QC & Improvement ManagerID:18934

25,000,000 VND ~ 34,000,000 VNDThu Duc
 • Hạng mục công việc

  Supply Chain, Import / Export, Other, Customer Support, Warehouse Officer, Buyer/Merchandiser

 • Ngành

  Logistics

 • Mô tả công việc

  - Manage Inventory, Delivery, Nonsellable of all Warehouse.
  - Support control, operate current warehouse and look for outside warehouse in need.
  - Procurement for operation of all warehouse.
  - Support warehouse in related with Kaizen.
  - Improvement Activities (Quality meeting and SGA)
  - Prepare report per assigned by General Manager/line Manager.
  - Other tasks assigned by General Manager.

  - Quản lý số lượng xuất nhập tồn và giao hàng, hàng chưa bán được của tất cả các kho
  - Hỗ trợ quản lý, vận hành các kho hiện tại và tìm kiếm thuê kho nếu có nhu cầu
  - Quản lý mua hàng cho các hoạt động liên quan đến vận hành cho các kho
  - Quản lý và tư vấn cho các bộ phận về kaizen
  - Thực hiện các công việc liên quan đến chất lượng và phát triển
  - Thực hiện các báo cáo theo dõi theo sự phân công của Trưởng bộ phận
  - Các công việc khác được giao bởi Trưởng bộ phận

 • Yêu cầu

  <Must>
  • Logistics Experience at least 10 year in related job as warehouse, transportation at logistics field.
  • English intermediate

  <Prefer>
  • Prefer those who has working in Logistics service company

  <Personality>
  • Good communication and negotiation skills.
  • Be very careful, able to work under high pressure.

  ================================================================
  <Must>
  • Kinh nghiệm ít nhất 10 năm làm các công việc liên quan về kho, vận chuyển trong lĩnh vực
  • Có khả năng Tiếng Anh tốt

  <Prefer>
  • Ưu tiên có KN tại các công ty dịch vụ Logistics

  <Personality>
  • Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
  • Cẩn thẩn, làm việc được ở môi trường áp lực

 • Tiếng Anh

  Intermediate Level

 • Ngôn ngữ khác

  English

 • Giờ làm việc

  08:00 ~ 16:45

 • Ngày nghỉ

  Saturday half day, Sunday, Holiday

 • Phúc lợi

  - Social insurance
  - Tet bonus
  - Small bonus
  - Annual leave
  - Annual salary raise