REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Purchasing Staff ID:12127

Salary Monthly Salary 7,500,000VND 〜 9,500,000VND
Location Dist 9
Job Description - Tìm kiếm và thiết lập đăng ký mua hàng với nhà cung cấp mới.
- Trao đổi và thỏa thuận giá với nhà cung cấp để có được giá tốt nhất.
- Phán định năng lực nhà cung cấp.
- Theo dõi và thúc đẩy tiến độ thông tin với nhà cung cấp.
- Nhận định linh kiện mẫu trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt.
- Tham gia thẩm tra nhà cung cấp mới với các bộ phận liên quan.
- Những công việc liên quan đến mua hàng...

*** Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Required Qualifications - Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Marketing, Ngoại thương hoặc Kế toán
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Purchasing
- Ngoại ngữ: Tiếng Hoa HSK 3 hoặc Tiếng Nhật N3 trở lên
- Kỹ năng: Giỏi vi tính văn phòng
Language English:Doesn’t matter
Other Languages:Chinese
Holidays
Welfare - Transportation
- Perfect attendance
- Meal allowance
- Teto bonus
- Performance bonus