REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Environment/Waste Services] Job search list

Conditions in searching
All1 (1〜1 )

Business Development Manager(N2) ID:12866

Job Description - Tìm đối tác kinh doanh mới liên quan đến lĩnh vực không gian địa lý
- Kết nối với công ty và chính phủ Nhật Bản và Việt Nam
- Suy nghĩ và trình bày kế hoạch kinh doanh mới cho đối tác
- Nghiên cứu thông tin thị trường Việt Nam
- Công việc dịch thuật / Phiên dịch
- Nhiệm vụ lưu trữ tài liệu
- Báo cáo nhiệm vụ
- Các nhiệm vụ khác được giao từ HQ
Required Qualifications <Cần>
- Bằng cử nhân
- Tiếng Nhật N2 trở lên
- Tiếng Anh cơ bản
- Nhiều kinh nghiệm bán hàng
- Có nhiều mối liên hệ với công ty và chính phủ Nhật Bản và Việt Nam
- Có thể làm việc độc lập

<Ưu tiên>
- Bằng cử nhân về khoa học
- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực không gian địa lý
- Kinh nghiệm phát triển kinh doanh hoặc bán hàng
Salary Monthly Salary 30,000,000VND 〜 45,000,000VND
Location Ha Noi

All1 (1〜1 )