Backend Developer (Nam Tu Liem, Hanoi)ID:20748

16,000,000 VND ~ 25,000,000 VNDHanoi3个月 ago

概述

 • 薪资

  16,000,000 VND ~ 25,000,000 VND

 • 产业类别

  Software

 • 工作内容

  - Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm với công nghệ NodeJS
  - Lập trình các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của dự án
  - Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu
  cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ
  - Phối hợp với các thành viên khác để giải quyết vấn đề
  - Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

资格

 • 应征条件

  {BẮT BUỘC}
  - Tốt nghiệp ĐH trở lên.
  - Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc với công nghệ NodeJS
  - Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Github
  - Có tư duy phân tích tốt
  - Có năng lực học hỏi và khả năng tìm hiểu về công nghệ


  {ƯU TIÊN}
  - Có thêm tiếng Nhật N2 trở lên sẽ được ưu tiên.
  - Có định hướng phát triển lên leader

 • 英文

  Basic Level

 • 其他语言

  None

附加信息

 • 福利制度

  - Tháng lương thứ 13
  - Bảo hiểm xã hội
  - Phụ cấp ăn trưa: 1,000,000 VND/ month
  - Phụ cấp làm đẹp: 400,000 VND (cho nhân viên nữ)
  - Mừng sinh nhât: 500,000 VND
  - Mừng hiếu, hỉ: 1,000,000 VND
  - Phụ cấp tiếng Nhật.
  + N1: 4,000,000 VND
  + N2: 2,000,000 VND
  - Du lịch hè hàng năm
  - Liên hoan cuối năm
  - Tăng lương: 2 lần/ nă,

 • 工作时间

  8:00 ~ 17:00

 • 假日

  - Saturday, Sunday & National Holiday.

 • 职业类别