Senior VMware EngineerID:19875

30,000,000 VND ~ 45,000,000 VNDDist 3
 • Hạng mục công việc

  Network Engineer, Infrastructure Engineer

 • Ngành

  Software

 • Mô tả công việc

  One of our Japanese clients, which provides Network services, is now looking for Senior VMware Engineer.

  【What you will be working on】
  -Design, Implement, Operate, and Manage the VMware-based cloud platform.
  -Operation and Maintenance of VMware vCenter, ESXi, and other VMware products.
  -Troubleshooting, Root cause analysis, and fixing problems.
  -Ensure systems are secure by implementing best practices for patch management and vulnerability management
  -Create system documentation as needed, including architectural diagrams, operation process and data flowcharts

  Một trong những khách hàng Nhật Bản của công ty chúng tôi, cung cấp dịch vụ Mạng, hiện đang tìm kiếm Senior VMware Engineer.

  【Nội dung công việc】
  -Thiết kế, triển khai, vận hành và quản lý VMware-based cloud platform.
  - Vận hành và bảo trì VMware vCenter, ESXi và các sản phẩm VMware khác.
  - Khắc phục sự cố, phân tích nguyên nhân gây lỗi và sữa chữa lỗi.
  -Dảm bảo hệ thống được bảo mật bằng cách thực hiện các phương pháp tối ưu để quản lý patch và quản lý lỗ hổng bảo mật.
  -Tạo tài liệu hệ thống khi cần, bao gồm sơ đồ kiến trúc, quy trình hoạt động và data flowcharts.

 • Yêu cầu

  【What they are looking for】
  -At least 2 years of experience as a VMware engineer
  -Experience and knowledge of Linux and Windows Server OS.
  -Intermediate English

  【Yêu cầu】
  - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm VMware engineer.
  -Có kinh nghiệm và hiểu biết về Linux và Windows Server.
  -Tiếng Anh trung cấp

 • Tiếng Anh

  Intermediate Level

 • Ngôn ngữ khác

  None

 • Giờ làm việc

  9:30 ~ 17:00

 • Ngày nghỉ

  Saturday
  Sunday
  Holiday

 • Phúc lợi

  【What you will be offered】
  -13 month Bonus
  -Variable Bonus
  -Annual Leave 12 days
  -Medical insurance
  -Parking Allowance