REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Textile/Garments/Footwear] Job search list

Conditions in searching
All12 (1〜12 )

MD Leader(in dist 1) ID:13059

Job Description <Company information>
They are a manufacturing company of apparel products, and they have some factory in Vietnam for their own apparel brand and export their products to Japan.

<Hiring reason>
They are going to start a warehouse service to manage their products in Vietnam, and their existing team leader will be assigned and they need the replacement.

<Job Summary>
1. Managing 3 team Vietnamese members(39 year-old, 37 year-old, 35 year-old, all of them are female)
2. Taking care of all the production process in their own brand factory
3. Working closely with HQ to report the production
Required Qualifications <Must>
- Age: Over 30 year-old(because other team members are over 35 year-old)
- Experience: More than 5 year experience of MD for Japan/Management experience
- Language: N2 to contact with HQ in Japan
- Personality: Have a Leadership, active, can work without any direction from manager

<Welcome>
- Experience: working directly with manufacturing company(not via trading company)
Salary Monthly Salary 30,000,000VND 〜 40,000,000VND
Location Dist 1

QUẢN LÝ NHÂN SỰ ID:12444

Job Description Trách nhiệm:
- Là người quản lý bộ phận nhân sự, trách nhiệm là toàn bộ lĩnh vực nhân sự.
- Không có nhân viên nhân sự trong công ty, do đó, ngay cả vị trí quản lý cần phải xử lý tất cả mọi thứ về nhân sự
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tuyển dụng năm 2018 là nhiệm vụ lớn nhất

Nhiệm vụ công việc:
- Phụ trách vấn đề nhân sự, bảo hiểm, tổ chức nhân sự của công ty
- Duy trì cấu trúc công việc bằng cách cập nhật các yêu cầu công việc và mô tả công việc cho tất cả các vị trí.
-Tăng cường đội ngũ nhân viên bằng cách thiết lập một chương trình tuyển dụng, thử nghiệm và phỏng vấn; tư vấn cho các nhà quản lý lựa chọn ứng cử viên; tiến hành và phân tích các cuộc phỏng vấn xuất cảnh; đề nghị thay đổi.
-Đạt được nhân viên cho các bài tập bằng cách thiết lập và tiến hành các chương trình định hướng và đào tạo.
- Đảm bảo lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên bằng cách đào tạo các nhà quản lý để huấn luyện và kỷ luật nhân viên; lập kế hoạch quản lý hội nghị với nhân viên; nghe và giải quyết những bất bình của nhân viên; tư vấn cho nhân viên và người giám sát.
- Duy trì các hướng dẫn quản lý bằng cách chuẩn bị, cập nhật và giới thiệu các chính sách và thủ tục nhân sự.
-Tài nguyên các hồ sơ nhân sự lịch sử bằng cách thiết kế một hệ thống lưu trữ hồ sơ; giữ hồ sơ quá khứ và hiện tại.
- Hoàn thành các yêu cầu hoạt động của nhân sự bằng cách lập kế hoạch và phân công nhân viên; theo dõi kết quả làm việc.
-Tìm kiếm nhân viên nguồn nhân lực bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng và đào tạo nhân viên.
-Tìm kiếm kết quả công việc của nhân viên nhân sự bằng cách tư vấn và kỷ luật nhân viên; lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá kết quả công việc
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
● Kinh nghiệm
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc nhân sự
● Ngôn ngữ
- Trình độ trung cấp cao hơn của tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật
● Kỹ năng
- Kỹ năng tuyển dụng mạnh
- Kỹ năng giao tiếp tốt (Thông tin liên lạc rõ ràng, Nghe tốt, Nói chuyện ngắn gọi, súc tích)
● Khác
- Có thể làm việc tại Bắc Giang
- Sẵn sàng làm việc trong ngành dệt

<LỢI THẾ>
● Kinh nghiệm
- Làm việc trong ngành dệt, ,may mặc
- Làm việc tại công ty Nhật Bản
Salary Monthly Salary 14,000,000VND 〜 18,000,000VND
Location Bac Giang

QUẢN LÝ BỘ PHẬN QA ID:12446

Job Description Trách nhiệm:
-Quản lý và chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ vấn đề QA trong nhà máy

