REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Vinh Phuc] Job search list

Conditions in searching
All1 (1〜1 )

HR/GA cum Accounting and Custom Clearance ID:11996

Job Description - Tuyển dụng, lựa chọn, định hướng, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và quản lý kỷ luật; trao đổi các giá trị, chiến lược và mục tiêu; phân công trách nhiệm; lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kết quả công việc; phát triển cơ chế thưởng; phát triển môi trường để cung cấp thông tin và ý kiến; cung cấp các cơ hội giáo dục.
- Xây dựng kế hoạch chiến lược bằng cách nghiên cứu các cơ hội công nghệ và tài chính; trình bày các giả định; đề xuất mục tiêu.
- Hoàn thành các mục tiêu bằng cách thiết lập kế hoạch, ngân sách và kết quả đo lường; phân bổ nguồn lực; xem xét tiến độ; điều chỉnh.
- Phối hợp nguồn lực bằng cách thiết lập các chính sách và quy trình mua hàng, sản xuất, tiếp thị, và dịch vụ kỹ thuật; phối hợp hành động với nhân viên công ty.
Required Qualifications <CẦN>
- Kỹ năng tiếng Nhật: N2 trở lên (quan trọng nhất là giao tiếp.)
- Ít nhất 2 năm làm việc với tư cách là nhân sự / GA
- Có kinh nghiệm về thuế hải quan

<ƯU TIÊN>
- Sống tại hoặc gần Vĩnh Phúc
- Hiểu tiếng Anh
- Làm việc trong sản xuất cơ khí
- Hiểu về ISO
- Có kiến thức về Kế toán và Hải quan
- Kỹ năng quản lý (Có 40 người trong công ty. 1 người Nhật 2 người Việt Nam tại phòng)
- Để ý đến chi tiết
Salary Monthly Salary 800USD 〜 1,000USD
Location Vinh Phuc

All1 (1〜1 )