REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Utilities] Job search list

Conditions in searching
All1 (1〜1 )

Chief Accountant ID:12604

Job Description - Lập báo cáo tài chính
- Cập nhật và duy trì các nhật kí kế toán, sổ cái và các hồ sơ khác ghi chi tiết các giao dịch kinh doanh tài chính
- Lập báo cáo kế toán hàng tháng, báo cáo kế toán hàng quý, báo cáo kiểm toán cuối năm.
- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành đội ngũ kế toán để hoàn thành các quy trình và yêu cầu kế toán.
- Phối hợp và hợp tác với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán viên và công ty tư vấn
- Các công việc kế toán khác được phân công bởi trụ sở chính.
- Các công việc kế toán khác do Giám đốc bổ nhiệm.
Required Qualifications <CẦN>
- Tiếng Anh trung cấp (Khoảng TOEIC 600) hoặc N3
- Có chứng chỉ kế toán trưởng
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 -5 năm làm Kế toán

<ƯU TIÊN>
- Lãnh đạo hoặc kinh nghiệm quản lý (2-3 người)
- Làm việc tại công ty Nhật Bản
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 18,000,000VND
Location Hai Duong

All1 (1〜1 )