REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Human Resource] Job search list

Conditions in searching
All42 (1〜20 )

HR MANAGER ID:12801

Job Description Main Focuses:
* Department Lead:
- Manage and monitor overall HR activities, systems, tactics and procedures across the organization.
* Recruitment :
- Build up recruitment plan
- Review and improve recruitment procedure.
- Employer branding.
* Training and development:
- Review and re-design Employee Education Circle (EEC).
- Take charge of EEC implementation.
- Build up company performance review and feedback systems.
* Compensation & Benefit:
- Manage timesheet
- Implement other benefits and related payments (Social & Health Insurance, Unemployment Insurance, Personal Income Tax) and coordinate with external agency for tax declaration.
- Plan for C&B monthly and yearly budget together with activities
Required Qualifications Education background : Top university or high GPA or HR certificate example: SHRM, Master...) or have achievements at work (good HR's KPI).
Experience :
• At least one-year experience as HR Business Partner for Sales in Multinational Corporation (MNC) or HR Team Leader in Small and Medium Enterprise (SME).
Language : English - Upper-Intermediate Level b ecause HRM will report to Indian Director.
Skill:
• Have strong knowledge and experiences with Recruitment Procedure (the number of recruitment, retention rate, recruitment conversion rate, time to recruit 1 employee, Recruitment tactic + Employer branding), Company feedback and review systems.,
• Have immense passion for HR
• Good sense of people development and company culture
• Leadership capacity (Strategic thinking + Planning skills + Manage team)
• Strong thinking and ownership
• Ability to work with numbers, Data driven mindset and Evidence-based decision making.
• Result-oriented & have high responsibility.
PREFER :
• Prefer 9X (Because CEO 89)
Salary Monthly Salary 15,000,000VND 〜 25,000,000VND
Location Dist 1,Dist 4,Dist 7

Admin Manager (Female, Japanese N2) ID:13072

Job Description You will do the all office work at our office.
- Corporate
+ Assure staff to follow the company regulations strictly
+ Report to Japan managers about company monthly's status
+ Make proposal for improvement of company process, invironment
+ Solve internal problems between staff
+ Make report and join yearly report meeting in Head quarter
+ Consult to Japan Manager about policy, legal rules...

- Accounting
+ File, arrange and manage invoices, bank statements every month.
+ Interact with the accounting firm for monthly financial statements.
+ File, arrange and manage contracts.
+ Make online banking records for invoice payment.
+ Check monthly, quarterly, yearly Financial statement, PIT reports, VAT report, CIT reports, Business License Tax reports, Audit reports, Report of using invoice made by Accounting service outsourcing company.
+ Submit Tax reports to the Tax office via Taxonline software.
+ Cash control.
+ Make and manage company yearly budget and actual expenses

- General Affair
+ Deal with customers' visit.
+ Receive and answer phones from customers.
+ Check and order commodities, and purchase management.
+ Check and manage company equipments.
+ Organize company events.
+ Book hotel/ plane ticket and do visa application procedues for Japanese and Vietnamese staffs.
+ Maintain/purchase office equipments.
+ Make libraries to manage employees information
+ Write company blog articles, manage company blog page and company website.

-Human Resources
+ Check payroll and Social insurance amount made by Accounting firm
+ Make libraries to manage employees information
+ Create and manage labor contracts of employees
+ Support recruitment
-Join recruitment interview
-Arrange, book interview schedules and contact candidates for interviews.
+ Labor report
-Make labor report every six months and submit to the Labor office.

