Điều khoản sử dụng

Công ty TNHH REERACOEN Việt Nam
Điều khoản sử dụng dịch vụ Tìm việc, Tư vấn nghề nghiệp và Dịch vụ Hỗ trợ, Chính sách Bảo mật và Sử dụng thông tin cá nhân
【Điều khoản sử dụng dịch vụ Tìm việc, Tư vấn nghề nghiệp và Hỗ trợ】

Khi sử dụng dịch vụ (như đinh nghĩa dưới đây) cung cấp bởi Công ty TNHH REERACOEN Việt Nam (“RCN”), vui lòng đọc và đồng ý với những điều khoản sau (“Điều khoản”)

1. Đinh nghĩaKhi được sử dụng trong nội dung Điều khoản, các cụm từ có nghĩa tương ứng như sau:
 1. “Dịch vụ” gọi chung là các dịch vụ được cung cấp theo nội dung ứng tuyển của người dùng, như sau:
  1. nội dung ứng tuyển nhận được từ người dùng phù hợp với yêu cầu công việc nhận được từ Công ty;
  2. cung cấp bài đăng tuyển dụng và các thông tin cần thiết về vị trí tuyển dụng;
  3. cung cấp lời khuyên nghề nghiệp từ nhưng nhân viên tư vấn qua điện thoại hoặc qua phỏng vấn, và
  4. hỗ trợ quá trình ứng tuyển, v.v.
 2. “Người dùng” là người ứng tuyển Dịch vụ bằng cách cung cấp thông tin cho RCN theo yêu cầu
 3. “Công ty” là công ty thuê ngoài RCN thực hiện các hoạt động tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu từ công ty, dựa trên hợp đồng dịch vụ tuyển dụng đươc ký kết riêng giữa RCN và Công ty.
 4. “Website” là trang web về hoạt động và quản trị của RCN (https://www.reeracoen.com.vn/).
2 (Quy trình ứng tuyển)Để ứng tuyển, người dùng phải tuân thủ quy trình ứng tuyển mà RCN minh họa trong các tờ rơi, quảng cáo, website. Bất kì quy trình nào khác đều sẽ không được chấp nhận và sẽ bị coi là không hợp lệ
3 (Dịch vụ)RCN cung cấp cho toàn bộ người dùng dịch vụ tìm những công việc từ Công ty phù hợp với nội dung trong đơn ứng tuyển nhận được từ chính người dùng. Nếu có bất kỳ công việc nào phù hợp với người dùng, RCN sẽ cung cấp thông tin công việc dưới dạng tin đăng tuyển. Thêm vào đó, RCN cung cấp những dịch vụ phù hợp tuyển chọn từ các dịch vụ sau theo quyết định riêng của RCN:
 1. tư vấn nghề nghiệp qua điện thoại hoặc phỏng vấn
 2. cung cấp lời khuyên nghề nghiệp từ cố vấn nghề nghiệp
 3. bổ sung thông tin chi tiết về các tin đăng tuyển
 4. hỗ trợ quá trình ứng tuyển, và
 5. cung cấp các dịch vụ khác mà RCN cho là có ích cho hoạt động thay đổi công việc và tìm kiếm việc làm của người dùng
RCN sẽ không gửi trả Hồ sơ và Sơ yếu lí lịch, v.v. nhận được từ người dùng trong quá trình tư vấn nghề nghiệp hoặc ứng tuyển. RCN sẽ tự xóa bỏ những thông tin này nếu nhận được yêu cầu từ người dùng.
4 (Đảm bảo về những thông tin được tiết lộ)Người dùng phải chắc chắn rằng những thông tin sau được cung cấp cho RCN để cung cấp dịch vụ là trung thực:
 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, toàn bộ thông tin người dùng là trung thực và chính xác. Không có thông tin giả mạc và những thông tin quan trọng nhằm tránh sự hiểu lầm cần được cung cấp đầy đủ;
 • Người dùng đang và sẽ không liên quan tới bất kỳ tổ chức tội phạm hoặc đối tượng tương đương nào (“Lực lượng chống đối xã hội”)
 • Người dùng không có mối quan hệ với lực lượng chống đối xã hội hoặc bất kỳ tình huống nào dưới đây:
  • Lợi dụng lực lượng chống đối xã hội để thu lợi bất chính cho bản thân hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Cung cấp tài chính hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chống đối xã hội
  • Bất kì mối quan hệ nào khác với lực lượng chống đối xã hội
5 (Thời gian dịch vụ)RCN tiếp tục cung cấp dịch vụ trong chừng mực mà lời mời làm việc tương thích với điều kiện của người dùng có thể được tiếp diễn. RCN có thể liên lạc với người dùng với mục đích đảm bảo người dùng vẫn có ý định tiếp tục tìm kiếm công việc mới.
RCN sẽ ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian hợp lý khi nhận được yêu cầu chấm dứt dịch vụ từ người dùng.
6 (Thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ)Trong những trường hợp không thể tránh khỏi liên quan tới hoạt động kinh doanh, RCN có thể thay đổi hoặc tạm thời dừng toàn bộ hoặc các phần trong Dịch vụ mà không cần báo trước cho người dùng. RCN cũng có thể chấm dức toàn bộ hoặc các phần trong Dịch vụ sau khi đưa ra thông báo trong một khoảng thời gian nhất định.
7 (Chấm dứt dịch vụ)RCN có thể chấm dứt Dịch vụ mà không cần báo trước cho người dùng nếu RCN quyết định rằng nguyên nhân liên quan tới người dùng được mô tả ở các mục sau. RCN sẽ không tiết lộ cơ sở hoặc lí do cho những quyết định này, cũng như không hồi đáp lại các thắc mắc, v.v.
 1. Trong trường hợp người dùng vi phạm bất kì điều khoản nào nằm trong Điều khoản
 2. Trong trường hợp thông tin người dùng không đầy đủ để cung cấp dịch vụ
 3. Trong trường hợp người dùng cắt liên lạc với RCN mà không có lí do hợp lý sau khi đã được thông báo về việc bắt đầu Dịch vụ
 4. Trong trường hợp người dùng liên tục đưa ra những yêu cầu vượt quá phạm vi Dịch vụ
 5. Trong trường hợp phát hiện ra người dùng có bất kì mối quan hệ với các tổ chức tội phạm, thành viên, pháp nhân hoặc tổ chức liên kết, hoặc bất kì lực lượng phản xã hội khác, hoặc
 6. Trong trường hợp RCN cho rằng không thể giữ mối quan hệ với người dùng.
8 (Trách nhiệm của người dùng)Công ty và bên thứ ba có trách nhiệm cung cấp thông tin về Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, người dùng phải đồng ý rằng RCN không cung cấp sự đảm bảo cho nội dung của những thông tin đó và người dùng tự chịu trách nhiệm khi sử dụng.
9. (Thông tin cá nhân)RCN thu thập, sử dụng, cung cấp và quản lý thông tin cá nhân của người dùng một cách hợp lý tuân theo “Chính sách bảo mật” và “Sử dụng thông tin cá nhân” được cung cấp độc lập.
10. (Tính chính xác và xóa bỏ thông tin người dùng)Trong trường hợp thông tin người dùng cung cấp cho RCN là không chính xác, hoặc trong trường hợp Công ty hoặc bên thứ ba đưa ra bất kỳ phản đối, có nhu cầu hoặc yêu cầu đối với RCN phát sinh từ sự khiếm khuyết hoặc không nhất quán trong nội dung, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm hoặc chi trả để giải quyết những khiếu nại đó và giữ RCN không liên quan tới các vấn đề này.

