REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Real Estate] Job search list

Conditions in searching
All32 (1〜20 )

<都市開発、発展著しいベトナムであなたの力を試しませんか?>マネージャー or アシスタント ID:12768

Job Description -(台湾企業メイン)マンション/戸建の住宅販売および住宅賃貸の営業
-(台湾企業メイン)ビンズン省ビンズン新都市への企業誘致
-(台湾企業メイン)近隣工業団地の企業見回り、情報収集
 →(台湾企業メイン)近隣企業の要望のヒアリング
  →(台湾企業メイン)まちづくり/都市開発へ反映
Required Qualifications <必須条件>
- 台湾語(または中国語) ビジネスレベル
- 英語 ビジネスレベル
- 営業経験

✔日本語は特に必要ありません
✔即戦力募集
✖新卒不可

<歓迎条件>
- ビンズン省との関りが深い方
- ビンズン省の工業団地企業とのネットワークをお持ちの方
- 不動産業界の経験
Salary Monthly Salary 33,000,000VND 〜 55,000,000VND
Location Binh Duong

Manager / Manager assistant ID:12767

Job Description - (For Taiwanese enterprises) Sales of condominium / house and sales of housing lease
- (For Taiwanese enterprises) Attract business to new city(Binh Duong Province)
- (For Taiwanese enterprises) Look around companies in neighboring industrial estates, gather information
→ (For Taiwanese enterprises) Hearing their demands from neighboring companies
→ (For Taiwanese enterprises) Reflecting town planning / urban development
Required Qualifications <MUST>
- Taiwanese (or Chinese) business level
- English business level
- Sales experience

✔No need Japanese
✖ Fresh graduate

<WANT>
- Persons who are deeply involved with Binh Duong Province
- Person who has network with industrial estate company of Binh Duong Province
- Experience in the real estate industry
Salary Monthly Salary 33,000,000VND 〜 55,000,000VND
Location Binh Duong

Kĩ sư công trường (Đà Nẵng) ID:12770

Job Description * Trách nhiệm:
• Là kỹ sư địa phương, tham khảo ý kiến của công ty xây dựng địa phương
• Đây là dự án mới. Họ có một nhóm để tư vấn cho các công ty xây dựng địa phương.
• Hiện tại họ chỉ có 1 người nói tiếng Nhật (tiếng Anh) tại chi nhánh Đà Nẵng.
Để xây dựng nhóm này, họ có kế hoạch thuê 3 Kỹ sư Việt Nam

* Nhiệm vụ:
• Giám sát thi công để đảm bảo các công trình xây dựng có liên quan đáp ứng yêu cầu về mặt chi tiết và chất lượng.
• Lập kế hoạch các công trình xây dựng liên quan và báo cáo tiến độ.
• Chuẩn bị và duy trì tài liệu dự án liên quan.
• Được yêu cầu phải là đại diện của công ty trong các cuộc họp với khách hàng và các cơ quan chức năng.
• Làm việc với Kỹ sư Nhật Bản
• Tư vấn công ty xây dựng địa phương
• Phiên dịch / Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh
• Liên lạc chung.
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Trình độ học vấn: Đại học - Kỹ sư xây dựng
- Tối thiểu 5-10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;
- Kinh nghiệm làm việc cho nhà thầu Nhật Bản;
- Kỹ năng tốt trong MS Office.
- Sống ở Đà Nẵng

<LỢI THẾ>
- Sẵn sàng làm việc tại văn phòng hơn là ngoài công trình
- Có kinh nghiệm trong công ty Nhật Bản
Salary Monthly Salary 22,000,000VND 〜 33,000,000VND
Location Da Nang

