REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Manufacturing Engineering ID:10982

Salary Monthly Salary 7,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Ha Noi
Job Description ・ Đánh giá quá trình sản xuất bằng cách thiết kế và thực hiện các chương trình nghiên cứu; áp dụng kiến ​​thức về thiết kế sản phẩm, chế tạo, lắp ráp, dụng cụ và vật liệu; trao đổi với các nhà cung cấp thiết bị;
・ Phát triển các quy trình sản xuất bằng cách nghiên cứu các yêu cầu sản phẩm; thiết kế, sửa đổi và thử nghiệm các phương pháp và thiết bị sản xuất; trao đổi với các nhà cung cấp thiết bị.
・ Cải thiện hiệu quả sản xuất bằng cách phân tích và lập kế hoạch luồng công việc, yêu cầu về không gian và bố cục thiết bị.
・ Đảm bảo chất lượng sản phẩm và quy trình bằng cách thiết kế các phương pháp thử nghiệm; thử nghiệm thành phẩm và khả năng xử lý; thiết lập các tiêu chuẩn; xác nhận quy trình sản xuất.
・ Cung cấp thông tin ra quyết định sản xuất bằng cách tính toán chi phí sản xuất, lao động và vật liệu; rà soát tiến độ sản xuất; ước tính các yêu cầu trong tương lai.
・ Chuẩn bị báo cáo sản phẩm và quy trình bằng cách thu thập, phân tích và tóm tắt thông tin và xu hướng. .
・ Cung cấp thông tin kỹ thuật sản xuất bằng cách trả lời các câu hỏi và yêu cầu.
・ Duy trì danh tiếng sản phẩm và công ty bằng cách tuân thủ các quy định.
・ Duy trì hoạt động của thiết bị bằng cách phối hợp các dịch vụ bảo trì và sửa chữa; theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các thủ tục đã được thiết lập; yêu cầu dịch vụ đặc biệt.
・ Duy trì sản phẩm và xử lý cơ sở dữ liệu bằng cách viết chương trình máy tính; nhập dữ liệu.
・ Hoàn thành các dự án thiết kế và phát triển bằng cách đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật viên.
・ Duy trì kiến ​​thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham dự các hội thảo; tham khảo tài liệu chuyên môn; xây dựng mạng lưới; tham gia vào các hội thảo nghề nghiệp.
・ Hoạt động nhóm và thực hiện các công việc cần thiết
Holidays Sunday and Saturday(every two weeks)
Welfare - Lunch provided
- Perpetual allowance
- Heat allowance(only summer time)
- Non smoking allowance
- Skill allowance
- Language allowance
- Tetto Bonus
- Position allowance
- Social security
- Japanese and English training(twice a week)
- Bear the tuition fee of the Japanese language school(Over N3)