REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Nhân viên kế toán (Hai Phong) ID:11548

Salary Monthly Salary 8,000,000USD 〜 10,000,000USD
Location Hai Phong
Job Description - Quản lý ghi chép các giao dịch hàng ngày
- Khớp bản kiểm kê vật chất với sổ cái chung
- Chuẩn bị dữ liệu hàng ngày liên quan đến quá trình tất toán tài chính cho các hoạt động chi phí sản xuất lốp
- Thực hiện bảng kê chi phí thực tế, báo cáo lưu động hàng tồn kho
- Phân tích phương sai chi phí (Dự tính vs. thực tế).
- Hỗ trợ chuẩn bị ngân sách ban đầu (OB), ngân sách sửa đổi (RB) và ngân sách kế hoạch trung hạn (MTP)
- Phát triển báo cáo đột xuất theo yêu cầu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu
Required Qualifications <CẦN>
- Bằng cử nhân về Kế toán, Tài chính hoặc tương đương
- Kỹ năng đàm thoại tiếng Anh
- 2 đến 6 năm kinh nghiệm làm việc
- Kiến thức về Tài chính, nguyên tắc kế toán.

<ƯU TIÊN>
- Có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất Nhật Bản hoặc nước ngoài
- Kinh nghiệm thực tếvề Nguyên tắc Kế toán Chung được chấp nhận (GAAP), Kế toán của chính quyền địa phương.
- Kinh nghiệm kế toán kiểm kê và 2-4 năm kinh nghiệm trong tính chi phí sản xuất và hàng tồn kho
- Tư duy logic và kỹ năng tổ chức tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Language English:Conversational Level
Other Languages:English
Holidays
Welfare ・Bonus 2 times in a year (July and January)
・Shuttlebus arranged by company from 7 pickup points in the city
・Lunch is served in Canteen
・Health check up
・Social insurance
・Salary review on 31 March each year