Purchasing Manager / Trưởng ban Mua hàngID:18429

14,000,000 VND ~ 16,000,000 VNDDist 9
 • Hạng mục công việc

  Purchasing/Material Management, Quality Assurance/Control, Maintenance, Manufacturing, Process Design/Control, Other(Manufacturing)

 • Ngành

  Manufacturing

 • Mô tả công việc

  -Quản lý tìm kiếm nhà cung cấp mới
  -Quản lý mua nguyên vật liệu cung cấp cho sản xuất.
  -Báo giá thương lượng giá
  -Phân tích và so sánh giá giữa các nhà cung cấp

 • Yêu cầu

  < MUST HAVE >
  - N3 above
  - Degree, Diploma from accounting, purchasing related field
  - Min 5 years experience in Purchasing job

 • Tiếng Anh

  Doesn’t matter

 • Ngôn ngữ khác

  None

 • Giờ làm việc

  7:40 ~ 17:00

 • Ngày nghỉ

  work on every other Sat (at least)

 • Phúc lợi

  - Transportation
  - Perfect attendance
  - Meal allowance
  - Tet bonus
  - Performance bonus