REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

For IT Engineer/Developer Job search list

Conditions in searching
All128 (1〜20 )

COMMUNICATOR ID:12029

Job Description -Translate the design description of system development Japanese to Vietnamese, vise versa
-Translate the simple question regarding to system development Japanese to Vietnamese, vise versa
-Have meeting with Japanese and Vietnamese
-Other task needed
Required Qualifications Age : 22-27 years
Gender : Female only
Skills : Communication skills to make smooth relations with members of Japan and Vietnam
Language : Must have Japanese N12 Level (JLPT) and it's big advantage candidate can speak English
At least 1 year experience working in IT company as a translator
Preferably has study experience in Japan
Salary Monthly Salary 600USD 〜 800USD
Location

IT Engineer(Network/Server) ID:11642

Job Description ネットワーク・サーバー構築
ローカルスタッフへの品質管理・指導
お客様への技術的な問題に対する対応
Required Qualifications 必要条件
3年以上のIT Engineer(Network/Server)としての経験
ITサービスのプロバイダーサイドでの経験
日常会話以上の英語レベル
ベトナムで長く働きたい方

歓迎条件
チームリーダー/マネージャーとしての経験
品質管理経験
海外での勤務経験
Salary Monthly Salary 1,500USD 〜 2,500USD
Location Ha Noi

Oracle DBA ID:11858

Job Description 1. Triển khai, tích hợp, quản trị và sao lưu dữ liệu
- Nghiên cứu, triển khai tích hợp các công nghệ mới trên nền điện toán đám mây.
- Triển khai và giải quyết các vấn đề hệ thống liên quan đến sản phẩm Oracle Database, Oracle Weblogic và Oracle Cloud.
- Kiểm tra đảm bảo người dùng tuân thủ đúng các policy về an ninh, an toàn thông tin.
- Hỗ trợ người sử dụng các vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng ứng dụng CNTT.
- Lập các báo cáo đề xuất nâng cấp các thành phần trong hệ thống CNTT.
- Sao lưu dữ liệu định kỳ theo kế hoạch.
- Lập kế hoạch giả lập khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu, đảm bảo các bản sao lưu có thể sử dụng khôi phục trong các trường hợp cần thiết.
- Lập kế hoạch dự phòng, thay thế các thiết bị theo vòng đời.
2. Đào tạo và hướng dẫn:
- Đào tạo, hỗ trợ người dùng cuối trong quá trình sử dụng ứng dụng.
- Tạo các hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm.
Required Qualifications - Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống.
- Có kiến thức tốt về hạ tầng CNTT, Máy chủ, Phần mềm, mạng.
- Đọc và viết thành thạo tiếng anh, có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng anh.
- Có kinh nghiệm làm việc với Oracle RAC, Data Guard, Golden Gate và các công nghệ liên quan khác về CSDL Oracl
- Có kinh nghiệm Tuning & Troubleshooting cho CSDL Oracle
- Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ điều hành Window, Linux, Solaris, AIX
- Có kiến thức về ảo hóa và công nghệ ảo hóa như VM Sphere, Oracle VM, Public cloud.
- Có khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề.
- Chủ động và có ý thức, trách nhiệm đối với công việc.
- Khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm hiệu quả cao.
- Chịu được áp lực công việc và làm việc với cường độ cao.
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location

