REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Internet/Online Media] Job search list

Conditions in searching
All5 (1〜5 )

Telesales Team Leader in Hanoi ID:12991

Job Description - Báo cáo cho Giám đốc bán hàng Hà Nội, quản lý 10 telesales
- Xây dựng và quản lý nhóm telesales
- Lập kế hoạch, lịch làm việc, timesheet cho nhóm Telesales
- Báo cáo hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng / hàng năm dựa trên yêu cầu làm việc.
- Khuyến khích telesales thể hiện tốt nhất và đạt được mục tiêu bán hàng.
- Chốt sales với khách hàng cá nhân, chăm sóc và đạt được doanh thu mục tiêu từ họ.
- Quản lý cơ sở dữ liệu
- Tạo khách hàng tiềm năng mớia
- Đạt KPI và các mục tiêu
- Nghiên cứu thị trường
Required Qualifications - Tốt nghiệp đại học.
- Làm việc với tư cách là trưởng nhóm telesales ít nhất 2 năm
- Có khả năng xây dựng và tổ chức công việc cho nhóm
- Có kiến thức về digital marketing. Có kinh nghiệm bán quảng cáo trực tuyến cho Đại lý truyền thông là một lợi thế
- Kỹ thuật bán hàng xuất sắc đặc biệt trên điện thoại
Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 30,000,000VND
Location Ha Noi

Linux Administrator ( Senior and Junior) ID:12867

Job Description Chúng tôi đang tìm những ứng viên tài năng người có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị một lượng lớn servers trên nền tảng Linux. Làm việc tại vị trí quản trị viên hệ thống, bạn sẽ là thành viên của một team chuyên trách hệ thống Linux được sử dụng trong việc đưa ra các sản phẩm mới và môi trường thử nghiệm 

- Thiết kế,cài đặt cấu hình,  lắp đặt, duy trì và phát hiện lỗi của hệ thống Linux
- Tham gia tiết kế và giám sát khả năng hệ thống mở rộng của hệ thông
- Quản lí và tối ưu các hệ thông máy chủ như webserver, database và DNS
- Hỗ trợ các đội thử nghiệm/ đội phát triển kinh doanh triển khai các ứng dụng mới 
Required Qualifications - Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc quản trị mạng Linux
- Có kinh nghiệm quản trị các ứng dụng nguồn mở như webserver,  database, mail server
- Có kinh nghiệm làm việc thực tiễn với hệ thống TCP/ IP
- Có kinh nghiệm lập trình các ngôn ngữ kịch bản như Shell and Perl
- Có khả năng nghiên cứu, thích ứng và ứng dụng công nghệ mới vào các dự án
- Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống web tải trọng cao
- Kỹ năng phân tích trong phát sự cố
- Thành thạo tiếng Việt ( kĩ năng nói và viết), sử dụng tốt tiếng Anh ( kĩ năng nói và viết) trong công việc
Salary Monthly Salary 1,300USD 〜 2,000USD
Location Ha Noi

Sales Manager ID:11649

Job Description - Build up and manage sales team to sell contextual and media ads.
- Maintain good relationships with clients to ensure continuous business growth.
- Ensure on-time delivery and quality of advertisements.
- Ensure timely advertising billing and payment for customers
- Review sales processes and suggest improvements.
- Prepare sales presentations and proposals for customers.
- Develop sales strategies to achieve short and long term sales revenue objectives.
- Recognize new sales opportunities by studying the latest market trends.
Required Qualifications - At least 2 years working experience in Management
- Minimum 2 years of working experience in Digital Marketing
- Good knowledge about bidding system
- Have experience in selling Google Ads and Facebook Ads
- Good organization and planning skills
- Strong communication, presentation and negotiation skills
- Other requirements will be discussed in the interview
Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 30,000,000VND
Location Ha Noi

Senior Sales ID:11648

Job Description - Sell ad placements
- Develop and maintain partners database
- Increase awareness of company's capabilities to existing and prospective clients
- Develop business—build and maintain good relationships with clients
- Prepare attractive documents/presentations to inspire and persuade clients
- Meet monthly and quarterly sales objectives
- Collect market information for superiors to maximize business opportunities
- Clearly communicate new products/advertising programs, as well as provide excellent after-sales services including responding to all partners’ inquiries, complaints and feedback
- Research and forecast new trends in the Vietnamese online advertising market
- Collaborate with other teams to develop new products/services
- Execute other tasks assigned by management
Required Qualifications - At least 2 years of experience working in a sales, customer service and/or business development-based role;
- Experience with AdWords, AdSense, Facebook ads, banner ads (have a good relationship with customers)
- Excellent communication and interpersonal skills
- A continuous ‘can-do’ attitude and a strong determination to achieve challenging targets;
- Confidence and ability to perform well under pressure
- Ability to negotiate and create win-win situations
- Ability to analyze and interpret basic financial/market data
- Professional and driven personality
- Ability to work independently as well as in a team
- Willingness to travel within Vietnam
- Basic English, computer literacy
- Other requirements will be discussed in the interview
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Ha Noi

Software engineer ID:12979

Job Description - Implement new internal and external features
- Extend test code coverage
- Refactor and fix bugs in existing code
- Write/edit PHP code
- Write/edit PHPUnit and Behat tests
- Write/edit databases queries
- Write/edit bash scripts and server configs
- Other tasks requested by Direct Manager
Required Qualifications - At least 2 years of proven experience in a similar position
- Knowledge of OOP and design patterns
- Knowledge of PHP and PHP frameworks (Kohana, Laravel, Symfony)
- Experience with SQL (ideally MySQL)
- Knowledge of GIT or SVN
- English enough to be able to express your ideas at work.
- NoSQL (redis, mongodb) databases (is an advantage)
- Experience with automated testing (PHPUnit, Behat) is an advantage
- Linux environment experience is an advantage
- Experience with Docker is an advantage
Salary Monthly Salary 700USD 〜 1,200USD
Location Ha Noi

All5 (1〜5 )