-Translation
+ Translate documents related to Administration department
Required Qualifications MUST:
- Female, age from 35 - 40 years old
- Education: Bachelor Degree in related field (Accounting, Banking, Economics, Science and Humanity Society etc.)
- Experience: At least 3 years experience as Admin Manager and has working experience in IT company.
- Language : Japanese N2~ (communicate internal & client) & English (Intermediate Level) - Use translate document for Group.
============================================
Competencies / Soft Skills
============================================
- Good at multi tasks .
- Good interpersonal and communication skills.
- Good problem solving.
- Paperwork skills
============================================
Stance / Mind
============================================
- Be careful and detailed .
- Self-motivated & hard-working.
- Pro-active attitude
- Eager to improve yourself continuously by acting
- Can’t stop helping others when they are in trouble
- Be honest and always respect others
- Be able to feel pleasure in making someone happy
Salary Monthly Salary 30,000,000VND 〜 38,000,000VND
Location Dist 3

Business management Assistant (Jap speaker) ID:10065

Job Description -must graduate faculty in Japanese or major in university is Japanese
-Graduated from Japanese university 4 years
Required Qualifications -Japanese level is N1, but its okay without N1 certification
-have experience going to Japan to study Japanese
-have experience working in Japanese company
-must graduate faculty in Japanese or major in university is Japanese
-have powerful mental ,work patiently
Salary Monthly Salary 23,000,000USD 〜 25,000,000USD
Location Dist 1

Kế toán Tiếng Nhật ID:13222

Job Description - Thu thập, kiểm tra, quản lý sổ sách, chứng từ và hạch toán kế toán cho khách hàng
- Lập kế hoạch, báo cáo, tờ khai thuế hàng tuần/tháng/năm theo yêu cầu
- Nắm được các chính sách và luật thuế hiện hành, có khả năng tìm hiểu và tư vấn các vấn đề liên quan tới thuế và kế toán cho khách hàng
- Làm việc trực tiếp với khách hàng và với cơ quan thuế
Required Qualifications - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán, có thể làm tốt các phần hành khác nhau của kế toán
- Tư duy logic, ham học hỏi
- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Tiếng Nhật N2 trở lên và có thể trao đổi được với khách hàng (Nhật Bản)
- Có kinh nghiệm làm kế toán dịch vụ là lợi thế
Salary Monthly Salary 650USD 〜 1,000USD
Location Ha Noi

Nhân viên Nhân sự ID:13218

Job Description * Trách nhiệm:
Vị trí này là trong bộ phận nhân sự, ứng viên sẽ tham gia vào các công việc hành chính văn phòng và đặc biệt là mảng nhân sự.

* Nhiệm vụ:
- Duy trì cấu trúc công việc bằng cách cập nhật các yêu cầu công việc và mô tả công việc cho tất cả các vị trí.
- Duy trì nhân viên tổ chức bằng cách thiết lập một chương trình tuyển dụng, kiểm tra và phỏng vấn; các nhà quản lý tư vấn về lựa chọn ứng cử viên; tiến hành và phân tích các cuộc phỏng vấn xuất cảnh; đề xuất thay đổi.
- Duy trì các chương trình trợ cấp nhân viên và thông báo cho nhân viên về các phúc lợi bằng cách nghiên cứu và đánh giá các nhu cầu và xu hướng lợi ích; giới thiệu các chương trình quyền lợi để quản lý; chỉ đạo việc xử lý các yêu cầu quyền lợi; lấy và đánh giá hồ sơ hợp đồng quyền lợi; trao hợp đồng quyền lợi; và thực hiện các chương trình giáo dục về các chương trình lợi ích.
- Duy trì các nguyên tắc quản lý bằng cách chuẩn bị, cập nhật và giới thiệu các chính sách và thủ tục nhân sự.
- Hoàn thành các công việc được giao thêm nếu cần.
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Kỹ năng tiếng Nhật ít nhất là N3
- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự ít nhất 2 năm (bắt buộc)

<LỢI THẾ>
- Kỹ năng tiếng Anh là lợi thế
- Kinh nghiệm làm việc ở cùng một vị trí
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location Hung Yen

