REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Securities & Trading] Job search list

Conditions in searching
All1 (1〜1 )

Sales Executive ID:11127

Job Description - Tạo khách hàng mới
- Duy trì khách hàng cũ
- Chuẩn bị và cung cấp bảng giá
- Chuẩn bị tài liệu
- Báo cáo với cấp trên
- Các công việc khác
Required Qualifications - Tuổi: 25 đến 35
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm cùng vị trí trong cùng ngành
- Tiếng Anh kinh doanh
Salary Monthly Salary 13,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Ha Noi

All1 (1〜1 )