REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Electrical Engineering(Hai Phong) ID:11456

Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong
Job Description 1. Quản lý dự án độc lập
2. Lắp đặt máy móc sản xuất lốp hoặc các thiết bị khác
3. Lập kế hoạch kiểm soát bảo trì
4. Mua / sắp xếp máy / bộ phận và kiểm soát ngân sách
5. Kiểm soát nhà thầu
6. Thiết kế điện / cơ khí và hoạt động của KAIZEN (Cải tiến máy móc)
7. Các công việc khác do Trưởng bộ phận giao.
Required Qualifications - Có kỹ năng quản lý dự án
- Quy hoạch và kiểm soát tiến độ
- Kiểm soát lao động (nhà thầu)
- Kiểm soát giá
- Quản lý hoạt động Kaizen
- Có kiến thức về máy móc sản xuất cơ bản
- Kỹ sư điện: Chuyên ngành Tự động hoá, có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong việc sửa chữa hoặc lắp đặt hoặc chế tạo kiểm soát trình tự điện
- Đại học Chuyên ngành: Tự động hóa
Language English:Upper-Intermediate Level
Other Languages:English
Holidays
Welfare ・Bonus 2 times in a year (July and January)
・Shuttlebus arranged by company from 7 pickup points in the city
・Lunch is served in Canteen
・Health check up
・Social insurance
・Salary review on 31 March each year