REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Computer/Information Technology] Job search list

Conditions in searching
All128 (1〜20 )

PHP team leder(DIST 1, urgent) ID:11737

Job Description Construction and development of global e-commerce project
Development environment is Web and Mobile, other domain, multilingual, Big data.
Development management of FullStack from upstream process by Japanese standards.
Manage and train development members.
Furthermore, skill up and standardize to in-house developers.
Comment and build together on in-house culture and strategy

Projects from Japan Headquarters
ODC development
Required Qualifications <MUST>
Experience in case management, system analysis and design
PHP development experience (more than 4 years)
Experience in leader of team consisting of 2-4 people (more than 1 year)
A deep understanding of the PHP framework
→ Lavarel (must), OpenCart, ECCube (want)

<WANT>
Html / HTML5, CSS / CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax Experience
MySQL and Linux server experience
Apache server, Database MySQL, Linux server, Network and Security Knowledgeable

Good at leadership
Salary Monthly Salary 27,000,000VND 〜 34,000,000VND
Location

Senior PHP Engineer ID:11730

Job Description Construction and development of global e-commerce project
Full stack implementation from requirement definition to release
(According to Japanese process and quality standards)
Propose and carry out a good idea that is reasonable and effective to improve the product
Development environment is Web and Mobile, other domain, multilingual, Big data

Projects from Japan Headquarters
ODC development
Required Qualifications <Special requirement!><only now>
We can introduce junior level candidate
- who has experience as PHP engineer more than 1 year
- who has experience making framework of MySQL and Lavarel more than 1 year
※development project's scale should be more than 10 people

<MUST>
System analysis and design experience
PHP development experience (over 2 years)
A deep understanding of the PHP framework
→ Lavarel (must), OpenCart, ECCube (want)

<WANT>
Html / HTML5, CSS / CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax Experience
MySQL and Linux server experience
Salary Monthly Salary 17,000,000VND 〜 23,000,000VND
Location

【英語力不問*Skype面談OK】日本人採用担当者 ID:11967

Job Description 【英語力不問*Skype面談OK】業務拡大につき営業職を募集!!東南アジア1のIT大国で働く!
→現在日本人人気急上昇中のベトナムホーチミンで、新たなチャレンジをしませんか!
- ソフトウェアの品質確認(テスト)
- プロジェクト管理
- ベトナム人メンバーのマネジメント
- 日本本社や顧客との連絡
Required Qualifications -年齢:22歳~40歳(長期雇用によるキャリア形成のため)
-性別:男女不問
- IT業界に興味がある
- ITエンジニアとして経験がある
- ベトナムに興味がある
-英語力不要
Salary Monthly Salary 1,500USD 〜 2,300USD
Location

Division Manager ID:11792

Job Description • Lead the software outsourcing team, recruit and training staff
• Organize development with a team of world-class developers
• Plan and coordinate with other team in company to deliver software products with high quality and fitness for customer’s expectation according to plan and target
• Make a report to Board of Directors
Required Qualifications 1. Required Experience
• 10+ years of relevant experience in IT field, especially software outsourcing
• Proficient in Japanese (N3- N2) is a must, N1 is a plus
• 5+ years of relevant experience in Senior Project Manager in software development, plus with ecommerce
• 5+ years of same position at Managerial level
2. Managerial & Leadership Skills
• Ability to manage relationships at various levels within the organization
• Ability to influence and resolve conflict through timely and transparent communications
• Ability to effectively manage through change, whether a change in business requirements, change in business priorities, or change in resources


• Ability to assess and manage risks at a project/organizational level
• Ability to work to deadlines and under pressure
• Ability to manage teams on a day-to-day basis with minimum 40 people
3. Education & Other Competencies
• Bachelor Degree in Business and/or Computer Sciences OR equivalent work experience
• Strong business oriented spirit and delivery processing skills
• Good at English skills (Speaking, Listening, Reading, and Writing)
Salary Monthly Salary 2,500USD 〜 3,000USD
Location Ha Noi

PHP Developers ID:11445

Job Description - Sử dụng CodeIgniter / Laravel để hack server và tạo ra các ứng dụng vừa nhanh vừa đẹp tới tay người dùng.
- Nếu bạn có khả năng viết code clean với PHP, hãy cùng chúng tôi hack ra những sản phẩm đích thực
Required Qualifications - Yêu cầu kinh nghiệm:
* Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành IT
* Có kinh nghiệm sử dụng một trong các Framework PHP: CakePHP, Zend, CodeIgniter, Yii, Symfony, Laravel, Phalcon
* Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax), Bootstrap, JSON, XML
* Hiểu biết về MVC Framework, ORM, RESTful, OOP, DesignPattern
* Có kinh nghiệm làm việc với MySQL hoặc NoSQL (MongoDB)
* Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN
* Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile

Ưu tiên ứng viên có:
* Viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ maintain, tuân thủ chặt chẽ convention
* Tương tác với nhiều resources, nhiều dạng database
* Viết SQL tối ưu, không bị SQL Injection
* Thiết kế database phù hợp yêu cầu, tối ưu cho performance
* DRY và code reuse
* Biết NodeJS, jQuery, AngularJS, ecmascript 6 là 1 lợi thế
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,500USD
Location Ha Noi

iOS Master ID:11800

Job Description Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống
Tham gia vào các dự án outsource với nhiều đối tác lớn (như nhật bản)
Tham gia vào phát triển các sản phẩm công ty
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới
Cải tiến, nâng cao chất lượng các dự án hiện có
Tham gia vào các diễn dàn/ tech show về công nghệ của công ty
Required Qualifications Mandatory Skills:
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với iOS
Sử dụng thành thạo, hiểu sâu về C/C++/Objective-C/ Swift
Có tư duy logic tốt, hiểu biết về data structrures, algorithm, design pattern. Hiểu biết sâu về OOP, OOD
Có hiểu biết sâu về phân tích, thiết kế, xử dụng database
Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile
Hiểu sâu về thread, multi-threading và quản lý Memory

Desired Skills:
Có hiểu biết về server
Có khả năng thiết kế hệ thống (flow design, detail design, sequence diagram design)
Có khả năng đọc hiểu nắm bắt flow dự án và nắm bắt code của người khác nhanh
Có khả năng làm việc với áp lực cao
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,500USD
Location Ha Noi

Oracle DBA ID:11858

Job Description 1. Triển khai, tích hợp, quản trị và sao lưu dữ liệu
- Nghiên cứu, triển khai tích hợp các công nghệ mới trên nền điện toán đám mây.
- Triển khai và giải quyết các vấn đề hệ thống liên quan đến sản phẩm Oracle Database, Oracle Weblogic và Oracle Cloud.
- Kiểm tra đảm bảo người dùng tuân thủ đúng các policy về an ninh, an toàn thông tin.
- Hỗ trợ người sử dụng các vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng ứng dụng CNTT.
- Lập các báo cáo đề xuất nâng cấp các thành phần trong hệ thống CNTT.
- Sao lưu dữ liệu định kỳ theo kế hoạch.
- Lập kế hoạch giả lập khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu, đảm bảo các bản sao lưu có thể sử dụng khôi phục trong các trường hợp cần thiết.
- Lập kế hoạch dự phòng, thay thế các thiết bị theo vòng đời.
2. Đào tạo và hướng dẫn:
- Đào tạo, hỗ trợ người dùng cuối trong quá trình sử dụng ứng dụng.
- Tạo các hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm.
Required Qualifications - Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống.
- Có kiến thức tốt về hạ tầng CNTT, Máy chủ, Phần mềm, mạng.
- Đọc và viết thành thạo tiếng anh, có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng anh.
- Có kinh nghiệm làm việc với Oracle RAC, Data Guard, Golden Gate và các công nghệ liên quan khác về CSDL Oracl
- Có kinh nghiệm Tuning & Troubleshooting cho CSDL Oracle
- Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ điều hành Window, Linux, Solaris, AIX
- Có kiến thức về ảo hóa và công nghệ ảo hóa như VM Sphere, Oracle VM, Public cloud.
- Có khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề.
- Chủ động và có ý thức, trách nhiệm đối với công việc.
- Khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm hiệu quả cao.
- Chịu được áp lực công việc và làm việc với cường độ cao.
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location

Java ID:11478

Job Description • Study customer’s requirement and framework, create design documents, implementation and coding of solutions.
• Generate unit tests to ensure the products are being tested thoroughly to produce quality products
• Supporting quality assurance in testing software products and provide support technical documents for customer if needed
Required Qualifications • At least 2 year programming in J2EE technologies
• Strong OOAD knowledge, Java core, design pattern.
• Strong experience with Java/J2EE, Struts or Spring framework, Hibernate, Database (SQL, Oracle), Web services.
• Experience with CSS3, JQuery…
• Nice to have English communication.
Salary Monthly Salary 700USD 〜 1,500USD
Location Ha Noi