HR staff(MY PHUOC 3) ID:12817

Job Description - In-house document preparation (reports, meeting materials, etc.)
- Payroll
- Expense
- Equipment management
- Benefits welfare system improvement
- Telephone · Email reception
- Legal check of contract
- Recruitment work
- labor management
- Attendance management
- Registration change work
- Social insurance relation procedure
- Office management
- Internal event planning and management
- Internal compliance creation
- Posting internal vacant jobs to SNS or recruitment website
- Making up a list of candidates
- Setting up and attend some interview
- Building a good relationship with some university, college to get candidates
- Contacting with HR agency
- Report an annual recruitment plan and result
Required Qualifications -experience on Hiring, Human,Benefits Administration, Performance Management, Communication Processes,
Compensation and Wage Structure, Supports Diversity, Classifying Employees, Employment Law, HR Organization
- Good communication skills in both Vietnamese and English
-Prefer to working experience in Japanese company
-Prefer to have experience for Automotive industry
- Good English skill.
- Have at least 1-3 years experience in same position in the Factory
- Acknowledge on setting HR department
- Respect the importance of confidentiality
Salary Monthly Salary 400USD 〜 500USD
Location Binh Duong

QUẢN LÝ NHÂN SỰ ID:12444

Job Description Trách nhiệm:
- Là người quản lý bộ phận nhân sự, trách nhiệm là toàn bộ lĩnh vực nhân sự.
- Không có nhân viên nhân sự trong công ty, do đó, ngay cả vị trí quản lý cần phải xử lý tất cả mọi thứ về nhân sự
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tuyển dụng năm 2018 là nhiệm vụ lớn nhất

Nhiệm vụ công việc:
- Phụ trách vấn đề nhân sự, bảo hiểm, tổ chức nhân sự của công ty
- Duy trì cấu trúc công việc bằng cách cập nhật các yêu cầu công việc và mô tả công việc cho tất cả các vị trí.
-Tăng cường đội ngũ nhân viên bằng cách thiết lập một chương trình tuyển dụng, thử nghiệm và phỏng vấn; tư vấn cho các nhà quản lý lựa chọn ứng cử viên; tiến hành và phân tích các cuộc phỏng vấn xuất cảnh; đề nghị thay đổi.
-Đạt được nhân viên cho các bài tập bằng cách thiết lập và tiến hành các chương trình định hướng và đào tạo.
- Đảm bảo lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên bằng cách đào tạo các nhà quản lý để huấn luyện và kỷ luật nhân viên; lập kế hoạch quản lý hội nghị với nhân viên; nghe và giải quyết những bất bình của nhân viên; tư vấn cho nhân viên và người giám sát.
- Duy trì các hướng dẫn quản lý bằng cách chuẩn bị, cập nhật và giới thiệu các chính sách và thủ tục nhân sự.
-Tài nguyên các hồ sơ nhân sự lịch sử bằng cách thiết kế một hệ thống lưu trữ hồ sơ; giữ hồ sơ quá khứ và hiện tại.
- Hoàn thành các yêu cầu hoạt động của nhân sự bằng cách lập kế hoạch và phân công nhân viên; theo dõi kết quả làm việc.
-Tìm kiếm nhân viên nguồn nhân lực bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng và đào tạo nhân viên.
-Tìm kiếm kết quả công việc của nhân viên nhân sự bằng cách tư vấn và kỷ luật nhân viên; lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá kết quả công việc
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
● Kinh nghiệm
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc nhân sự
● Ngôn ngữ
- Trình độ trung cấp cao hơn của tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật
● Kỹ năng
- Kỹ năng tuyển dụng mạnh
- Kỹ năng giao tiếp tốt (Thông tin liên lạc rõ ràng, Nghe tốt, Nói chuyện ngắn gọi, súc tích)
● Khác
- Có thể làm việc tại Bắc Giang
- Sẵn sàng làm việc trong ngành dệt

<LỢI THẾ>
● Kinh nghiệm
- Làm việc trong ngành dệt, ,may mặc
- Làm việc tại công ty Nhật Bản
Salary Monthly Salary 14,000,000VND 〜 18,000,000VND
Location Bac Giang

TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO ID:12987

Job Description * Trách nhiệm:
Đây là vị trí mới được thành lập, họ có nhu cầu đào tạo và đào tạo hệ thống cho nhân viên.

