REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[IT - Software/Information Processing] Job search list

Conditions in searching
All95 (1〜20 )

PHP team leder(DIST 1, urgent) ID:11737

Job Description Construction and development of global e-commerce project
Development environment is Web and Mobile, other domain, multilingual, Big data.
Development management of FullStack from upstream process by Japanese standards.
Manage and train development members.
Furthermore, skill up and standardize to in-house developers.
Comment and build together on in-house culture and strategy

Projects from Japan Headquarters
ODC development
Required Qualifications <MUST>
Experience in case management, system analysis and design
PHP development experience (more than 4 years)
Experience in leader of team consisting of 2-4 people (more than 1 year)
A deep understanding of the PHP framework
→ Lavarel (must), OpenCart, ECCube (want)

<WANT>
Html / HTML5, CSS / CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax Experience
MySQL and Linux server experience
Apache server, Database MySQL, Linux server, Network and Security Knowledgeable

Good at leadership
Salary Monthly Salary 27,000,000VND 〜 34,000,000VND
Location

Senior PHP Engineer ID:11730

Job Description Construction and development of global e-commerce project
Full stack implementation from requirement definition to release
(According to Japanese process and quality standards)
Propose and carry out a good idea that is reasonable and effective to improve the product
Development environment is Web and Mobile, other domain, multilingual, Big data

Projects from Japan Headquarters
ODC development
Required Qualifications <Special requirement!><only now>
We can introduce junior level candidate
- who has experience as PHP engineer more than 1 year
- who has experience making framework of MySQL and Lavarel more than 1 year
※development project's scale should be more than 10 people

<MUST>
System analysis and design experience
PHP development experience (over 2 years)
A deep understanding of the PHP framework
→ Lavarel (must), OpenCart, ECCube (want)

<WANT>
Html / HTML5, CSS / CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax Experience
MySQL and Linux server experience
Salary Monthly Salary 17,000,000VND 〜 23,000,000VND
Location

【英語力不問*Skype面談OK】日本人採用担当者 ID:11967

Job Description 【英語力不問*Skype面談OK】業務拡大につき営業職を募集!!東南アジア1のIT大国で働く!
→現在日本人人気急上昇中のベトナムホーチミンで、新たなチャレンジをしませんか!
- ソフトウェアの品質確認(テスト)
- プロジェクト管理
- ベトナム人メンバーのマネジメント
- 日本本社や顧客との連絡
Required Qualifications -年齢:22歳~40歳(長期雇用によるキャリア形成のため)
-性別:男女不問
- IT業界に興味がある
- ITエンジニアとして経験がある
- ベトナムに興味がある
-英語力不要
Salary Monthly Salary 1,500USD 〜 2,300USD
Location

PHP Developers ID:11445

Job Description - Sử dụng CodeIgniter / Laravel để hack server và tạo ra các ứng dụng vừa nhanh vừa đẹp tới tay người dùng.
- Nếu bạn có khả năng viết code clean với PHP, hãy cùng chúng tôi hack ra những sản phẩm đích thực
Required Qualifications - Yêu cầu kinh nghiệm:
* Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành IT
* Có kinh nghiệm sử dụng một trong các Framework PHP: CakePHP, Zend, CodeIgniter, Yii, Symfony, Laravel, Phalcon
* Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax), Bootstrap, JSON, XML
* Hiểu biết về MVC Framework, ORM, RESTful, OOP, DesignPattern
* Có kinh nghiệm làm việc với MySQL hoặc NoSQL (MongoDB)
* Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN
* Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile

Ưu tiên ứng viên có:
* Viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ maintain, tuân thủ chặt chẽ convention
* Tương tác với nhiều resources, nhiều dạng database
* Viết SQL tối ưu, không bị SQL Injection
* Thiết kế database phù hợp yêu cầu, tối ưu cho performance
* DRY và code reuse
* Biết NodeJS, jQuery, AngularJS, ecmascript 6 là 1 lợi thế
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,500USD
Location Ha Noi

iOS Master ID:11800

Job Description Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống
Tham gia vào các dự án outsource với nhiều đối tác lớn (như nhật bản)
Tham gia vào phát triển các sản phẩm công ty
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới
Cải tiến, nâng cao chất lượng các dự án hiện có
Tham gia vào các diễn dàn/ tech show về công nghệ của công ty
Required Qualifications Mandatory Skills:
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với iOS
Sử dụng thành thạo, hiểu sâu về C/C++/Objective-C/ Swift
Có tư duy logic tốt, hiểu biết về data structrures, algorithm, design pattern. Hiểu biết sâu về OOP, OOD
Có hiểu biết sâu về phân tích, thiết kế, xử dụng database
Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile
Hiểu sâu về thread, multi-threading và quản lý Memory