Junior/Senior Android Developers (Dist 1) ID:10125

Job Description -developing apps in Android for multiple device screen sizes and OS versions
-Proficient with Android Java
-remote data via REST APIs and JSON as well as integrating with third-party libraries and APIs
-writing OOP code and develop apps using MVC, MVP or MVVM
-using Git and Android Studio
-desire to build a high-quality product
-train and lead other members (Senior only)
Required Qualifications - 2 years+ of recent experience developing apps in Android for multiple device screen sizes and OS versions
- Proficient with Android Java
- Strong understanding of Android SDK
- Understanding of Google UI guidelines
- Experience working with remote data via REST APIs and JSON as well as integrating with third-party libraries and APIs
- Experience in writing OOP code and develop apps using MVC, MVP or MVVM
- Good at using Git and Android Studio
- Understanding basic knowledge of security.
- Strong desire to build a high-quality product.
- Ability to work in a team.
- Can train and lead other members
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,000USD
Location

Java/PHP Junior Developer (Dist 1) ID:10691

Job Description -web application development.
-Using PHP, CakePHP, FuelPHP, Codeigniter, etc.
-HTML, CSS, JavaScript, jQuery is plus
Required Qualifications Front-end
Have experience in React.js, Angular. Js 
Have 1+ year experience with PHP
Strong knowledge of PHP, CakePHP, FuelPHP, Codeigniter, etc.
Good at using Linux, MySQL and Git.
Reading and writing in English fluently.
Good problem solving, collaboration, and communication skills
<Better to have>
Experience and good at HTML, CSS, JavaScript, jQuery is plus.
Reading and writing in Japanese is big plus.
Having Java knowledge is a big plus
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,200USD
Location

Senior iOS Developer (Dist 1) ID:10777

Job Description Design, develop, test and integrate our native mobile iOS applications
Work with designers to convert designs into exquisite user interfaces for iOS devices
Required Qualifications 2 years+ of recent experience developing apps in iOS for multiple device screen sizes and OS versions
Proficient with Swift, Objective-C and Cocoa Touch Framework
Good knowledge at OOP
Basic UI elements & layout, basic animation technique
Good at using Git
Good at using Git and X-Code
Strong desire to build a high-quality product
Good problem solving, collaboration, and communication skills
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,000USD
Location

Kỹ Sư Cầu Nối - BSE ID:11953

Job Description • Hỗ trợ trong giao tiếp với khách hàng Nhật Bản trên tất cả các vấn đề liên quan đến dự án
• Nhận yêu cầu và các giải pháp đề nghị
• Ước tính công việc, phạm vi dự án và tiến độ để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn
• Chấp nhận đi On-site làm việc (ít nhất 1 tháng) tại Nhật
Required Qualifications *looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vai trò Kỹ sư cầu nối
• Bằng N3 tiếng Nhật
• Ưu tiên ứng cử viên từng đi on site tại Nhật, đã từng tham gia phát triển dự án Mobile
• Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật.
• Hơn 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án
• Có kiến thức và kinh nghiệm cơ bản về thiết kế.
• Quản lý hơn 3 thành viên trong nhóm.
• Kinh nghiệm lập trình và kiểm tra chương trình.
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

Project Manager ID:11952

Job Description - Estimate and manage budget of project group (Java/Mobile/PHP/.NET)
- Coach project management skills for project leader of group
- Manage serveral project teams and be responsible for all situations
- Be responsible in group development.
- On-site working in Japan at least 1 month
Required Qualifications *looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
- Background: B.S degree in Computer Sciences major, prefer Master Degree
- Language: request at least N2/JLPT certficate. Can communicate by English
- Working experience: has at least 5 years as PM position in software development company, especial developing for Japan market. Having much expriencen in Technical Consultant is preferable. Preferable for candidate whom take role of BSE in 3 years before taking role of PM.
- Can accept on-site working in Japan at least 1 month
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

Project Leader ID:11955

Job Description • Work with client to get requirement, and provide solution to meet clients's request
• Estimate, task assignment, and monitor project project to delivery product on time on quality
• Responsible in team member's performance evaluation & team member's career path development
• Support in engineer interview
Required Qualifications JOB REQUIREMENTS
*looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
• Back ground: Computer Science.
• Lanaguage: communicate by English, prefer candidate can communicate by Japanese/N2certificate.
• Working experience: Have +5 yrs. as role of project leader with team size at least 5 people. Have experience in developing system for Japan market. Can develop General/Details Design. Can manage more several development team to delivery product at the same time. Has experience in testing & programing.
• Accept for on-site working in Japan at least 1 month
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

