REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Phiên dịch tiếng Nhật- Japanese Interpreter ID:13156

Salary Monthly Salary 400USD 〜 500USD
Location Ha Noi
Job Description + Phiên dịch cuộc họp, hội nghị, họp từ xa
+ Làm biên bản họp hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, giải quyết vấn đề (nếu có)
+ Thông dịch viên tiếng Nhật - Việt tại nhà máy
+ Dịch tài liệu bằng tiếng Nhật - Việt
+ Các nhiệm vụ khác như yêu cầu hỗ trợ
Required Qualifications <CẦN>
+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc
+ Cẩn thận và trách nhiệm cao.
+ Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt
+ Văn bằng / Cử nhân theo yêu cầu

<ƯU TIÊN>
- Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm trong sản xuất / Sản xuất ...
Language English:Basic Level
Other Languages:None
Holidays
Welfare - Company trip (flight, 4* - 5* resorts...)
- Insurance 24/7
- Transportation allowance to visit clients
- Salary increase: 10% annual (avg, based on personal performance)
- Bonus: 2 - 3 months salary (avg, based on personal performance)
- Paid leave: 12 days/year (follow Vietnamese government rules)