Desired Skills:
Có hiểu biết về server
Có khả năng thiết kế hệ thống (flow design, detail design, sequence diagram design)
Có khả năng đọc hiểu nắm bắt flow dự án và nắm bắt code của người khác nhanh
Có khả năng làm việc với áp lực cao
Salary Monthly Salary 600USD 〜 1,500USD
Location Ha Noi

Java ID:11478

Job Description • Study customer’s requirement and framework, create design documents, implementation and coding of solutions.
• Generate unit tests to ensure the products are being tested thoroughly to produce quality products
• Supporting quality assurance in testing software products and provide support technical documents for customer if needed
Required Qualifications • At least 2 year programming in J2EE technologies
• Strong OOAD knowledge, Java core, design pattern.
• Strong experience with Java/J2EE, Struts or Spring framework, Hibernate, Database (SQL, Oracle), Web services.
• Experience with CSS3, JQuery…
• Nice to have English communication.
Salary Monthly Salary 700USD 〜 1,500USD
Location Ha Noi

Sales Excutive (IT products for school) ID:11966

Job Description - Conducting market research on IT equipment, exploiting and cooperating with schools, especially public ones in Ho Chi Minh City
-Business planning and implementation of sales targets set by month, quarter, year, ..
- Capture and synthesize the needs of IT equipment for School
- Manage, maintain, care, support and customers
- Proposing and managing sales promotion programs, business development policies.
- negotiating and promoting, signing contracts with customers.
Required Qualifications - Have experience in selling and distributing goods to schools.
- Graduated from economics major.
- Good looking, have nice voice.
- Have knowledge about IT equipment is an advantage.
- At least 3 years experience.
- Have sense of initiative.
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location

Kỹ Sư Cầu Nối - BSE ID:11953

Job Description • Hỗ trợ trong giao tiếp với khách hàng Nhật Bản trên tất cả các vấn đề liên quan đến dự án
• Nhận yêu cầu và các giải pháp đề nghị
• Ước tính công việc, phạm vi dự án và tiến độ để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn
• Chấp nhận đi On-site làm việc (ít nhất 1 tháng) tại Nhật
Required Qualifications *looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vai trò Kỹ sư cầu nối
• Bằng N3 tiếng Nhật
• Ưu tiên ứng cử viên từng đi on site tại Nhật, đã từng tham gia phát triển dự án Mobile
• Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật.
• Hơn 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án
• Có kiến thức và kinh nghiệm cơ bản về thiết kế.
• Quản lý hơn 3 thành viên trong nhóm.
• Kinh nghiệm lập trình và kiểm tra chương trình.
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

Project Manager ID:11952

Job Description - Estimate and manage budget of project group (Java/Mobile/PHP/.NET)
- Coach project management skills for project leader of group
- Manage serveral project teams and be responsible for all situations
- Be responsible in group development.
- On-site working in Japan at least 1 month
Required Qualifications *looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
- Background: B.S degree in Computer Sciences major, prefer Master Degree
- Language: request at least N2/JLPT certficate. Can communicate by English
- Working experience: has at least 5 years as PM position in software development company, especial developing for Japan market. Having much expriencen in Technical Consultant is preferable. Preferable for candidate whom take role of BSE in 3 years before taking role of PM.
- Can accept on-site working in Japan at least 1 month
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

Project Leader ID:11955

Job Description • Work with client to get requirement, and provide solution to meet clients's request
• Estimate, task assignment, and monitor project project to delivery product on time on quality
• Responsible in team member's performance evaluation & team member's career path development
• Support in engineer interview
Required Qualifications JOB REQUIREMENTS
*looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
• Back ground: Computer Science.
• Lanaguage: communicate by English, prefer candidate can communicate by Japanese/N2certificate.
• Working experience: Have +5 yrs. as role of project leader with team size at least 5 people. Have experience in developing system for Japan market. Can develop General/Details Design. Can manage more several development team to delivery product at the same time. Has experience in testing & programing.
• Accept for on-site working in Japan at least 1 month
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