Trong trường hợp địa chỉ email của người dùng không chính xác và một bên thứ ba muốn hoặc yêu cầu xóa thông tin này, RCN có thể xóa địa chỉ email khỏi thông tin của người dùng mà không cần thông báo trước.
11 (Nộp các tài liệu)Khi nhận được yêu cầu từ RCN, người dùng sẽ ngay lập tức nộp các tài liêu như sau:
 1. Tài liệu nhận dạng để xác nhận Họ tên, địa chỉ của người dùng
 2. Thẻ đăng ký của người nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận việc làm để xác nhận tình trạng cư trú của người dùng
 3. bất kỳ bằng cấp nào khác do Công ty yêu cầu
12 (Phù hợp)RCN sẽ tìm kiếm những nội dung trong đơn ứng tuyển của người dùng phù hợp với yêu cầu công việc nhận được từ Công ty. Tuy nhiên, RCN sẽ không tiết lộ tiêu chuẩn lọc hoặc cơ sở để đưa ra quyết định. Cho dù sau khi nhận được yêu cầu ứng tuyển vào Công ty, RCN có thể thay mặt cho Công ty xem xét và quyết định độ phù hợp của ứng viên với công việc sau khi nhận được yêu cầu từ Công ty.
13. (Điều kiện làm việc)RCN xác nhận rằng các điều kiện làm việc chung như tính chất công việc và các điều kiện khác trong trường hợp người dùng tham gia Công ty. Tuy nhiên, người cũng cũng đồng ý rằng người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm xác nhận trực tiếp với Công ty liên quan tới các điều kiện làm việc trước khi ký vào hợp đồng lao đông với Công ty, và những điều kiện làm việc ấy đã được RCN xác nhận và thông báo tới người dùng, sẽ không nhằm mục đích cuối cùng để đảm bảo cho chi tiết trong hợp đồng lao động đó.
14 (Tên đăng nhập và mật khẩu)Khi RCN cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu liên quan tới Dịch vụ, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm sử dụng và quản lý. Trong bất kỳ trường hợp nào, người dùng sẽ không cho phép bên thứ ba sử dụng, hoặc chuyển giao tên đăng nhập hoặc mật khẩu của mình.
15. (Hành vi bị cấm)Người dùng sẽ bị cấm nếu thực hiện các hành động sau:
 1. Cung cấp thông tin giả hoặc không chính xác cho RCN hoặc Công ty,
 2. Cản trở hoạt động kinh doanh của RCN hoặc Công ty hoặc làm hoen ố uy tín hoặc danh tiếng xã hội của RCN hoặc Công ty,
 3. Phỉ báng, vu khống hoặc xúc phạm những người dùng khác, Công ty, RCN nhân viên RCN hoặc Công ty và bất kỳ cá nhân nào liên quan tới hoạt động kinh doanh của RCN (sau đây gọi tắt là “Bên liên quan”),
 4. Vi phạm những quyền sở hữu bao gồm bản quyền, quyền nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác, các bí mật kinh doanh hoặc bôi nhọ hay vi phạm quyền riêng tư của các Bên liên quan,
 5. Sử dụng thông tin thu thập được từ Dịch vụ để nhân bản, phát hành và các mục đích khác nằm ngoài phạm vi Dịch vụ, hoặc rò rỉ, tiết lộ cho bên thứ ba,
 6. Cung cấp thông tin thu thập được từ Dịch vụ với mục đích trục lợi,
 7. Liên lạc trực tiếp với Công ty được giới thiệu qua Dịch vụ mà không được sự đồng ý của RCN, tham gia vào quá trình ứng tuyển hoặc làm việc tại Công ty,
 8. Vắng mặt ở các buổi tư vấn, lọc hồ sơ hoặc phỏng vấn mà không báo trước hoặc từ chối làm việc tại Công ty sau khi đã chấp nhận Thư mời làm việc mà không có lí do chính đáng,
 9. Bất kì hành vi vi phạm pháp luật, quy định, hoặc trái với trật tự và đạo đức xã hội, hoặc những khả năng tương tự.
