Japanese CEO AssistantID:22771

30,000,000 VND ~ 35,000,000 VNDDist 3Hơn 3 tháng trước hoặc lâu hơn

Tổng quan

 • Mức lương

  30,000,000 VND ~ 35,000,000 VND

 • Ngành

  Retail

 • Mô tả công việc

  <Summary>
  - You will support Japanese CEO.

  <Detail>
  - Interpret and Translate
  - Support CEO task
  - Do GA task
  - Manage shop (People, shop, Security and so on)
  - Train employee (Commands, Order, Check, Improve, Education)
  - Other task will be assigned by Japanese CEO.

Trình độ

 • Yêu cầu

  <Must>
  - N1 certificate.

 • Tiếng Anh

  Doesn’t matter

 • Ngôn ngữ khác

  None

Thông tin bổ sung

 • Phúc lợi

  - Tet Bonus
  - Salary review
  - Insurance

 • Giờ làm việc

  8:00 ~ 17:00

 • Ngày nghỉ

  Work hours Shift (50/50)
  - 8:00~17:00
  - 11:00~20:00

  8 days off in a month (Depends on shift)

 • Hạng mục công việc