* Nhiệm vụ:
Là một lãnh đạo nhóm Giáo dục,
- Thiết lập hệ thống giáo dục và đào tạo
- Hướng dẫn sử dụng
- Thực hiện hệ thống giáo dục và đào tạo
- Cải tạo hệ thống giáo dục và đào tạo
- Nhân viên lãnh đạo và huấn luyện viên
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng
- Kỹ năng Nhật ít nhất là N2
- Có kinh nghiệm làm việc về nhân sự hoặc sản xuất
- Sẵn sàng làm việc ở vị trí này (Giáo dục hoặc Đào tạo)
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản
- Có thể đi Nhật khoảng 3 tháng để học hệ thống giáo dục và đào tạo của HQ

<LỢI THẾ>
- Kĩ năng tiếng Anh
- Kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí
- Kinh nghiệm quản lí
Salary Monthly Salary 13,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Hung Yen

HR Supervisor ID:13154

Job Description - Thực hiện các công việc quản lý nhân sự theo phân công của trưởng phòng.
- Tham gia tuyển dụng, lập kế hoạch nhân sự, phỏng vấn và tiếp nhận nhân viên mới; Các vấn đề liên quan đến nhân viên trong bộ phận.
- Tham gia đào tạo và định hướng nhân viên mới, đánh giá quá trình hoàn thành công việc.
- Chịu trách nhiệm về mọi vấn đề nhân sự, như hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng, hợp đồng thử việc, thỏa thuận chấm dứt (hợp đồng gia hạn, điều chỉnh lương ...) cho nhân viên
- Quản lý mọi vấn đề liên quan đến công việc hành chính như: tiếp tân, bảo trì, văn phòng phẩm, hệ thống liên lạc ...
- Tổ chức các sự kiện, truyền thông nội bộ của công ty
- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành đối với chính sách về chất lượng, điều kiện làm việc và môi trường.
Required Qualifications - Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kinh tế hoặc tiếng Nhật
- Nữ từ 30 tuổi trở lên
- Tiếng Nhật N2 hoặc tương đương
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý Nhân sự
- Có đầy đủ kinh nghiệm về các mảng Nhân sự

Salary Monthly Salary 900USD 〜 900USD
Location Hung Yen

Trợ lý Tuyển dụng ID:13153

Job Description <Trách nhiệm chính>
- Giám sát quá trình tuyển dụng và tuyển chọn với mục tiêu đảm bảo rằng công ty thu hút và tuyển dụng các ứng viên phù hợp để xác định vị trí tuyển dụng đúng thời điểm và sử dụng tốt nhất các thành viên trong ngân sách đã được phê duyệt và phân bổ nguồn lực và tuân thủ nghiêm ngặt theo cách công bằng và minh bạch hướng dẫn và chính sách của công ty.

<Nhiệm vụ công việc>
1. PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO
- Giám sát, tư vấn, đào tạo và hướng dẫn nhân viên bộ phận tuyển dụng và tất cả các đồng đội khác về kỹ năng tuyển dụng,
- Kiến thức và phương pháp tuyển dụng để đảm bảo rằng chúng được tạo động lực và đào tạo thích hợp và thực hiện tuyển dụng và lựa chọn trách nhiệm của các tiêu chuẩn cần thiết.

Phần trăm thời gian: 10%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Chất lượng thuê: tổng số lao động từ chức sớm (1 năm trở xuống) là <= 10% tổng số thuê
・ Tỷ lệ duy trì hàng năm: 23% trở xuống

2. QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG
- Phát triển và giám sát việc thực hiện chiến lược tuyển dụng của công ty.
- Phát triển và giám sát việc thực hiện tất cả các hệ thống và thủ tục cần thiết.
- Phỏng vấn các ứng viên tiềm năng và chỉ định nhân viên tham vấn với người phỏng vấn thích hợp trong các phòng ban có liên quan.
- Giữ cho đến ngày với những phát triển mới nhất trong các lĩnh vực tuyển dụng và lựa chọn.
- Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự và quy trình tuyển dụng và tuyển chọn hoạt động hiệu quả với kết quả mong đợi.