16. (Dữ liệu thống kê)RCN có thể công bố các dữ liệu thống kê dựa trên thông tin của người dùng, và sử dụng cho mục đích truyền thông, v.v. sau khi đã chỉnh sửa, hoặc công bố mà không có bất kỳ hạn chế nào. Trong trường hợp này, RCN giữ bản quyền và toàn bộ quyền sở hữu với những thông tin này. Người dùng đồng ý rằng họ có thể nhận được bất kỳ thông báo từ phía Công ty dựa trên thông tin của họ.
17 (Trách nhiệm của RCN)
 1. RCN không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về thông tin, dịch vụ, v.v thu thập được từ Dịch vụ sẽ đáp ứng được kỳ vọng từ người dùng, và đảm bảo tuyển dụng hoặc thay đổi nghề nghiệp thành công cho người dùng.
 2. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa người dùng và Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm và chi trả để giải quyết tranh chấp với các bên.
 3. RCN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào của người dùng liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ (bất kỳ bất lợi nào bao gồm thiệt hại về tinh thần hay tài sản) ngoại trừ trường hợp cố ý hoặc sơ suất từ RCN. Nếu RCN chịu trách nhiệm, RCN sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại gián tiếp, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại trong tương lai và lợi nhuận bị mất.
18 (Bất khả kháng)Trong trường hợp Dịch vụ bị hoãn hoặc rất khó hoặc không thể cung cấp Dịch vụ do những lí do không đến từ RCN như thiên tai, lỗi mạng, thiệt hại gây ra bởi vi rút mà biện pháp chống vi rút tiêu chuẩn không thể ngăn ngừa, RCN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải gánh chịu. RCN sẽ không đảm bảo bất kỳ dữ liệu liên quan tới Dịch vụ sẽ được xóa hoặc chỉnh sửa do các sự kiện này. Do vậy, người dùng chịu trách nhiệm tự lưu trữ những dữ liệu này.
19 (Bồi thường)Trong trường hợp người dùng phá vỡ Điều khoản và khiến RCN liên quan tới bất cứ tranh chấp nào với một bên thứ ba, người dùng sẽ phải tự chịu trách nhiệm và chi trả để giải quyết tranh chấp này.
Trong trường hợp người dùng phá vỡ Điều khoản và gây thiệt hại cho RCN, các Bên liên quan hoặc một bên thứ ba, người dùng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đó.
20 (Thay đổi Điều khoản)RCN có thể thay đổi nội dung của Điều khoản trong những trường hợp sau:
 1. Có sự thay đổi về luật hoặc quy định
 2. Thay đổi vì lợi ích của người dùng
 3. Những thay đổi không vi phạm mục đích của Dịch vụ và những thay đổi này là cần thiết và hợp lý để cung cấp các dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác.
21. (Tham vấn)Về bất kỳ vấn đề nào không được quy định trong Điều khoản, người dùng và RCN sẽ tham khảo ý kiến của nhau một cách thiện chí và giải quyết vấn đề một cách thân thiện, phù hợp với các quy định của luật pháp và quy định Nhật Bản.
22 (Ngôn ngữ chính)Tiếng Nhật là ngôn ngữ chính thức và ưu tiên trong văn bản của Điều khoản, bất kể bản dịch của Điều khoản sang bất kỳ ngôn ngữ nào.
23 (Quyền hạn)Điều khoản sẽ được điều chỉnh chi phối và hiểu theo luật pháp Nhật Bản. Tòa án có thẩm quyền đối với trụ sở chính của RCN sẽ có thẩm quyền riêng biệt để xét xử bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan tới Điều khoản.

Cập nhật gần nhất: 01 tháng 5 năm 2021
Ngày thành lập: 01 tháng 10 năm 2019