REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

[Dist 4] Corporate Sales Manager (Travel/Tickets) ID:12327

Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 30,000,000VND
Location Dist 4
Job Description Công việc của Corporate Sales Manager là xây dựng và triển khai kế hoạch và phát triển kinh doanh mảng dịch vụ du lịch công tác cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp (Corporate Travel).

- Xây dựng và triển khai mảng du lịch công tác của khách hàng doanh nghiệp (Corporate Travel) hàng năm.
- Quản lý đội ngũ bán hàng.
- Duy trì chăm sóc các khách hàng cũ, phát triển nguồn khách hàng mới, đảm bảo doanh số đề ra theo kế hoạch.
- Hoàn thành các công việc liên quan khác.
II. Duties and Responsibilities/ Trách nhiệm và nghĩa vụ công việc cụ thể:
1) Hoạt động kinh doanh
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh và mục tiêu doanh số hàng năm cho các mảng dịch vụ du lịch khách hàng local, dịch vụ lẻ, khách hàng doanh nghiệp.
- Triển khai và giám sát mục tiêu doanh số của nhân viên trong bộ phận bán hàng,
- Hoàn thành mục tiêu doanh số của phòng sales.
- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh, giới thiệu và phát triển bán các mảng dịch vụ khác của công ty.

2) Chăm sóc khách hàng
- Phối hợp với bộ phận quản lý khách hàng giải quyết các vấn đề xảy ra đối với khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết trong thời gian hiệu lực của “Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ”.
- Phối hợp với bộ phận quản lý khách hàng lên kế họach triển khai dịch vụ cho khách hàng mới.
- Xây dựng quan hệ cấp cao với các Khách Hàng Doanh nghiệp hiện tại của công ty.
- Duy trì quan hệ tốt với các Hãng hàng không, các đối tác cung cấp dịch vụ
- Báo cáo định ký kết quả kinh doanh cho Phó Giám Đốc kinh doanh.
- Đề xuất kịp thời phương án để hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

3) Quản lý nhân viên bộ phận bán hàng:
- Xây dựng kế hoạch làm việc và giám sát công việc của các nhân viên bán hàng.
- Xây dựng KPI và duyệt chính sách KPI hàng tháng cho nhân viên.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên.
- Xây dựng mục tiêu doanh số hàng năm.
- Xây dựng các chính sách khen thưởng, động viên để nhân viên đạt được hiệu quả làm việc cao nhất.
Holidays
Welfare - Bonus: 13th month salary bonus
- Medical insurance (Bao Viet)
- Paid leave: 12 days/year, added 1 more day (working from 1 year)
- Performance bonus
- Other benefits high level positions will be discussed in the interview