ICT Sales Manager ID:11956

Job Description - Identifying marketing opportunities by determining customer requirements, both products and markets; establishing an effective strategy to develop new business opportunities for the company through the engagement of new business contacts.
- Dealing effectively with all customer complaints and suggestions; presenting the findings and solutions to the directors and other senior management team members.
- Manage the sales administration function, operational performance reporting, streamlining processes and systems wherever possible, and advising senior management on maximising business relationships and creating an environment where customer service can flourish.
- To liaise with internal and external parties including customers, vendors i.e. system integrators, application service provider’s equipment providers etc. and channel partners to sell ICT services.
- Extensive travelling to meet with existing and potential clients, attend industry events, join trade shows, engage in speaking activities and supervise sales teams in other locations.
- Responsible for managing the sales team, developing a business plan covering sales, revenue, and expense controls, meeting agreed targets, and promoting the organisation’s presence.
- Assist in the development of the annual marketing plan, specifically advising on: realistic forecasts for each product and territory (based on historical data, market trends, competitive activity, promotional strategy and sales effort), realistic costs of operating the sales force; and sales promotion programme plans.
- Ensure that all sales representative activities are in accordance with the guidelines of the companies Code of Conduct.
- Responsible for monitoring the performance of the sales team by establishing a system of reports and communications involving sales reports, and cyclical sales meetings.
- Plan and implement a specific appraisal system that describes the responsibilities and performance standards for each member of the sales team, set individual territory sales and commission targets and administer the commission plan.
- Provide high standards of on-going training for the Sales team so that they possess sufficient high selling skills and technical knowledge to present information on the company’s products in an accurate and balanced manner.
Required Qualifications *looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
- Candidate must possess at least a Bachelor's Degree, Engineering (Computer/Telecommunication), Business
Studies/Administration/Management, Marketing, Commerce or equivalent.
- Required language(s): Fluency in English, Japanese, and Vietnamese
- Experience in developing/ marketing ICT and software application solutions is required.
- Full-Time position(s) available.
- Excellent interpersonal and communications skills.
- Good analytical skills, providing in-sights to customer trends, market needs and possible solutions to address identified gaps.
- Should have knowledge and skills in organization, entrepreneurial, interpersonal, management and negotiating.
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

CTO (job for Expat in HCM City-vietnam) ID:11957

Job Description • Lead the company’s technology strategy with aligning with business plan.
• Lead the company’s solution business from technical point of view.
• Build engineers team for enhancing technical capabilities in the organization.
• Any actions would be required for achieving the above job responsibilities.
Required Qualifications (Euro/US candidate)
looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
• Bachelor or Master degree in computer science or equivalent field.
• Advanced English(required), Vietnamese(preferable), Japanese (preferable).
• +3 years CTO or equivalent experiences(required).
• Broad range of technology skills such as web, UI/UX, infrastructure, mobile.
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

Senior System Engineer ID:11951

Job Description - Developed system
- Training to junior
- Communicate with customer (Almost all Japanese company)
Required Qualifications <Must>
-Japanese: N3 (not holder)
-4-5 years experience in IT Industry
-Have web skills : Java, PHP

<Better>
- Have a experience of designing
- Have developed experience for financial system
Salary Monthly Salary 18,100,000VND 〜 22,700,000VND
Location

IT Staff For Office(Hai Phong) ID:11949

Job Description 1. Management windows server, office PC, printer.
(set up PCs, Replace, Trouble shooting)
2. Management ERP system.
3. Support implementation new system developed by Bridgestone Japan.
4. Helpdesk for PC/Printer.
5. Report to manager about problem and request from users
Required Qualifications
* Job requirement
• Gender: Male, age 24~ 38 years old.
• Experience: 1 ~ 5 years’
* Skill
Requirement in
1. IT system maintenance experience
(Hardware/Software for server / PC/Printer)
2. Software develops skill using windows / oracle database.
3. Good at application security for IT system (Hardware / Software)
4. Use Microsoft Excel/Word/Power point for create documentation.


