8 Việc Làm Lương Cao Trong Ngành Sản Xuất Việt Nam

CareerJune 04, 2024 10:46

8 Việc Làm Lương Cao Trong Ngành Sản Xuất Việt Nam

8 Việc Làm Lương Cao Trong Ngành Sản Xuất Việt Nam

Khi Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho đầu tư nước ngoài, ngành công nghiệp sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ qua, khẳng định vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với sự tăng trưởng này là hàng loạt cơ hội việc làm với mức lương cao thu hút những nhân tài hàng đầu. Tại đây, chúng ta khám phá các việc làm lương cao trong ngành sản xuất của Việt Nam, dựa trên số liệu thống kê và dữ liệu có liên quan.

1. Giám đốc sản xuất

Vai trò: Giám đốc sản xuất giám sát toàn bộ quá trình sản xuất, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm chi phí. Vị trí này liên quan đến việc lập kế hoạch chiến lược, điều phối các hoạt động sản xuất và thực hiện các sáng kiến ​​và cải tiến liên tục.

Mức lương: Giám đốc sản xuất có thể kiếm được từ 70.000 đến 100.000 USD mỗi năm, tùy thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của công việc.

2. Giám đốc nhà máy

Vai trò: Giám đốc nhà máy chịu trách nhiệm quản lý tất cả các khía cạnh của cơ sở sản xuất. Nhiệm vụ của họ bao gồm giám sát hoạt động hàng ngày, đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Mức lương: Người quản lý nhà máy thường trong khoảng từ 50.000 đến 80.000 USD mỗi năm.

3. Quản lý đảm bảo chất lượng

Vai trò: Người quản lý Đảm bảo Chất lượng (QA) có nhiệm vụ đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành và mong đợi của khách hàng. Họ phát triển và thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng, tiến hành kiểm toán và quản lý các team QA.

Mức lương: Người quản lý QA ở Việt Nam có thể kiếm được từ 40.000 đến 70.000 USD mỗi năm.

4. Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Managers)

Vai trò: Người quản lý chuỗi cung ứng có nhiệm vụ giám sát các hoạt động từ đầu đến cuối của chuỗi cung ứng, bao gồm mua sắm, hậu cần, quản lý hàng tồn kho và phân phối. Mục tiêu của họ là nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng và giảm chi phí.

Mức lương: Mức lương trung bình của Giám đốc chuỗi cung ứng dao động từ 45.000 USD đến 75.000 USD mỗi năm.

5. Giám đốc/Quản lý sản xuất (Production Manager)

Role Overview: Production Managers are responsible for planning, coordinating, and controlling manufacturing processes. They ensure that production runs smoothly, meets deadlines, and stays within budget.

Salary: Production Managers earn between $40,000 to $65,000 per year.

6. Quản lý bảo trì (Maintenance Manager)

Vai trò: Người quản lý bảo trì có nhiệm vụ đảm bảo rằng tất cả các thiết bị và cơ sở sản xuất đều hoạt động tốt để ngăn chặn các rủi ro trong quá trình hoạt động. Họ phát triển lịch bảo trì, quản lý đội bảo trì và giám sát các hoạt động sửa chữa.

Mức lương: Người quản lý bảo trì có thể kiếm được từ 35.000 đến 60.000 USD mỗi năm.

7. Quản lý R&D (R&D Manager)

Vai trò: Các nhà quản lý Nghiên cứu và Phát triển (R&D) chịu trách nhiệm việc phát triển các sản phẩm và quy trình mới. Họ quản lý các dự án R&D, phối hợp với các bộ phận khác và đảm bảo rằng những đổi mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mức lương: Người quản lý R&D thường kiếm được từ 50.000 đến 90.000 USD mỗi năm.

8. Kỹ sư quy trình (Process Engineer)

Vai trò: Kỹ sư quy trình thiết kế, thực hiện và tối ưu hóa các quy trình sản xuất. Họ làm việc để nâng cao hiệu quả, giảm lãng phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Mức lương: Kỹ sư quy trình có mức lương trong khoảng từ 35.000 đến 55.000 USD mỗi năm.

Kết luận

Ngành sản xuất ở Việt Nam mang đến nhiều cơ hội việc làm lương cao, đặc biệt cho những người giữ vai trò quản lý và kỹ thuật. Khi ngành tiếp tục phát triển, nhu cầu về các chuyên gia lành nghề ở những vị trí này sẽ ngày càng tăng. Bằng cách hiểu rõ các kỳ vọng về mức lương và vai trò trong ngành, các chuyên gia có thể định hướng tốt hơn con đường sự nghiệp của mình và nhắm tới các vị trí mang lại cả tài chính và sự phát triển nghề nghiệp.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp?

Gửi CV của bạn - Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp của chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của bạn và liên hệ với bạn nếu chúng tôi tìm thấy vị trí phù hợp với hồ sơ của bạn!

reeracoen vietnam

Thông tin được cung cấp trong các bài viết trên blog của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Nó không thể thay thế cho lời khuyên chuyên môn và không nên phụ thuộc vào đó.
Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng tính chất không ngừng phát triển có thể khiến nội dung trở nên lỗi thời hoặc không chính xác theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia hoặc chuyên gia có trình độ trong các lĩnh vực tương ứng để được tư vấn hoặc hướng dẫn cụ thể. Bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin có trong các bài viết trên blog của chúng tôi đều thuộc quyền quyết định và rủi ro của người đọc. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi mất mát, thiệt hại hoặc hậu quả bất lợi phát sinh do những hành động đó.
Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài để biết thêm thông tin hoặc tham khảo. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện và không hàm ý chứng thực hay chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các nguồn bên ngoài này. Các bài viết trên blog của chúng tôi cũng có thể bao gồm ý kiến cá nhân, quan điểm hoặc cách giải thích của các tác giả, những điều này không nhất thiết phản ánh quan điểm của toàn bộ tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người đọc xác minh tính chính xác và phù hợp của thông tin được trình bày trong các bài viết trên blog của chúng tôi và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết.
Việc bạn sử dụng trang web này và nội dung của nó cấu thành sự chấp nhận tuyên bố từ chối trách nhiệm này.


Link tham khảo:

https://www.salaryexplorer.com/

https://www.vietnam-briefing.com/news/why-manufacturing-is-driving-vietnams-growth.html/

https://www.glassdoor.com/Job/vietnam-vietnamese-jobs-SRCH_IL.0,7_IN251_KO8,18.htm

https://www.payscale.com/

https://www.vietnamworks.com/salary/quality-assurance-sk

https://www.talentnet.vn/our-services/talentnet-mercer-salary-surveys

https://en.vneconomy.vn/

https://www.indeed.com/career/engineer/salaries/Vietnam--PR