REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Ninh Binh] Job search list

Conditions in searching
All2 (1〜2 )

Quản Lý Sản Xuất ID:11791

Job Description 1. Lập kế hoạch sản xuất của bộ phận và các bộ phận liên quan khi có đơn hàng của khách hàng.
2. Tổ chức hoạt động sản xuất với các Phòng ban liên quan để thúc đẩy và đáp ứng kế hoạch giao hàng cho khách
3. Giám sát và duy trì hoạt động sản xuất hoặc sửa đổi các kế hoạch khi có thay đổi.
4. Phối hợp với các phòng ban giải quyết các sự cố bất thường để đảm bảo kế hoạch sản xuất và kế hoạch giao hàng cho khách.
5. Thực hiện chế độ báo cáo công việc với lãnh đạo.
6. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Required Qualifications Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý sản xuất điện tử quy mô trên 500 công nhân viên.
- Có khả năng quản lý sản xuất và lập kế hoạch.
- Có khả năng hướng dẫn, truyền đạt cho công nhân.
- Có khả năng phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.
- Thành thạo Word, Excel, power point.
Salary Monthly Salary 8,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Ninh Binh

Quality Control ID:11779

Job Description 1. Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.
2. Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định của công ty.
3. Kết hợp với SX xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp.
4. Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo.
5. Kiểm tra, giám sát chất lượng SP trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra.
6. Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.
7. Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân xử lý, sửa chữa.
8. Kiểm tra chất lượng, duy trì hệ thống chất
Required Qualifications - Có kinh nghiệm làm vị trí QC hoặc QA từ 2 năm trở lên
- Có kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm và đo đạc thiết bị;
- Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao
- Có tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn là 1 lợi thế
Salary Monthly Salary 8,000,000VND 〜 12,000,000VND
Location Ninh Binh

All2 (1〜2 )