QA ID:12008

Job Description Đọc hiểu specs
Thiết kế testcase
Thực hiện testcases chính xác theo thiết kế đề ra
Lập kế hoạch công việc, quản lý công việc , viết báo cáo công việc hàng ngày
Viết báo cáo lỗi
Tham gia cải tiến vào quy trình test và cải tiến chất lượng công việc của bộ phận
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Required Qualifications Mandatory Skills:
Kinh nghiệm làm việc 4 năm
Yêu thích khám phá tìm tòi 1 ứng dụng
Luôn thấy vướng mắt vì một thứ rườm rà, khó sử dụng và luôn muốn tìm một hướng giải quyết tốt hơn
Thông cảm với sự khó khăn của dev, nhưng không quên rằng, sản phẩm này dành cho người dùng
Biết cách tranh cãi, biết nhận lỗi, biết thuyết phục, với mục tiêu làm sản phẩm tốt lên, thân thiện hơn
Có khả năng phân tích yêu cầu, tổng hợp thàn tài liệu riêng, Q&A cho khách hàng
Có khả năng tự communicate - thương lượng với khách hàng
Có khả năng tạo các tài liệu test: test design, test viewpoint, checklist, test cases
Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh và có nhiều ý tưởng sáng tạo
Desired Skills
Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng
Nắm bắt nhanh xu hướng công nghệ
Hài hước, thông minh, cá tính, độc lập, tự chủ
Có tiếng Anh là một lợi thế lớn
Salary Monthly Salary 600USD 〜 900USD
Location Ha Noi

QC leader Web & Mobile (manual test) ID:11712

Job Description - Create test plan, test case, design and consult to client
- Management member
- Business analysis
- Management project
- Understanding about Web application and Mobile application testing
Required Qualifications - Good at writing and communication skills in Japanese. (Equivalent to N3 or more).
- At least 5 years experience in QC position.
- At least 2 years experience as a team leader.
- Can read and writing English
- Have testing skills
- Flexible scheduling of work time, overtime to ensure the project deadline.
- At least 2 years working experience in Japanese company
- Responsibility, willing to cooperate with all departments to be a good team player to achieve the goal.
- More details will be discussed in the interview.
Salary Monthly Salary 36,300,000VND 〜 36,300,000VND
Location

BRSE ID:11789

Job Description - A Bridge System Engineer will play a role as a communication channel between developing team in Vietnam and clients in Japan.
- Directly communicate with clients via email, skype (or chatwork tool) to meet requirements.
- Manage project timeline, report to clients on regular basis and manage project performance.

 3-5人の開発者のマネジメント(進捗、品質)
 開発者への仕様伝達
 日次Skypeミーティングによる日本側への進捗・課題報告
Required Qualifications - Japanese skill at least N2
- At least 2 year experience of BrSE
- Have living experience in Japan
- Knowledge about Java(Prefer PHP also)
Salary Monthly Salary 27,000,000VND 〜 53,000,000VND
Location

BrSE ID:11895

Job Description Products: Social game, Web service, Native application

Bridge System Engineer will play a role as a communication channel between Offshore project team in Vietnam and clients in Japan.
Directly communicate with Japanese clients: communicate, negotiate, analyze project requirements ... and communicate to the project team in Vietnam.
- Manage project plan, timeline and manage team members who working at client's company.
- Check the progress of the project, coordinate with Project Manager in project management.
- Other work required
- Long term onsite in Japan(At least 6 months)
Required Qualifications <Must>
At least N2 level of Japanese skill
Have software development experience
Have work experience as BrSE

<Advantage>
Have software development experience in PHP
Management experience
Training experience
Work experience in Japan
Salary Monthly Salary 30,000,000VND 〜 50,000,000VND
Location Ha Noi

Project Leader (Dist 1) ID:11976

Job Description -web application development.
-Using PHP, CakePHP, FuelPHP, Codeigniter, etc.
-HTML, CSS, JavaScript, jQuery is plus
Required Qualifications General requirements
Have at least 1 year experience as Leader.
Have 5+ year experience with PHP+ Java /Node.js/ Angular.js /React.js....(Only PHP is NG)
Strong knowledge of PHP, CakePHP, FuelPHP, Codeigniter, etc.
Good at using Linux, MySQL and Git.
Reading and writing in English fluently.
Good problem solving, collaboration, and communication skills
Better to have
Reading and writing in Japanese is big plus.
Having Java knowledge
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 1,600USD
Location

Software Quality Assurance Engineer (Manual) ID:11998

Job Description Software Quality Assurance Engineer is responsible for Test planning, design, execution for web and mobile applications from various projects.