Phần trăm thời gian: 50%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Chất lượng thuê: tổng số lao động từ chức sớm (1 năm trở xuống) là <= 10% tổng số thuê
・ Tỷ lệ duy trì hàng năm: 23% trở xuống

3. THƯƠNG HIỆU NHÂN VIÊN
- Giám sát quá trình của tất cả các hoạt động xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo cho tất cả vị trí tuyển dụng trong và ngoài.

Phần trăm thời gian: 20%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Chi phí thuê
・ Thời gian thuê

4. ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH / TƯ VẤN
- Thực hiện và tuân thủ các chính sách tuân thủ, gian lận, sửa chữa và phòng ngừa của Công ty để đảm bảo công ty không có vi phạm tuân thủ tuyển dụng, không tham nhũng.

Phần trăm thời gian: 10%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Zero tham nhũng, không nghi ngờ tin đồn

5. NGÂN SÁCH
- Trực tiếp, kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì ngân sách để đảm bảo ngân sách được đáp ứng theo kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.

Phần trăm thời gian: 05%
Tiêu chuẩn Đo lường:
·Tối ưu hóa chi phí

6. QUẢN LÝ AN TOÀN
- Kiểm soát và thực hiện bất kỳ chính sách cần thiết và thủ tục liên quan đến sức khỏe, an toàn, 3S bao gồm cả chữa cháy bên trong Phòng tuyển dụng

Phần trăm thời gian: 05%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Số vụ tai nạn thấp, gần thiếu hụt yêu cầu từ công ty
Required Qualifications <Học vấn và kinh nghiệm>
(1) Bẳng cử nhân về Nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan
(2) Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự

<Kỹ năng>
(3) Kinh nghiệm quản lý
(4) Kiến thức trong lĩnh vực công nghiệp
(5) Kinh nghiệm quản lý ngân sách
(6) Kỹ năng đàm phán
(7) Kỹ năng giao tiếp
(9) Kỹ năng đàm phán
(10) Quan tâm đến chi tiết
(11) Khả năng phân tích
(12) Kỹ năng tổ chức
(13) Giao tiếp tiếng Anh thành thạo
Salary Monthly Salary 500USD 〜 1,000USD
Location Hai Phong

Product Manager (B to C Marketing) ID:13088

Job Description - Advertising and Marketing consumer healthcare products
- Making marketing plan to Pharmacy
- Determines customers' needs and desires by specifying the research needed to obtain market information.
- Assesses market competition by comparing the company's product to competitors' products.
- Provides source data for product line communications by defining product marketing communication objectives.
- Obtains product market share by working with sales director to develop product sales strategies.
- Provides information for management by preparing short-term and long-term product sales forecasts and special reports and analyses; answering questions and requests.
- Introduces and markets new products by developing time-integrated plans with sales, advertising, and production.
- Determines product pricing by utilizing market research data; reviewing production and sales costs; anticipating volume; costing special and customized orders.
- Completes operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
- Other tasks
Required Qualifications <Must>
- English Upper-intermediate level (communicate with other countries staffs)
- Can communicate well by email (detail personality)
*No need experience

<Better>
- Know business manners
- Have knowledge of financial, HR, Marketing, Import & Export, Business plan *at least 2
Salary Monthly Salary 22,000,000VND 〜 27,000,000VND
Location Dist 1

Secretary cum GA ID:13028

Job Description - Securely
- Interpret Japanese - Vietnamese, Japanese - English
- Contacting with accounting agency
- Make systems for GA
- Assistant Japanese manager and sales staffs
- Manage salary of employees
- Other tasks
Required Qualifications <Must>
- Have GA/HR experience more than 5 years
- Japanese N2 no holder (communicate with Japanese manager and client in Japanese)
- English: Intermediate level (documents are in English)

<Better>
- Have experience study abroad in Japan
- Have working experience in Japanese company
Salary Monthly Salary 600USD 〜 2,000USD
Location Dist 1