ICT Sales Manager ID:11956

Job Description - Identifying marketing opportunities by determining customer requirements, both products and markets; establishing an effective strategy to develop new business opportunities for the company through the engagement of new business contacts.
- Dealing effectively with all customer complaints and suggestions; presenting the findings and solutions to the directors and other senior management team members.
- Manage the sales administration function, operational performance reporting, streamlining processes and systems wherever possible, and advising senior management on maximising business relationships and creating an environment where customer service can flourish.
- To liaise with internal and external parties including customers, vendors i.e. system integrators, application service provider’s equipment providers etc. and channel partners to sell ICT services.
- Extensive travelling to meet with existing and potential clients, attend industry events, join trade shows, engage in speaking activities and supervise sales teams in other locations.
- Responsible for managing the sales team, developing a business plan covering sales, revenue, and expense controls, meeting agreed targets, and promoting the organisation’s presence.
- Assist in the development of the annual marketing plan, specifically advising on: realistic forecasts for each product and territory (based on historical data, market trends, competitive activity, promotional strategy and sales effort), realistic costs of operating the sales force; and sales promotion programme plans.
- Ensure that all sales representative activities are in accordance with the guidelines of the companies Code of Conduct.
- Responsible for monitoring the performance of the sales team by establishing a system of reports and communications involving sales reports, and cyclical sales meetings.
- Plan and implement a specific appraisal system that describes the responsibilities and performance standards for each member of the sales team, set individual territory sales and commission targets and administer the commission plan.
- Provide high standards of on-going training for the Sales team so that they possess sufficient high selling skills and technical knowledge to present information on the company’s products in an accurate and balanced manner.
Required Qualifications *looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
- Candidate must possess at least a Bachelor's Degree, Engineering (Computer/Telecommunication), Business
Studies/Administration/Management, Marketing, Commerce or equivalent.
- Required language(s): Fluency in English, Japanese, and Vietnamese
- Experience in developing/ marketing ICT and software application solutions is required.
- Full-Time position(s) available.
- Excellent interpersonal and communications skills.
- Good analytical skills, providing in-sights to customer trends, market needs and possible solutions to address identified gaps.
- Should have knowledge and skills in organization, entrepreneurial, interpersonal, management and negotiating.
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

CTO (job for Expat in HCM City-vietnam) ID:11957

Job Description • Lead the company’s technology strategy with aligning with business plan.
• Lead the company’s solution business from technical point of view.
• Build engineers team for enhancing technical capabilities in the organization.
• Any actions would be required for achieving the above job responsibilities.
Required Qualifications (Euro/US candidate)
looking for candidate who can start work from Nov 2017-Jan 2018
• Bachelor or Master degree in computer science or equivalent field.
• Advanced English(required), Vietnamese(preferable), Japanese (preferable).
• +3 years CTO or equivalent experiences(required).
• Broad range of technology skills such as web, UI/UX, infrastructure, mobile.
Salary Monthly Salary 0VND 〜 0VND
Location

Senior System Engineer ID:11951

Job Description - Developed system
- Training to junior
- Communicate with customer (Almost all Japanese company)
Required Qualifications <Must>
-Japanese: N3 (not holder)
-4-5 years experience in IT Industry
-Have web skills : Java, PHP

<Better>
- Have a experience of designing
- Have developed experience for financial system
Salary Monthly Salary 18,100,000VND 〜 22,700,000VND
Location

Programmer ID:11935

Job Description - Programming development is requested from the Japanese headquarters.
- Belong to a team about 10 people, and follow the Vietnamese team leader.
- Main programming is related to automobiles and public works in Japan.
- Use programming language(Java or .Net(C#) or MATLAB).
- Write well designed, testable, efficient code.
- Ensure designs are in compliance with specifications.
- If you are excellent, go to Japan for training.
Required Qualifications <MUST>
〇If you are Fresh Graduate ; Experience studying programming
〇If you are Junior (1 - 2 years) ; Experience working in programming
- Have interest in Japanese language. (Able to learn Japanese)
- Good communication skill and in team work.
<WANT>
- Programming language
-Java or Net(C#) or MATLAB
- High responsibility, pro-active and enthusiastic in work.
- Motivation to learn.
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 6,500,000VND
Location

