Interpreter Staff (N1/Kim Bang, Ha Nam)ID:23103

18,000,000 VND ~ 25,000,000 VNDHa Namkhoảng 21 giờ trước

Tổng quan

 • Mức lương

  18,000,000 VND ~ 25,000,000 VND

 • Ngành

  Machinery/Heavy Machine, Manufacturing(Food), Manufacturing(Other), Manufacturing(Garment), Manufacturing(Chemicals/Materials), Manufacturing(Computer/Telecommunication), Manufacturing(Cosmetics/Healthcare), Manufacturing(Machinery), Manufacturing(Automotive), Manufacturing(Electronics/Semiconductors), Manufacturing(Pharmaceutical/MedicalEquipment)

 • Mô tả công việc

  Công ty sản xuất của Nhật tại Hà Nam đang tìm kiếm 01 Phiên Dịch tiếng Nhật

  【Chi tiết công việc】
  -Tháp tùng Giám đốc Nhật đi nhà máy và phiên dịch Nhật - Việt
  -Phiên dịch thuật ngữ trong sản xuất cho công nhân Việt Nam
  -Dịch các văn bản, tài liệu Nhật-Việt, Việt-Nhật
  -Hỗ trợ 1 số công việc hành chính văn phòng nếu cần
  -Chi tiết công việc được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Trình độ

 • Yêu cầu

  【What they are looking for】
  -At least 2-3 years of Interpreting experience in a Manufacturing firm especially in a Factory.
  -Above Japanese N1 level
  -Proficient in Microsoft Office
  -Can work in Ha Nam

 • Tiếng Anh

  Conversational Level

 • Ngôn ngữ khác

  None

Thông tin bổ sung

 • Phúc lợi

  【Phúc lợi】
  -Các khoản thường
  -Trợ cấp đi lại
  -Trợ cấp ăn trưa
  -Trợ cấp làm thêm giờ
  -Được cung cấp đồng phục, laptop làm việc

 • Giờ làm việc

  8:00 ~ 17:00

 • Ngày nghỉ

  -2 times of Saturday(8:00~14:30)/Month
  -Sunday
  -National Holiday

 • Hạng mục công việc