General Affair (Amata) ID:13133

Job Description - Taking contact Japan office by email
- Responsible for the day to day organisation of the site administrative and organisational tasks (which are often to be dealt with in a confidential way), secretarial functions, general affairs, assistance to the general manager and other managers.
- Handling secretarial duties, reception, telephone and mail and parcel traffic, office and general administration.
- Personal assistant to the site President.
- Taking minutes in dedicated meetings.
- Draws up, in consultation with the superiors, letters, statements, reports, presentations, etc. And finishes them in terms of lay-out, spelling, etc.
- Assistance to management in practical matters, general affairs and administration.
- Taking care of facility management and maintenance, office supplies, relation to service providers, business and personal contacts, potential vendors and relations, cleaning and housekeeping services.
- Organisations of meetings, business trips, hotel and flight bookings, catering, lunches.
- This position is including accounting and HR task
- In charge of tax, salary, and so on
- Support for recruitment
Required Qualifications <MUST>
-Experience for general affair for more than 3-5 years
-Japanese skill with more than N2 level
-Experience for accountant

<Better>
-Certification for chief accountant
-Working experience in Japanese company
Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 26,000,000VND
Location Dong Nai

Business Administration & Management ID:13081

Job Description - Communicate with other countries staffs by email in English
- Establish and carry out departmental or organizational goals, policies and procedures
- Direct and oversee an organization’s financial and budgetary activities
- Manage general activities related to making products and providing services
- Innovate by applying new technologies in the workplace
- Consult with other executives, staff and board members about operations
- Negotiate or approve contracts and agreements
- Appoint department heads and managers
- Analyze financial statements, sales reports and other performance indicators
- Identify places to cut costs and to improve performance, policies and programs
- Support Import & Expert
- Other tasks
Required Qualifications <Must>
- English Upper-intermediate level (communicate with other countries staffs)
- Can communicate well by email (detail personality)
*No need experience

<Better>
- Know business manners
- Have knowledge of financial, HR, Marketing, Import & Export, Business plan *at least 2
Salary Monthly Salary 9,000,000VND 〜 13,000,000VND
Location Dist 1

GA HR Assistant Manager ID:12161

Job Description - Nhân sự:
+ Xây dựng Nội quy lao động và đảm bảo tính tuân thủ nội quy lao động.
+ Xây dựng hệ thống thang bảng lương, đánh giá tăng lương
+ Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo.
+ Tính lương, thưởng, tính PIT, làm báo cáo PIT cho toàn thể nhân viên (Bao gồm cả người Việt và người nước ngoài)
+ Quản lý các chế độ bảo hiểm xã hội và làm các báo cáo bảo hiểm với cơ quan BHXH. + Theo dõi hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động.
+ Làm báo cáo tình hình sử dụng lao động.
+ Hỗ trợ Trưởng phòng người Nhật, Ban GĐ trong việc phổ biến nội quy chính sách tới các nhân viên & bảo đảm các chính sách được thực hiện đúng quy định.
- Hành chính:
+ Quản lý các công việc liên quan đến hành chính: Quản lý sử dụng xe Công ty, tạp vụ, bếp ăn, tình hình ra vào công ty, quản lý đồng phục, văn phòng phẩm v…v…
+ Phụ trách và tham gia các sự kiện tổ chức trong năm tại Công ty, phụ trách các vấn đề liên quan đến các hoạt động tập thể, công đoàn, phúc lợi … của Công ty.
+ Quản lý việc xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú, xin Visa….
Required Qualifications + Nam /Nữ, tuổi từ 35 tuổi trở lên, Tốt nghiệp đại học
+ Năng lực tiếng Nhật tương đương mức N3 trở lên
+ Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
+ Am hiểu luật pháp về lao động – tiền lương, luật đầu tư, BHXH, văn bản hành chính và pháp lý. + Kỹ năng giao tiếp tốt. Có thể làm việc dưới áp lực cao.
Salary Monthly Salary 1,500USD 〜 1,500USD
Location Hung Yen

GA/HR staff(Thu Dau Mot)(Electric tool) ID:12051

Job Description <Support HR-Admin activities>
- Screening CV
- Contact candidates
- Manage working date of employees
- Manage leaves
- Other Admin tasks
Required Qualifications <MUST>
- N3
- GA/ HR experience 1+ (especially recruitment)