Nhiệm vụ công việc;
-Có cuộc họp với tổng công ty bên Nhật Bản hàng ngày vào lúc 9 giờ sáng để chia sẻ báo cáo hàng ngày
-Giảm các mục tiêu về nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng bằng cách tuyển dụng, đào tạo và lên kế hoạch cho nhân viên
-Cho biết các mục tiêu hoạt động đảm bảo chất lượng bằng cách đóng góp thông tin và phân tích cho các kế hoạch chiến lược và các bài đánh giá
- Đảm bảo các mục tiêu tài chính đảm bảo chất lượng bằng cách ước tính các yêu cầu; chuẩn bị ngân sách hàng năm
-Tăng các kế hoạch đảm bảo chất lượng bằng cách tiến hành các phân tích nguy hiểm
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
● Kinh nghiệm
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Quản lý QA
● Ngôn ngữ
- Trình độ trung cấp cao hơn của tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật
● Kỹ năng
- Kỹ năng quản lý tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt (Thông tin liên lạc rõ ràng, Nghe tốt, Nói chuyện ngắn và điểm)
● Khác
- Có thể làm việc tại Bắc Giang
- Sẵn sàng làm việc trong ngành dệt

<ƯU TIÊN >
● Kinh nghiệm
- Làm việc trong ngành dệt
- Làm việc tại công ty sản xuất Nhật Bản
Salary Monthly Salary 15,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Bac Giang

Merchandiser ID:12285

Job Description - Lập bảng kế hoạch sản xuất và tổng thể cho đơn hàng.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng qua email.
- Phụ trách, kiểm tra đơn đặt hàng.
- Tìm kiếm nguyên liệu dựa trên yêu cầu của khách hàng.
- Theo dõi, xử lý phát sinh với khách hàng sau đơn hàng.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ định.
Required Qualifications BAT BUOC:
- Trinh do Tieng Nhat: N2/ N3
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cùng vị trí với máy khâu
- Có thể đi công tác 2 lần 1 tuần ở Nhà máy ở Hưng Yên
- Đọc hiểu và viết tốt tiếng Nhật

ƯU TIÊN:
-Tiếng Anh
- Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Nhật
- Có kinh nghiệm làm việc với người Nhật
Salary Monthly Salary 15,000,000VND 〜 25,000,000VND
Location Ha Noi

Trưởng nhóm dây chuyền sản xuất (Tẩy trắng bông hóa học) ID:12474

Job Description Trách nhiệm
Chức vụ này chịu trách nhiệm về dây chuyền sản xuất chế biếnvà tẩy trắng bông.

Công việc
- Kiểm soát quá trình nhuộm để giảm thiểu các lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất.
- Theo dõi quá trình, phối hợp và kiểm tra hoạt động của máy.
- Vận hành hệ thống trộn màu tự động thông qua hệ thống máy
- Tính hoá chất, thực hiện và duy trì công thức trong quá trình nhuộm.
- Bảo trì và làm sạch hệ thống của máy theo định kỳ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Nhiệm vụ cụ thể sẽ được thông báo trong quá trình phỏng vấn.
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Có kinh nghiệm về bông, sợi, bông trải, quá trình nhuộm bằng bông
- Có kinh nghiệm với các công ty liên quan đến kéo sợi
- Có kinh nghiệm về lọc và tẩy trắng
- Kinh nghiệm trong ngành công nghiệp nhuộm

<LỢI THẾ>
- Có kinh nghiệm về nhuộm bông tốt hơn
- Có kinh nghiệm về hóa học
- Tốt nghiệp đại học liên quan
- Có kinh nghiệm trong công ty Nhật Bản
- Có thể nói tiếng Anh
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 14,000,000VND
Location Hung Yen

Sales support (LONG AN) ID:12618

Job Description -Interpreter for Japanese staff, meeting, and indication to production section
-Sales support for Japanese staff
-Translating documents
-Administrative support for Japanese and other executive staff.
-Mainly, the candidate will learn about product and basic knowledge for first 2-3 months
-The candidate will be in charge of foreign company (Taiwanese company and so on)
-When there are troubles with client, the candidate will visit and deal with the client in English
-Helping interview as a translator
Required Qualifications -Sometimes have to go outside for sales support (once in a month)
-Need English skill for writing and reading (email communication with client and Japanese staff)
-Need experience for sales, sales admin
-1year experience is also available
Salary Monthly Salary 7,000,000VND 〜 8,000,000VND
Location Long An

MD assistant(New graduate is OK! in Long Anh) ID:13148

Job Description <Pay attention>
1, The most important thing is "Live near Long An and work long"!
2, No need MD experience, but must have passion for apparel industry and willing to learn
3, Fresh graduate is OK!!