* Responsibilities:
- Create test plans and coordinate their review and incorporation into project plans
- Create, document and execute test cases to provide coverage of project requirements
- Provide reports on the progress of test development and test execution, including requirements coverage and defect metrics
- Analyze the results of testing, submit defect reports, and lead the triage of defect reports to ensure that they are properly prioritized and assigned
- Assess the quality of application development projects
Required Qualifications * Required Skills:
- 2+ years as manual QC/Tester on web and mobile applications
- Experience with API Testing is a plus
- Foundation knowledge of Software testing (ISTQB preferred)
- Good communication skills in dealing directly with customers for feedback
- Good problem solving skills
- Be able to work in a fast paced environment
- English communication

* Nice to have:
- Programming knowledge
- Experience with Testlink, Atlassian Jira, Redmine, git
- Scrum/Agile methodologies
Salary Monthly Salary 14,000,000USD 〜 30,000,000USD
Location

Mobile Developer (iOs/ Android) ID:11997

Job Description The Mobile Developer position will be required to have experience on iOS and Android (or Windows Mobile), and eager to learn and work on new mobile platform.
Required Qualifications * Required Skills:
- 2+ years production mobile app development and supporting.
- iOS or Android experience, from UI implementation to store to updates
- Objective C, Swift, Xcode, Web Services
- Experience with web-services, social, e-commerce and multimedia apps
- Computer Science, Software Engineering or related discipline degree
- A Team player with good communication skills.
- English communication

* Methodology:
Agile/Scrum development methodology, test-driven, continuous integration

* Tools:
- Appropriate Mobile Development IDEs. Working on Mac, PC or Linux.
- Agile/Scrum, Git/Subversion SCM
- Amazon EC2
Salary Monthly Salary 14,000,000USD 〜 30,000,000USD
Location

Fullstack ​Developer ​(Ruby) ID:11986

Job Description The ​ ​full ​ ​stack ​ ​developer ​ ​position ​ ​will ​ ​be ​ ​required ​ ​to ​ ​be ​ ​eager ​ ​to ​ ​work ​ ​on ​ ​both ​ ​front-end ​ ​and ​ ​back-end side ​ ​of ​ ​an ​ ​application, ​
helping ​ ​us ​ ​developing ​ ​new ​ ​features, ​ ​maintain ​ ​the ​ ​current ​ ​version ​ ​of ​ ​the ​ ​product which ​ ​is ​ ​fast-growing ​ ​in ​ ​the ​ ​U.S ​ ​market.
Required Qualifications * Required ​ ​Skills:
At ​ ​least ​ ​one ​ ​year's ​ ​experience ​ ​of ​ ​development ​ ​on ​ ​the ​ ​following ​ ​technology ​ ​stacks:
● Ruby ​ ​on ​ ​Rails ​ ​framework
● HTML, ​ ​JavaScript, ​ ​CoffeeScript, ​ ​CSS, ​ ​SASS, ​ ​jQuery, ​ ​backbone.js
● MySQL/PostgreSQL
● Linux
● git ​ ​with ​ ​github/bitbucket
● Spoken ​ ​English

* Methodology: ​:
Agile/Scrum ​ ​development ​ ​methodology, ​ ​test-driven, ​ ​continuous ​ ​integration
Salary Monthly Salary 14,000,000USD 〜 28,000,000USD
Location

Shareopoint Developer ID:11664

Job Description - Developing applications based on Sharepoint.
- Design, develop and deploy applications using # and ASP.NET MVC.
- Work with last users to determine the requirements of the software profession.
- Receive transfer, management, maintenance and development of systems using Sharepoint / .Net technology.
- Participate in research and development of new products.
Required Qualifications Proficiency in .Net programming language
Have good programming knowledge
Knowledge of OOP, SOLID
Have experience in Sharepoint 2-4 years.
Priority is given to those experienced migrating from Lotus Notes to Sharepoint and developing the App on Microsoft Azuree
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,400USD
Location Ha Noi

