REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Japanese Interpreter/ Translator ID:11469

Salary Monthly Salary 700USD 〜 800USD
Location Hung Yen
Job Description - Hỗ trợ Trưởng phòng về các công việc soạn thảo văn bản, xếp lịch làm việc, thăm khách hàng…
- Phiên dịch tiếng Nhật trong các cuộc họp
- Phối hợp với các phòng ban
- Lập báo cáo và gửi về cho Giám đốc hoặc bộ phận liên quan khác
- Công việc khác được yêu cầu bởi Giám đốc
Required Qualifications - Khả năng ngôn ngữ: tiếng Nhật trôi chảy (N1/N2)
- Có 02 năm kinh nghiệm làm thư ký hoặc trợ lý
- Giao tiếp và tổ chức tốt
- Thành thạo MS office, outlook ...
- Thái độ làm việc, tổ chức cao
- Có trách nhiệm, chăm chỉ, kiên trì
Language English:Doesn’t matter
Other Languages:None
Holidays Sun, two Sat per month, National Holiday
Welfare - 13th salary award, achievement, holidays, Tet
- Annual salary increase
- Attractive allowance (lunch, house, telephone, transportation …)
- 24/7 insurance
- A friendly, self- motivate working environment.
- Have means of transportation for working from Hanoi, Hung Yen and Hai Duong to workplace in Thang Long Industrial II, My Hao, Hung Yen