This job is closed

Labour safety and hygiene staff (JP or EN)ID:15374

12,500,000 VND ~ 15,000,000 VNDHa Noi
 • Job Category

  Admin/General Affair, Other, Organizational Development, Law/Legal, Legal/Patent, Other(Business Administration & Management)

 • Industry

  Electrical/Electronics

 • Job Description

  - Xây dựng các quy chế, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong công ty
  + Quản lý thiết bị phòng chống cháy nổ của công ty và theo dõi kiểm tra, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, phòng cháy chữa cháy.
  - Tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động
  - Xây dựng kế hoạch hàng năm về ATVSLĐ; đánh giá và giám sát việc thực hiện kế hoạch, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp
  - Quản lý theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
  - Quản lý rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hộ lao động.
  - Thực hiện các công việc khác trong Phòng Hành chính theo phân công của Trưởng phòng.

 • Requirement

  <Must>
  - Male
  - At least 2 years of having work experience related to occupational safety and health in manufacturing companies
  - University, college major: Technology
  - English: TOEIC 500 OR Japanese: N3
  - Good at excel and words, hard- working, enthusuastic with work

 • English Level

  Conversational Level

 • Other Language

  None

 • Working Hour

  8:00 ~ 17:00

 • Holiday

  -

 • Benefit

  -

This job is closed

Contact usup-arrow
Feel free to contact our career advisor.