3Dデザイナー(チームリーダー)【IT大国ベトナムで働く】 ID:11781

Job Description 【3Dデザイン】
・3Dモデリング(キャラクター・背景・etc...)
・3Dアニメーション
・レンダリング(ライティング・質感設定)
~詳しくは~
ゲーム制作全般を各プロジェクトチームで担当していきます。
→ゲームの3Dパートを担当していきます。

<企業の方向性>
ベトナム→東南アジア→世界 で世界一感動を与える CG 制作会社になる

<現在の課題>
事業拡大を狙い、新たな仲間を募集しています。

<応募者の方に求めるもの>
チームリーダー、経営への参画
Required Qualifications <必須資格>

経験

・MAYA、もしくは 3DStudioMAX の使用経験がある
・3Dアニメーションの実務経験がある(3年以上)

言語

・特になし(通訳者在籍)

その他

・男性のみ


<歓迎される資格>

経験

・SOFTIMAGE3D、XSI、PhotoShop、Illustratorの使用経験がある

その他

・独学によるスキルをお持ちの方
・海外で働いた経験がある、もしくは海外に行ったことがある方
・IT系専門学校以上を卒業されている方


※ベトナム人の方の場合
ご応募可能ですが、上記の必須資格に加えて、下記の資格が必要となります
・日本語レベル(N1-N2)
・日本での業界経験(3年以上)
Salary Monthly Salary 1,500USD 〜 1,500USD
Location

Programmer ID:11935

Job Description - Programming development is requested from the Japanese headquarters.
- Belong to a team about 10 people, and follow the Vietnamese team leader.
- Main programming is related to automobiles and public works in Japan.
- Use programming language(Java or .Net(C#) or MATLAB).
- Write well designed, testable, efficient code.
- Ensure designs are in compliance with specifications.
- If you are excellent, go to Japan for training.
Required Qualifications <MUST>
〇If you are Fresh Graduate ; Experience studying programming
〇If you are Junior (1 - 2 years) ; Experience working in programming
- Have interest in Japanese language. (Able to learn Japanese)
- Good communication skill and in team work.
<WANT>
- Programming language
-Java or Net(C#) or MATLAB
- High responsibility, pro-active and enthusiastic in work.
- Motivation to learn.
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 6,500,000VND
Location

QA Leader ID:11840

Job Description Manage and drive QA excellence in the scrum teams as a key member and QA leader. Have oversight of the QAs in the scrum teams and the deliverables for the product from discovery to launch.

Work closely with other QAs, engineers, analyst and product owners to identify testing areas across the deliverables.
Oversee the creation and execution of test plans and testing strategy for the scrum teams.
Liaise with other QA managers and leads for overall end-to-end testing plan and ensure quality releases from UAT to Production.
Guide the automation testing efforts and liaise with other QA leads to ensure any developed QA frameworks are reusable across similar technologies.
Evangelize the QA practice and the QA professionals in the HUB
Communicate status, risks and issues to senior management and team members
Drive QA process and standards changes to benefit high-performing teams.
Recruit, train and coach QA engineers and ensure they have a great onboarding experience.
People management and development planning of up to 4 to 7 QA engineers.
Required Qualifications -2 years in a lead role for QA / Testing on a major project
-5- 7 years experience in QA / Testing preferably in finance
Experience in Digital domain preferably with banking knowledge
Experience managing the QA process in an Agile or Scrum delivery.
Strong knowledge of multiple automated test tools
Excellent organisational skills ability to concurrently inspire and direct QA practices and process across multiple delivery teams.
Experience and detailed technical understanding of project and system development life-cycles.
Experience with working with QAs in other countries from different culture background
Experience with scripting language such as Python, Java etc
Able to communicate effectively in English and strong listening and comprehension skills.

<Desirable >
Desire to engage and maintain working relationships with sponsors, business stakeholders and developers alike.
Experience of software engineer best practices
Experience with exploratory testing and behavior driven design.
Experience with continuous delivery and integration.

