularJS / React

  【Chi tiết công việc】
  -Làm việc, trao đổi bằng tiếng Nhật với khách hàng về các dự án
  -Bàn giao các thời hạn, tiến độ dự án
  -Trao đổi với Project Manager nếu có sự trì hoãn hoặc có vấn đề về dự án
  -Dịch các yêu cầu từ phía khác hàng
  -Truyền đạt, giải thích yêu cầu của khách hàng tới cho nhóm dự á
  -Các nhiệm vụ khác phát sinh theo phân công của cấp trên

Trình độ

 • Yêu cầu

  (Bắt buộc)
  -Ít nhất 5 năm kinh nghiệm Bridge SE
  -Tiếng Nhật từ N2 trở lên
  -Có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm phần mềm bằng các ngôn ngữ Java / Swift / Kotlin / AngularJS / React.
  ※Các ứng viên đã không lập trình/viết code trong vòng 3 năm gần nhất không phù hợp với vị trí này

  (Ưu tiên)
  -Có kinh nghiệm làm việc tại Nhật
  -Có kinh nghiệm làm việc trong công ty IT Start-up
  -Kiến thức về MAAS

 • Tiếng Anh

  Doesn’t matter

 • Ngôn ngữ khác

  None

Thông tin bổ sung