1. Ability to perform the work coordination with relevant departments.
2. With deep analysis for a problem and improve system by discussing with related people.
3. Working well although in the overtime (work on Sunday or Saturday), if it is necessary.
4. The positive thing with communicating with overseas people.
5. Good at work in manufacture company.
(if need, work at place with high temperature in summer
Academic background: University
Major: IT
Communicate in English
Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong

IT Manager ID:11880

Job Description • Thiết lập và tổ chức môi trường IT, bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết bị và các giải pháp phần mềm trong văn phòng Việt Nam
Setup and organize the IT environment, including infrastructures, equipment and software solutions of the Vietnam offices
• Quản lý và cài ñặt hàng ngày trên network, server, tường lửa & bảo vệ, truy cập server & admin, quản lý tài khoản email.
Provide day to day administration and settings on network, server infrastructure, firewall & security setting, server access & admin, email a/c management
• Hỗ trợ cho văn phòng Việt Nam tất cả vấn ñề phần mềm và phần cứng.
Provide IT support for all Vietnam offices in all hardware and software issues.
• Quản lý và theo dõi các nguồn IS/IT và tồn kho về phần cứng, phần mềm và giấy phép phần mềm.
Managing and tracking IS/IT resources and inventory including hardware and software and maintaining software licenses
• Hỗ trợ các công việc hằng ngày liên quan các ứng dụng công ty của người dùng và các ñối tác bên ngoài
Support the day-to-day work of the company applications by our users and external partners
• Tổ chức tập huấn sử dụng các ứng dụng của công ty cho các văn phòng khác nhau tại Việt Nam
Provide user training of the company applications to various offices in Vietnam
• Quản lý việc triển khai các ứng dụng của công ty cho các văn phòng và các ñối tác bên ngoài tại Việt Nam
Manage the rollout of the company applications to the offices and external partners in Vietnam
• Phối hợp với các ñội nhóm IT và các nhà cung cấp bên ngoài về cung cấp dịch vụ, hỗ trợ hành chính và cài ñặt.
Coordinate with group IT teams and external vendors on services delivery, administrative support and installation
• Liên hệ với các nhà cung cấp bên ngoài ñể cung cấp thiết bị liên quan ñến IT
Liaising with external vendors and suppliers on IT-related equipment provision
Required Qualifications o Tốt nghiệp bằng cử nhân, chuyên ngành liên quan ñến máy tính, ưu tiên có chứng chỉ Microsoft.
Degree or diploma in computer science or related subjects, with preferably, MS certificates
o Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý IT, ưu tiên ñã làm việc môi trường ña quốc gia
At least 3 year experience in IT administration, preferably in a MNC environment
o Có kiến thức tốt về Windows servers, PC, desktop applications, TCP/IP, network and internet technology
Good working knowledge in Windows servers, PC, desktop applications, TCP/IP, network and internet technology.
o Giao tiếp Tiếng Anh tốt
Good communication skills in English language
o Kỹ năng gia tiếp tốt, tập trung vào khách hàng
Good communication skills and customer focus
o Kỹ năng quan hệ tốt, thái ñộ lạc quan, nhiệt tình, làm việc nhóm, chủ ñộng
Good interpersonal skills, positive attitude, enthusiastic, team player and proactive
o Có khả năng xử lý vấn ñề và làm việc dưới môi trường áp lực
Ability in problem-solving and working under pressure

• Nam hoặc nữ
Male / Female
• Tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan, có chứng nhận MS
Degree or diploma in computer science or related subjects, with preferably, MS certificates
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý IT, tốt nhất là môi trường MNC
At least 3 year experience in IT administration, preferably in a MNC environment
• Có kiến thức tốt về Windows servers,PC, ứng dụng desktop, TCP/IP, network và internet
Good working knowledge in Windows servers, PC, desktop applications, TCP/IP, network and internet technology
• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Good communication skills in English language
• Kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt, thái ñộ tích cự, chủ ñộng nhiệt tình trong công việc
Good interpersonal skills, positive attitude, enthusiastic, team player and proactive
• Có khả năng giải quyết vấn ñề và chịu ñược áp lực công việc
Ability in problem-solving and working under pressure
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 25,000,000VND
Location Binh Duong

Programmer ID:11935

Job Description - Programming development is requested from the Japanese headquarters.
- Belong to a team about 10 people, and follow the Vietnamese team leader.
- Main programming is related to automobiles and public works in Japan.
- Use programming language(Java or .Net(C#) or MATLAB).
- Write well designed, testable, efficient code.
- Ensure designs are in compliance with specifications.
- If you are excellent, go to Japan for training.
Required Qualifications <MUST>
〇If you are Fresh Graduate ; Experience studying programming
〇If you are Junior (1 - 2 years) ; Experience working in programming
- Have interest in Japanese language. (Able to learn Japanese)
- Good communication skill and in team work.
<WANT>
- Programming language
-Java or Net(C#) or MATLAB
- High responsibility, pro-active and enthusiastic in work.
- Motivation to learn.
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 6,500,000VND
Location

All128 (1〜20 )