REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

C&B Staff ID:12998

Salary Monthly Salary 9,000,000VND 〜 12,000,000VND
Location Hung Yen
Job Description - Tính lương, thuế PIT, bảo hiểm và lập báo cáo cho trưởng phòng Nhân sự, báo cáo gửi các cơ quan chức năng hàng tháng, quý, năm
- Cập nhật các chính sách và nội quy quy định Công ty nếu có bất cứ thay đổi nào từ Luật pháp liên quan
- Chịu trách nhiệm chấm công, đăng ký tăng ca và các loại nghỉ cho người lao động
- Cập nhật người nghỉ việc và các thủ tục nghỉ việc liên quan
- Quản lý toàn bộ dữ liệu tài khoản ngân hàng, mở mới và cập nhật hệ thống, đảm bảo chính xác cao
- Giải quyết các vấn đề liên quan tới Quan hệ lao động (Kỷ luật, khen thưởng lao động, cập nhật sinh nhật, lễ, tết, thai sản…). Báo cáo thống kê định kỳ theo tháng, quý, năm
- Chuẩn bị thỏa thuận đào tạo cho lao động mới, gia hạn HĐLĐ cho các vị trí thuộc khối Trực tiếp
- Chịu trách nhiệm đăng ký mã số thuế, giảm trừ gia cảnh cho người lao động
- Nhập các dữ liệu liên quan tới nhân sự vào hệ thống phần mềm nhân sự
- Hướng dẫn, phối hợp với các phòng ban các vấn đề liên quan tới châm công, thắc mắc lương, quan hệ lao động…
- Đào tạo định hướng, quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự
- Các chỉ thị khác của Trưởng phòng Nhân sự
Required Qualifications - Tốt nghiệp Đại học
- Nam/nữ từ 25 tuổi trở lên
- Tiếng Anh tốt
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm C&B


Language English:Upper-Intermediate Level
Other Languages:English
Holidays -
Welfare - 12 days annual leave
- Having chances to be trained overseas
- Company provide shuttle bus to pick employee up from Ha Noi