REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Lead Accountant staff (Hai Phong) ID:11550

Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong
Job Description - Cá nhân chủ chốt theo dõi hoạt động nghiệp vụ kế toán.
- Chịu trách nhiệm báo cáo nội bộ, phân tích kết quả hoạt động ..., cung cấp dữ liệu chính xác, hiệu quả và hiệu quả cho ban quản lý cấp cao
- Lãnh đạo nhóm phối hợp với các phòng ban khác để biết các vấn đề phát sinh và tìm ra giải pháp tốt nhất
- Phân tích các case được phân công bởi Người quản lý
- Cập nhật kiến thức về kế toán quốc tế và địa phương , thông tin thuế và phổ biến cho lãnh đạo cao cấp và nhân viên
Required Qualifications - Trên 32 tuổi
- Có bằng Cử nhân Kế toán / Tài chính với 5 ~ 7 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên làm việc tại các công ty FDI);
- Thực hành tốt với VAS, IAS, GAAP, SAP;
- Tư duy logic và kỹ năng tổ chức tốt;
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về hệ thống SAP.
Language English:Upper-Intermediate Level
Other Languages:English
Holidays
Welfare ・Bonus 2 times in a year (July and January)
・Shuttlebus arranged by company from 7 pickup points in the city ( (Toa An, Kien An, An Duong, Thuy Nguyen etc.. )
・Lunch is served in Canteen
・Health check up
・Social insurance
・Salary review on 31 March each year