<Job summary>
- Assisting their current Vietnamese MD leader to report to Japan
- Interpreting communication between Japanese manager and Vietnamese staff
- Managing production and delivery
- Other task as related
Required Qualifications <Must>
●Language
- N3: communicate with Japanese factory manager
●Other
- Passion for apparel industry and willing to learn
●Personality
- Active, flexible

<Welcome>
●Experience
- MD experience
●Other
- Live in Long An or near
Salary Monthly Salary 7,000,000VND 〜 7,000,000VND
Location Long An

MD assistant(in Long Anh) ID:13147

Job Description <Pay attention>
1, The most important thing is "Live near Long An and work long"!
2, No need MD experience, but must have passion for apparel industry and willing to learn
3, Fresh graduate is NG

<Job summary>
- Assisting their current Vietnamese MD leader to report to Japan
- Interpreting communication between Japanese manager and Vietnamese staff
- Managing production and delivery
- Other task as related
Required Qualifications <Must>
●Experience
- At least 2 year working experience(any job is OK!)
●Language
- N2: communicate with Japanese factory manager
●Other
- Passion for apparel industry and willing to learn
●Personality
- Active, flexible

<Welcome>
●Experience
- MD experience
●Other
- Live in Long An or near
Salary Monthly Salary 12,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Long An

MD Executive(in dist 1) ID:13077

Job Description <Pay attention>
1. Have a business trip to middle and south of Vietnam about twice a month(1-2 days)
2. There is a possibility that you can't get 13th bonus
3. They have 2 Japanese and 1 Vietnamese only in the office
4. No OT

<Job summary>
- Going to factory to check quality of apparel products
- Managing deadline of delivery
- Contacting with HQ in Japan
- Other task as related
Required Qualifications <Must>
●Language
- N2 to contact with HQ in Japan(speaking and listening are more important than writing and reading)
●Experience
- At least 3 year experience of MD in apparel industry

Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 34,000,000VND
Location Dist 1

【未経験から挑戦できる】店舗運営・管理・販売 ID:11843

Job Description -店舗 」の運営(管理、企画、運営)
-衣服の企画、提案
-お客様対応(接客、採寸コンサルティング、メール対応)
-バイヤー業務(生地の選定、仕入れ、輸出入)
-デザイン業務(パターン作成、デザインの企画、仕立て、写真撮影、ホームページ作りなど)
Required Qualifications 必須条件
英語(勉強する気があれば大丈夫です)
最低限のパソコンスキル

・歓迎条件
ファッションに興味がある
やる気と謙虚さをもった人
柔軟性を持ち、自ら考え行動ができる
Salary Monthly Salary 100,000JPY 〜 150,000JPY
Location Ha Noi

QUẢN LÝ SẢN XUẤT ID:12464

Job Description - Chịu trách nhiệm 450 người thuộc bộ phận này là Trưởng phòng Sản xuất
- Phụ trách 10 nhóm cắt và may; 14 nhóm nút đính kèm, ủi và đóng gói.
- Nhận bảng dữ liệu từ Sở và kiểm tra dữ liệu trước khi làm thủ tục
- Phân tích dữ liệu từ Phòng trước thủ tục
- Nhận được câu trả lời về tình hình giao hàng
- Lên lịch sản xuất để sản xuất
- Thông báo cho nhà quản lý nhà máy tình trạng nghiêm trọng của vật liệu.
- Báo cáo tất cả các vấn đề trong quá trình lập kế hoạch sản xuất và đưa ra giải pháp
- Nhận sự chấp thuận của người quản lý nhà máy trước khi thiết lập làm việc theo nhiều ca
- Quy trình làm việc theo phương pháp PDCA
- Tổ chức họp thường xuyên với HQ hàng ngày
- Báo cáo về số lượng sản xuất mỗi cuộc họp
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Có ít nhất 1 năm làm việc làm Giám đốc điều hành sản xuất
- Ít nhất quản lý hơn 300 nhân viên
- Kỹ năng quản lý tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt (Thông tin liên lạc rõ ràng, Nghe tốt, Nói chuyện ngắn và điểm)
- Có thể làm việc tại Bắc Giang

<LỢI THẾ>
- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành dệt
- Làm việc tại công ty sản xuất Nhật Bản
Salary Monthly Salary 15,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Bac Giang

品質管理【60歳まで大歓迎!!!あなたの長年のキャリアを活かしませんか】 ID:11177

Job Description ●セーター品質管理
・サイズ規格、素材管理、異物検査
・サンプル、本生産チェック
・客先クレームの対応とフィードバック(分類化したデータベース作成)
Required Qualifications <必須条件>
・セーターに関する経験3年以上
・ベトナム人と英語でコミュニケーションがとれること

<歓迎条件>
・中国語ができる方!!
Salary Monthly Salary 3,000USD 〜 3,500USD
Location Others

All12 (1〜12 )