Material accountant (Kế toán vật tư/giá thành)ID:18694

500 USD ~ 650 USDDist 9
 • Hạng mục công việc

  Admin/General Affair, Other (Accounting/Finance), General/Cost Accounting

 • Ngành

  -

 • Mô tả công việc

  a) Kế toán thanh toán
  - Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ chứng từ thanh toán, đảm bảo tính hợp lệ đúng quy định kế toán, đúng quy trình thanh toán của công ty.
  - Hạch toán chi phí công ty đảm bảo đúng, đủ bao gồm: chi phí phát sinh hàng tháng, phân bổ CCDC, chi phí trả trước vào phần mềm SAP.
  - Lập báo cáo thuế VAT.
  - Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.
  b) Kế toán vật tư
  - Kiểm soát các nghiệp vụ nhập-xuất-tồn hàng tồn kho hàng ngày cho nguyên vật liệu.
  - Tính giá NVL chuẩn phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm.
  - Lập kế hoạch kiểm kê định kỳ, đột xuất.
  - Hàng tháng phối hợp với bộ phận Kho kiểm tra, đối chiếu số liệu kiểm kê và hạch toán vào phần mềm SAP.
  - Thực hiện các báo cáo liên quan đến hàng tồn kho.
  - Quản lý, kiểm tra các hồ sơ liên quan đến TSCĐ, các TSCĐ dở dang.
  - Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của bộ chứng từ hình thành TSCĐ và lưu trữ.
  - Hạch toán chính xác, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh tăng TSCĐ, TSCĐ dở dang, trích khấu hao TSCĐ.
  - Theo dõi quản lý việc cấp phát, điều chuyển TSCĐ.
  - Ghi nhận chi phí sửa chữa, bảo trì TSCĐ chính xác theo quy định.
  - Tổ chức kiểm kê định kỳ, đột xuất.
  - Phối hợp với các bộ phận Quản lý tài sản để kiểm soát, đối chiếu.

 • Yêu cầu

  - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
  - Đã từng làm công ty sản xuất, phụ trách quản lý hàng tồn kho, tài sản cố định.
  - Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp.

 • Tiếng Anh

  Doesn’t matter

 • Ngôn ngữ khác

  None

 • Giờ làm việc

  8:00 ~ 16:45

 • Ngày nghỉ

  - every Sat other week, Sunday

 • Phúc lợi

  - Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo luật định.
  - Bảo hiểm tai nạn 24/24.
  - Thứ 7 làm việc cách tuần.
  - Hỗ trợ cơm trưa tại công ty.
  - Được hưởng các khoản trợ cấp như: nhà ở, đi lại, chuyên cần.
  - Được xét tăng lương mỗi năm 1 lần.
  - Thưởng: thông thường là 1 tháng lương (tùy theo tình hình kinh doanh, chi trả trước khi nghỉ Tết)
  - Hỗ trợ xe đưa rước từ Đồng Nai và các quận TP. HCM