3D CAD Operator ID:12748

Job Description - Chuẩn bị về bản vẽ chi tiết;
- Đi đến địa điểm điều tra, gặp gỡ khách hàng để nhận được yêu cầu thiết kế và ý tưởng
- Sử dụng AutoCad để tạo các bản vẽ nói chung và chi tiết.
- Thực hiện 3D Rendering và gửi cho khách hàng để có phản hồi, chỉnh sửa theo yêu cầu của họ.
- Sử dụng Powerpoint để làm bài thuyết trình cho khách hàng nếu cần.
- Duy trì các thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu;
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Tiếng Anh giao tiếp
- Có khoảng 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
- Có kinh nghiệm làm việc với 3D, AutoCad
- Có kiến thức về vẽ bản vẽ
- Cử nhân trong các trường đại học liên quan

<LỢI THẾ>
- Trẻ và sẵn sàng học những điều mới
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản
- Có thể bắt đầu làm việc ASAP
Salary Monthly Salary 11,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Ha Noi

CAD Operator ID:12744

Job Description - Chuẩn bị bản vẽ, bản vẽ chi tiết;
- Đi đến địa điểm điều tra, gặp gỡ khách hàng để nhận được yêu cầu thiết kế và ý tưởng
- Sử dụng AutoCad để tạo các bản vẽ nói chung và chi tiết.
- Sử dụng Powerpoint để làm bài thuyết trình cho khách hàng nếu cần.
- Duy trì các thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu;
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Tiếng Anh giao tiếp
- Có khoảng 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
- Có kinh nghiệm làm việc với AutoCad
- Có kiến thức về vẽ bản vẽ (shop drawing)
- Cử nhân trong các trường đại học liên quan

<LỢI THẾ>
- Trẻ và sẵn sàng học những điều mới
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản
- Có thể bắt đầu làm việc ASAP
Salary Monthly Salary 11,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Ha Noi

現場監督 ID:12746

Job Description ・現場管理
・見積書作成
・施工スケジュール管理
・工事現場監督
・サブコンとの調整業務
・顧客との折衝業務
Required Qualifications ・3年以上の現場監督としてのご経験
・ベトナムで長く働きたい方
・年齢:30歳~40歳(長期雇用によるキャリア形成のため)
・性別:男女不問
Salary Monthly Salary 2,000USD 〜 4,000USD
Location Ha Noi

一級建築士 ID:12749

Job Description - 顧客に設計提案を準備し提示する
- 顧客へのアドバイス
- 詳細図面の作成
- 請負業者および他の専門家との交渉
- クライアント、請負業者、その他の専門家との定期的なミーティングに参加する
- 請負業者の仕事を調整する
- 進捗状況を確認するためのサイト訪問
- ビルディング中に発生する可能性のある問題を処理する。
Required Qualifications ・一級建築士資格
・3年以上のご経験
・ベトナムで長く働きたい方
・年齢:30歳~40歳(長期雇用によるキャリア形成のため)
・性別:男女不問
Salary Monthly Salary 2,000USD 〜 4,000USD
Location Ha Noi

Quản Lý Tòa Nhà (Thuận An - Bình Dương) ID:12283

Job Description - Receive and handle/ solve the residents’ matter;
- Plan and maintenance utilities associated with the building;
- Quality management of contractors providing sanitation, security and other services for the building;
- Manage and supervise the activities at building ;
- Plan to take care of building resident’s life;
- Contact local authority for assistance when needed;
- Control expenses reasonably and ensure proper operation of the building;
- Maintenance management of buildings, and all other equipment and assets associated with the building;
- Manage building staff (Admin staff – Cashier, Technician, Cleaner, Security guard…)
- Prepare revenue and expenditure plans and report the monthly / quarterly operating costs of the building;
- Other tasks assigned related
Required Qualifications * Must have:
- Education: Graduate from Electrical/ Mechanical major, Business Administration, Building Management or other related major.
- Possess Building Management certificate.
- Experience: Have at least 03 year experience at the same position.
- Language: Can communicate in English
Salary Monthly Salary 14,000,000VND 〜 16,000,000VND
Location Binh Duong