Salary Monthly Salary 1,200USD 〜 1,800USD
Location

Senior Developer (Java focus) ID:11839

Job Description Familiar with Continuous Delivery and Continuous Integration technologies
Strong command line programming language - Shell, Python, Ruby, Perl
Understands ITIL and enterprise change management process.
Has worked in both enterprise (e.g.: bank/insurance) as well as start-up
Experience with creating build packages for deployment
Always thinking about how a manual process can be automated.
Experienced with Windows and Linux environment in general
Experienced with Apache, IIS. (Experience with Nginx desirable)
Experience with any automated deployment and configuration management
Design and manage continuous deployment process
Self-starter and get things done.
Required Qualifications 3+ years previous development experience in C#, Java, C/C++ or equivalent language.
2+ years experience with building continuous integration or deployment pipelines.
Scripting experience in Bash, Python and/or Powershell.
Artifactory, Jfrog or Nguet
TeamCity experience
Azure / AWS
Must be able to write and read English. Intermediate English speaking

<Desirable>
Experience building infrastructure on the cloud (e.g.: Azure or AWS).
Preferably with API libraries or commend line
Azure / AWS
Nginx experience
HA proxy
Ansible / Salt / Puppet
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 1,800USD
Location

Web Developer ID:11793

Job Description -Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices
-Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices
-Integrate data from various back-end services and databases
-Gather and refine specifications and requirements based on technical needs
-Create and maintain software documentation
-Be responsible for maintaining, expanding, and scaling our site
-Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities
Required Qualifications <Skills>
- Proven web development experience in PHP
- Demonstrable knowledge of web technologies including HTML, CSS, Javascript, AJAX, MYSQL,JQuery,Bootstrap, Web services ...
- Familiar with at least one MVC framework (such as Laravel, Zend, CakePHP ...)
- Good knowledge of relational databases (such as MySQL, PostgreSQL)
- Decent English reading and writing skill (can read documents and daily conversation)
- Experience in common third-party APIs (Google, Facebook, ...)
- WAMP & LAMP development environment and version control GIT/SVN
- Experience with AWS would be ideally
- Freshman who is having work experience in web application development Or Have from 1 to 2 years of experience in web application development
Salary Monthly Salary 600USD 〜 750USD
Location

BSE ID:11788

Job Description - Project management about web development, apps development and some project as bridge SE
- Communicate with Japanese head office project delivery, specification and progress
- Direct development, specification, delivery and some request from Japan to Vietnamese developer
※This position is representatives of Vietnamese team
Required Qualifications <Must>
- Have a experience with Bridge SE
- Have knowledge of software development
- Have a experience of outsourcing development
- N3 Japanese level (no holder)
- Good communication and management skill
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 1,200USD
Location

Android Hacker ID:11810

Job Description Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới AI, IoT, VR&AR...
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Required Qualifications - At least 2 years experience working with Android, proficient in using IDEs for development (Eclipse, Android Studio)
- Master OOP and basic algorithms: search
- Capture the latest android versions from version 4.0 to current (major events, new techniques).
- Know and use the android design pattern (adapter, singleton)
- It would be huge advantage if you:
+ Knowledgeable about server
+ Ability to design a system (flow design, detail design, sequence diagram design)
+ Be able to read comprehension, capture project flow and capture other people's code fast.
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,500USD
Location

BrSE ID:11000

Job Description - Connecting between the Japan clients and Vietnam off shore teams.
- Working directly with Japanese customers: communicate, negotiate, receive, analyze the requirements of software projects ... and transfer to Vietnam teams
- Controlling the progress of the projects, in collaboration with clients and manage the projects.
- Management for team(3-5people)
- Maintain product quality
Required Qualifications - At least 1 year of experience programming languages: PHP/.NET / Java / C ++ / iOS / Android
- Japanese from N2
- At least 1 year of experience in project management
Salary Monthly Salary 30,000,000VND 〜 53,000,000VND
Location

All128 (1〜20 )