Chuyên viên phân tích Đầu Tư Cao Cấp.ID:19256

25,000,000 VND ~ 35,000,000 VNDHanoi
 • Hạng mục công việc

  Fund / Investment Management, Other, Investment Theory/Actuary/Product Development, Financial Management, Financial Control

 • Ngành

  Trading(Food), Trading(Other)

 • Mô tả công việc

  Lĩnh vực đầu tư trực tiếp (chủ yếu):
   Thực hiện nghiên cứu trực tuyến / ngoại tuyến, tiếp cận, nghiên cứu thị trường , phân tích dữ liệu thị trường để lập báo cáo nghiên cứu thị trường hoặc đề xuất đầu tư, nghiên cứu tính khả thi, phương án kinh doanh… cho công ty và các thành viên trong Nhóm.
   Thực hiện quá trình đánh giá và quản lý sau giao dịch trong các hoạt động M&A. Thực thi trách nhiệm giải trình của công ty và ngành, xây dựng mô hình tài chính và giải quyết các vấn đề cơ cấu giao dịch ...
   Tiến hành các cuộc họp và thực hiện thuyết trình về hoạt động phân tích theo yêu cầu.

  * Lĩnh vực tài chính (Phụ):
   Phân tích dữ liệu tài chính và tạo các mô hình tài chính để hỗ trợ ra quyết định
   Thực hiện dự báo tài chính, báo cáo và theo dõi các chỉ số hoạt động
   Báo cáo tình hình hoạt động tài chính và chuẩn bị cho các cuộc đánh giá thường xuyên của lãnh đạo
   Phân tích kết quả trong quá khứ, thực hiện phân tích phương sai, xác định xu hướng và đưa ra các đề xuất cải tiến
   Đánh giá hiệu quả tài chính bằng cách so sánh và phân tích kết quả thực tế với các kế hoạch và dự báo
   Hướng dẫn quy trình phân tích chi phí bằng cách thiết lập và thực thi các chính sách và thủ tục
   Cung cấp phân tích các xu hướng và dự báo và đề xuất các hành động để tối ưu hóa
   Đề xuất các hành động bằng cách phân tích và diễn giải dữ liệu và thực hiện các phân tích so sánh; nghiên cứu những thay đổi được đề xuất trong phương pháp và vật liệu
   Tăng năng suất bằng cách phát triển các công cụ báo cáo / dự báo tự động
   Đưa ra, phân tích và đánh giá các quy trình kinh doanh và nhu cầu của người dùng .. Các yêu cầu khác trực tiếp từ Giám đốc phát triển chiến lược trong lĩnh vực chiến lược / kinh doanh

 • Yêu cầu

  {BẮT BUỘC}
  1. Nam, tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành Kinh Tế, Phân Tích Đầu tư hoặc du học nước ngoài về đầu tư.
  2. Hơn 3 năm kinh nghiệm chuyên môn trong ngành Đầu tư / Tài chính (ưu tiên lĩnh vực F&B)
  3. Định hướng kinh doanh mạnh mẽ và tư duy định hướng kết quả
  4. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề mạnh mẽ và chú ý đến các chi tiết
  5. Giao tiếp tốt & linh hoạt trong văn hóa kinh doanh tư nhân.

  {ƯU TIÊN}
  - Có kinh nghiệm làm việc trong các team tái cơ cấu, mua bán , sát nhập của Big4 hoặc các quỹ đầu tư tài chính.

 • Tiếng Anh

  Conversational Level

 • Ngôn ngữ khác

  English

 • Giờ làm việc

  8:30 ~ 17:30

 • Ngày nghỉ

  - Saturday Every other
  - Sunday
  - National Holiday

 • Phúc lợi

  - Bảo hiểm xã hội
  - Tháng lương thứ 13
  - Thưởng theo hiệu quả công việc (Phụ thuộc tính hình kinh doanh và đánh giá cá nhân)
  - Thưởng cho các ngày lễ trong năm
  - Tiệc cuối năm
  - Du lịch hàng năm