☆N3 with little HR experience


<WANT>
- College degree
- English
- Good at Microsoft Office
- Good at communication skills

<Personality>
- Willing to learn
- Understand working culture of Japanese
- Active and independent working
Salary Monthly Salary 8,000,000VND 〜 22,000,000VND
Location Binh Duong

HR Manager ID:12499

Job Description - Manage rules and regulations of the company.
- interview selection.
- Plan and implement training.
- Manage policies according to labor law.
- Manage incentive, discipline and human resource evaluation systems.
- Perform other duties as required by the Head of the Division and the Directors.
- Manage HR of the three factories of the company.
- Job details will be discussed during the interview.
Required Qualifications - University graduate.
- Age: 32 ~ 40 - Male
- 5 years' experience as HR Manager. Can communicate in Japanese (English is a plus).
- Have experience working as HR manager in factory with the number of employees around 1000 members.
- Good organizational skills, organizational and managerial personnel in BP.
- Ability to persuade, presentation skills.
Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 30,000,000VND
Location Thu Duc

GA/HR Vice Supervisor(Thu Dau Mot)(Electric tool) ID:12732

Job Description <Manage all activities of GA/HR Dept>
- GA strategy
- HR strategy
- Recruitment
- C&B
- Training and development
- Other Admin tasks
Required Qualifications <Must>
- N1~N2 ( to report to Japanese director and board of manager in Japan)
- Experience of GA/HR 4+

✔ Min 2 year experience at the same position
✖ N3

☆N2 with strong GA/HR experience

<WANT>
- Bachelor degree
- English
- Good at Microsoft Office
- Good at communication skills

<Personality>
- Willing to learn
- Understand working culture of Japanese
- Active and independent working
Salary Monthly Salary 11,000,000VND 〜 33,000,000VND
Location Binh Duong

GA/HR Supervisor(Thu Dau Mot)(Electric tool) ID:12466

Job Description <Manage all activities of GA/HR Dept>
- GA strategy
- HR strategy
- Recruitment
- C&B
- Training and development
- Other Admin tasks
Required Qualifications <Must>
- N1~N2 ( to report to Japanese director and board of manager in Japan)
- Experience of GA/HR 10+

✔ Min 2 year experience at the same position
✖ N3

☆N2 with strong GA/HR experience

<WANT>
- Bachelor degree
- English
- Good at Microsoft Office
- Good at communication skills

<Personality>
- Willing to learn
- Understand working culture of Japanese
- Active and independent working
Salary Monthly Salary 22,000,000VND 〜 44,000,000VND
Location Binh Duong

Giám đốc Đào tạo ID:12143

Job Description * Trách nhiệm:
- Trưởng phòng Giáo dục, phụ trách công tác đào tạo

* Nhiệm vụ:
- Đào tạo các ứng viên mới được tuyển dụng và phân bổ công việc
- Thực hiện các chương trình giáo dục khác nhau
- Hiểu được nhu cầu của trung tâm giáo dục và trang bị cho phù hợp
- Phê duyệt chương trình giảng dạy do điều phối viên giáo dục chuẩn bị
- Đảm bảo tuân thủ các quy tắc và chính sách của tổ chức
- Tham dự các cuộc họp hành chính
- Phối hợp với nhân viên định kỳ để hiểu được tiến độ và các yêu cầu cần thiết
- Quản lý và đánh giá sự phát triển của các khóa học mới
- Chuẩn bị và quản lý các báo cáo và trình bày trước các cơ quan cao hơn và ủy thác
Required Qualifications <Phải>
- Có kinh nghiệm sản xuất trong hơn 5 năm
- Có kinh nghiệm làm giám sát.
- Quê quán phải ở Hải Dương.

<Lợi thế>
- Kỹ năng tiếng Nhật
- Có kinh nghiệm trong công ty Nhật Bản
- Có kiến thức về các lĩnh vực đào tạo giáo dục
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 1,000USD
Location Hai Duong

All42 (1〜20 )