Design Engineer ID:12316

Job Description Design plan for wooden house using Japanese CAD software
Consider cost, effectiveness and safety of new designs
Modify and test designs
Work with Japanese team
Required Qualifications <Must>
Language: At least N3 level Japanese skill
Experience: At least 1 year of work experiences as design engineer
Experience in design for wooden house.
Skill: Can design a plan for a building to get approval from government
Knowing construction method about Wooden shaft set or Housing design experience
Understanding building regulations
Other: Willing to work start up company

<Advantage>
Used to use "ARCHITREND ZERO"(CAD soft)
Salary Monthly Salary 12,000,000VND 〜 17,000,000VND
Location Ha Noi

Operation Manager(N2) ID:12315

Job Description Responsibility;
They will establish new company in Hanoi.
This position is representative of Vietnam office

Duties;
Support to establish new company
Manage Vietnamese staffs
Work close with Japanese HQ
Report dairy tasks to Japanese HQ
Work with accounting firm about accounting tasks
General HR and admin tasks
Other tasks assigned by HQ
Required Qualifications <Must>
At least N2 level Japanese skill
At least 2 years of management experiences
Work experience in Japanese company
Willing to work start up company
Willing to wide range work

<Advantage>
Knowledge of Accounting, HR, GA, Architecture(Wooden building)
Salary Monthly Salary 1,200VND 〜 2,500VND
Location Ha Noi

Senior Legal Manager (Phu Nhuan Dist.) ID:11494

Job Description * Job Scope(s):
- Improving the quality of legal consultancy and document drafting by establishing form, processes; researching, evaluating,and re‐designing processes; establishing and discussing new laws and guideline of government; and analyzing results and implementing changes.
- Determining legal consultancy supported requirements of BOD and other departments; researching real estate project’s status on the market; analyzing information of projects.
- Developing legal operation by training courses; closely contacting with law firms; performing processes and provisions of law to staffs of departments.
- Seeking and solving customers' complicated problems which may be been passed from customer service departments.
- Guiding staffs to keep documents of project and companies.
- Analyzing project data to determine the way of deploying projects and consult for Board of Directors.
- Writing reports of the legal schedule.
- Establishing procedures to coordinate with project management unit.
- Meeting with other managers to discuss possible improvements to the operation of legal department
- Training legal staff and other department staff to ensure company operating in accordance with provisions of law.
- Leading or supervising a team of legal staff.
- Coordinating with other departments to plan and implement customer related programs.
- Drafting contract, agreement and other document to support other departments.
- Helping to build good government relations.
- Setting up the apartment sales and purchase processes with customers.
- Consulting legal issues to BOD in all aspects of business operation.

* Report to: Board of Management (Vietnamese & Foreigners)
* Team management: 8 members
Required Qualifications * Must have:
- Bachelor degree/Master in Law major
- At least10 year experiences at the same position
- Experienced in Real Estate investor companies, understand every related from the beginning to the end of a real estate project.
- Good at English communication.
- Ability to work both independently and in team under high pressure.
- Patience, carefulness, details‐oriented, accuracy, capacity with high quality
- Responsible, trustworthy, Self‐motivated.
- Good at leadership skill, research skill, analytical skills, and logical thinking.
Salary Monthly Salary 40,000,000USD 〜 60,000,000USD
Location Phu Nhuan

Sales Staff (THU DAU MOT CITY)【Business Planning】 ID:12166

Job Description -Planning and implementation of measures to increase added value of Binh Duong new city in Binh Duong Province
(Response to transportation, communication ICT, medical, education, entertainment, enterprise attraction etc.)
Required Qualifications <MUST>
・N2
・English(more than intermediate level)
・live near the company
・less than 30 years old
・degree of bachelor

✔ nex graduate is okay

<WANT>
・N1
・English(business level)
・23-24 years old
・sales experience (in Japanese company is more preferable)
・plannning experience (in Japanese company is more preferable)
・PC skill ( Word, Excel and PowerPoint)
Salary Monthly Salary 11,000,000VND 〜 18,000,000VND
Location Binh Duong

