REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Legal/Law] Job search list

Conditions in searching
All2 (1〜2 )

Luật sư ID:12346

Job Description • Chuẩn bị những lời khuyên và văn bản pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài như thành lập công ty, văn phòng đại diện, văn phòng quản lý dự án ...;
• Chuẩn bị và cung cấp các ý kiến ​​/ ý kiến ​​pháp lý để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong nhiều vấn đề;
• Soạn thảo và soạn thảo các văn bản / ý kiến ​​pháp lý về việc giải thích một loạt luật pháp Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp.
• Gặp gỡ khách hàng để thảo luận, lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ cho các vấn đề cấp phép và hợp nhất.
• Tập trung vào các vấn đề giao dịch chung, bao gồm sáp nhập và mua lại, tư vấn doanh nghiệp và liên doanh.
• Nghiên cứu pháp luật, phân tích so sánh pháp luật, soạn thảo văn bản pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các dự án đang triển khai.
• Chuẩn bị các văn bản pháp luật liên quan đến M & A như chuyển nhượng tài sản hoặc mua lại cổ phần;
• Chuẩn bị các văn bản pháp luật liên quan đến các vấn đề tuân thủ của công ty;
• Chuẩn bị các văn bản pháp luật liên quan đến Luật Bất động sản, Luật Thương mại, v.v.
• Rà soát hợp đồng, hợp đồng và các văn bản pháp luật khác;
• Các nhiệm vụ khác do ban quản lý
Required Qualifications <Bắt buộc>
- Có kinh nghiệm làm việc tại văn phòng luật sư Nhật Bản hoặc quốc tế (kinh nghiệm thực tiễn)
- Thông thạo tiếng Anh
- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật/ Pháp Chế
- Sẽ có khả năng thi năng lực Luật trong tương lai

<Lợi thế>
- Kỹ năng tiếng Nhật
- Được cấp phép hành nghề tại Việt Nam
Salary Monthly Salary 900USD 〜 2,000USD
Location Ha Noi

Associate Lawyer ID:10014

Job Description •Preparing legal advices and documents about foreign direct investment such as establishing a company, representative office or project managing offices and so on;
•Preparing and providing legal advices/opinions in response to client’s queries in various matters;
•Draft and prepare legal memoranda/opinions on the interpretation of a range of Vietnamese laws dealing with business enterprises.
•Meet with clients to discuss, plan and prepare application file for licensing and incorporation matters.
•Focusing on general transactional matters, including mergers and acquisitions, corporate counseling, and joint ventures.
•Legal research, comparative legal analysis, drafting of legal documents and legal support of ongoing projects.
•Preparing legal documents relating to M&A such as transfer of assets or acquisition of shares;
•Preparing legal documents related to the corporate compliance issues;
•Preparing legal documents related to the Real Estate Law, Commercial Law, and so on;
•Reviewing agreements, contracts and other legal documents;
•Other duties assigned by the management
Required Qualifications <Must>
- Have work experience in Japanese or international law office(Trainee experience is ok)
- Must be fluent in English
- Licensed to practice Law in Vietnam

<Advantage>
- Japanese skill
Salary Monthly Salary 900USD 〜 2,000USD
Location Dist 1

All2 (1〜2 )