Sales Assistant ID:11940

Job Description • Study and analyze international markets
• Contribute to sales strategies
• Find leads from various sources
• Call leads to discover new opportunities
• Contribute to sales proposals
• Contribute to marketing strategies
• Attend domestic and international events/conferences
Required Qualifications • English proficiency in both verbal and written communication
• Have basic knowledge about IT
• Some experience on sales is preferred
• Willing to learn new skills
• Love to work with global clients and integrate with multiple-cultural environme
Salary Monthly Salary 12,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Ha Noi

Java Programmer ID:10925

Job Description Development Web Application, SmartPhone, and Tablet application
-Development using JavaEE6 or JavaEE7
-Development of UX/UI using HTML5/CSS3
-Development of UX/UI using Jquery
-Design of program and Coding and operation test
Required Qualifications -Have development experience for Web application using object-oriented programming(OOP) *Preferably more than 2 years
-Development and Design experience using UML techniques
-PC skill(Excel or Word)
Salary Monthly Salary 11,000,000VND 〜 23,000,000VND
Location

Java Engineer Team Leader(Japanese speaker) ID:10926

Job Description Lead and Management Java team
-Hands on and passionate technical lead who can turn requirements into a detailed design, building consensus within the team and delivering to committed timescales
-Mentor each team member; establish career development plans and achievable goals for your reports and support their ongoing growth

Development Web Application, SmartPhone, and Tablet application
-Development using JavaEE6 or JavaEE7
-Development of UX/UI using HTML5/CSS3
-Development of UX/UI using Jquery
-Design of program and Coding and operation test
Required Qualifications -Have development experience for Web application using object-oriented programming(OOP) *Preferably more than 2 years
-Development and Design experience using UML techniques
-PC skill(Excel or Word)
-Management or Leader experience
-Japanese skill(At least N2 level)
Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 28,000,000VND
Location

Bridge System Engineer (Dist 10) ID:11890

Job Description -To have connection between offshore and onshore development teams
-To make sure that the offshore team understands the requirements, that questions from the offshore team get answers (and often translations of those answers), etc.
-In a lot of ways it's being a project or development manager, but focused on the offshore/onshore interface
-The client will be Japanese company, so this position do need Japanese skill
Required Qualifications -Doesn't matter age and gender

<Must>
-3 years experience as a BSE
-Japanese skill(N2 level without qualification)

<Better>
-Experience as a team leader, and the number of team member is more than 10 members
Salary Monthly Salary 29,500,000VND 〜 38,600,000VND
Location

【中学英語でOK!】プロジェクトマネージャー ID:11896

Job Description 自社・他社のソーシャルゲーム、ネイティブアプリ、WEBサービス開発をプロジェクトマネージャーとして開発していただきます。
日本側のお客様やベトナムでのオフショアチームと協力をして一つのプロダクトを誕生させます。
また、開発を通してメンバーのマネジメント、教育などもしていただきます。
Required Qualifications <Must>
開発エンジニアとしてのご経験
中学レベルの英語力
ベトナムで働きたい方

<Advantage>
海外でのご経験
Salary Monthly Salary 30,000,000VND 〜 70,000,000VND
Location Ha Noi

BrSE ID:11895

Job Description Products: Social game, Web service, Native application

Bridge System Engineer will play a role as a communication channel between Offshore project team in Vietnam and clients in Japan.
Directly communicate with Japanese clients: communicate, negotiate, analyze project requirements ... and communicate to the project team in Vietnam.
- Manage project plan, timeline and manage team members who working at client's company.
- Check the progress of the project, coordinate with Project Manager in project management.
- Other work required
- Long term onsite in Japan(At least 6 months)
Required Qualifications <Must>
At least N2 level of Japanese skill
Have software development experience
Have work experience as BrSE

<Advantage>
Have software development experience in PHP
Management experience
Training experience
Work experience in Japan
Salary Monthly Salary 30,000,000VND 〜 50,000,000VND
Location Ha Noi

All95 (1〜20 )