Marketing Expert (Binh Duong) 【Housing】  ID:10464

Job Description -General attracting strategies for housing projects
-Housing market survey (price, target, product)
-Advertisement business proposal of housing project, cost adjustment, medium effect analys
Required Qualifications Age : 25-35 years old
Gender : Does not Matter
Skill: Word, Excel and PowerPoint
Language : English has to be conversation level
Education : University
Experience : At least 2 years attraction strategies and market research work at real estate companies
Other : Living in the Binh Doung is preferred
Salary Monthly Salary 5,500,000VND 〜 7,000,000VND
Location Binh Duong

Property Manager (Binh Duong)【Managing】 ID:10469

Job Description -Operation as a person in charge of the operation of SORA gardens (luxury apartment)
-Planning and execution of management plan of condominium (balance control, repair plan etc.)
-Measures to improve the value of properties of SORA gardens · Implementation
Required Qualifications Age : 35-40 years old
Gender : Does not Matter
Skill: Word, Excel and PowerPoint
Language : English has to be very good
Education : University
Experience : Over 5 years of experience in Property management work at a luxury condominium
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 1,500USD
Location Binh Duong

Marketing Staff(Binh Duong) 【Residence】 ID:10524

Job Description -Support to make general attracting strategies for housing projects
-Housing market survey (price, target, product)
-Make advertisement business proposal of housing project,
-Cost adjustment for advertisement
-Analysis effects for advertising medias
Required Qualifications Age : 23-35 years old
Gender : Does not Matter
Skill: Word, Excel and PowerPoint
Language : English has to be business level
Education : University
Experience : At least 2 years attract customers strategies and market research work in real estate industry
Other : Living in the Binh Doung is preferred
Salary Monthly Salary 300USD 〜 500USD
Location Binh Duong

Product Planning Creative Staff 【Residence】 ID:10525

Job Description -Design and creation of residential marketing/sales tools
-Product planning of residential project, price setting etc.
Required Qualifications Age : 21-30 years old
Gender : Does not Matter
Skill: Word, Excel and PowerPoint
Language : English has to be business level
Education : University
Experience : At least 1 experience in marketing in real estate industry
Other : Living in the Binh Doung is preferred
Salary Monthly Salary 250USD 〜 300USD
Location Binh Duong

General Affairs Senior staff ID:11231

Job Description -General affairs in general
-Legal case
-Administrative negotiation
-Interpreter( Japanses ⇔Vietnamese)
Required Qualifications English : Upper-Intermediate Level
N2~N3 N1 will be advantagerous
have experience on general affairs department
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Binh Duong

Marketing Expert(residence) ID:10712

Job Description -has more than two years experience on attracting customers stratege, market research in real estate company.
-speak English fluently
Required Qualifications -has more than two years experience on attracting customers stratege, market research in real estate company.
-speak English fluently
Salary Monthly Salary 12,000,000VND 〜 12,000,000VND
Location Binh Duong

Construction Team Manager (Viec lam tieng Nhat) ID:10713

Job Description -Business planning management
-construction team management
-Japanese boss supporting (making report to Tokyo headquarter)
Required Qualifications -has experience on Japanese design company, Japanese construction company, developer.
-speak English fluently
-upper N2
Salary Monthly Salary 2,000USD 〜 3,000USD
Location Binh Duong

Service apart Assistant ID:11120

Job Description -Check the business invoice as the operator of the Japanese
-affiliated service apartment, check the payment status, check the status of the room, control the work that responds to the customer's request by other staffs prepare the balance sheet report, manage the move-out
Required Qualifications -Japanese: conversation level (level where you can communicate easily with customers)
-Experience in Japanese-style servic apartment, experience with hotel management etc.will be advantageous.
Salary Monthly Salary 12,000,000VND 〜 22,000,000VND
Location Binh Duong

All32 (1〜20 )