IT STAFFID:23333

210,000 JPY ~ 400,000 JPYJapan2 tháng trước

Tổng quan

 • Mức lương

  210,000 JPY ~ 400,000 JPY

 • Ngành

  Consulting, Other

 • Mô tả công việc

  ◎Bạn sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển và tiếp thị các dịch vụ CNTT mới. Người quản lý dự án trong tương lai
  ◎Chúng tôi đang phát triển một ứng dụng dành cho ngành xây dựng và chịu trách nhiệm cập nhật ứng dụng này.
  ◎Bạn sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển và tiếp thị các dịch vụ CNTT nội bộ mới.

Trình độ

 • Yêu cầu

  <Must>
  Ứng viên đáp ứng 1 trong 4 đối tượng:
  ①Ngành bunkei (ngành Nhật Ngữ), tiếng Nhật tốt, kinh nghiệm BrSE hoặc IT
  ② Tiếng Nhật N3, tốt nghiệp ngành thông tin , IT
  ③ Mới tốt nghiệp
  ④ Có kinh nghiệm IT, tiếng Nhật N2 trở lên, tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT

 • Tiếng Anh

  Doesn’t matter

 • Ngôn ngữ khác

  None

Thông tin bổ sung