REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[IT-Hardware/Networking] Job search list

Conditions in searching
All8 (1〜8 )

Oracle DBA ID:11858

Job Description 1. Triển khai, tích hợp, quản trị và sao lưu dữ liệu
- Nghiên cứu, triển khai tích hợp các công nghệ mới trên nền điện toán đám mây.
- Triển khai và giải quyết các vấn đề hệ thống liên quan đến sản phẩm Oracle Database, Oracle Weblogic và Oracle Cloud.
- Kiểm tra đảm bảo người dùng tuân thủ đúng các policy về an ninh, an toàn thông tin.
- Hỗ trợ người sử dụng các vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng ứng dụng CNTT.
- Lập các báo cáo đề xuất nâng cấp các thành phần trong hệ thống CNTT.
- Sao lưu dữ liệu định kỳ theo kế hoạch.
- Lập kế hoạch giả lập khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu, đảm bảo các bản sao lưu có thể sử dụng khôi phục trong các trường hợp cần thiết.
- Lập kế hoạch dự phòng, thay thế các thiết bị theo vòng đời.
2. Đào tạo và hướng dẫn:
- Đào tạo, hỗ trợ người dùng cuối trong quá trình sử dụng ứng dụng.
- Tạo các hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm.
Required Qualifications - Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống.
- Có kiến thức tốt về hạ tầng CNTT, Máy chủ, Phần mềm, mạng.
- Đọc và viết thành thạo tiếng anh, có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng anh.
- Có kinh nghiệm làm việc với Oracle RAC, Data Guard, Golden Gate và các công nghệ liên quan khác về CSDL Oracl
- Có kinh nghiệm Tuning & Troubleshooting cho CSDL Oracle
- Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ điều hành Window, Linux, Solaris, AIX
- Có kiến thức về ảo hóa và công nghệ ảo hóa như VM Sphere, Oracle VM, Public cloud.
- Có khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề.
- Chủ động và có ý thức, trách nhiệm đối với công việc.
- Khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm hiệu quả cao.
- Chịu được áp lực công việc và làm việc với cường độ cao.
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location

Software Engineer (VBA prefer) ID:11742

Job Description - Embedded software development (requirement, design, implement, testing, integration)
- Software architecture development
- Embedded security
- Quality improvement.
- Process improvement (Development software process, engineering process, quality process)
Required Qualifications - Have experience in RVBA, C, C++, PLC
- Have experience with embedded software development.
- English skill to communicate with Japanese manager.
- Can read circuit diagram is a PLUS.
Salary Monthly Salary 400USD 〜 650USD
Location

Software Engineer (RTOS prefer) ID:10604

Job Description - Embedded software development (requirement, design, implement, testing, integration)
- Software architecture development
- Embedded security
- Quality improvement.
- Process improvement (Development software process, engineering process, quality process)
Required Qualifications - Have experience in RTOS、C、C++、C#、PLC
- Have experience with embedded software development.
- Japanese basic level, English skill to communicate with Japanese manager.
- Can read circuit diagram.
Salary Monthly Salary 400USD 〜 650USD
Location

Software developer (Dist 12) ID:10866

Job Description - Developing Software (C / C++)
- Developing new functionality when get order from customer or head office
- Software programming and debug

<position>
- Screen Software
- Control Software
It will be decided by candidate's adequate (Experience and skills)
Required Qualifications <Must>
- Have knowledge and skills C / C++
- Have experience at least 1 year (much better more than 4 years)

<Advantage>
- English skills
- Much better to have Japanese skills (Salary 11,000,000 - 17,000,000VND)
Salary Monthly Salary 9,000,000VND 〜 13,600,000VND
Location

Hardware engineer (System LSI development) ID:10569

Job Description System LSI design and Third-party verification business
Required Qualifications 【Requirements】
Front-end design and verification of ASIC
RTL design by VerilogHDL/VHDL
Design and verification using a general-purpose bus AMBA(AXI/APB) and OCP
Assertion-Based Verification
【Welcome skills】
Design and verification of ASIC built-in CPU
Design and verification of high-speed interfaces such as PCI Express and USB
Random verification using SystemVerilog
Testbench building that was applied verification methodology(UVM)
English skill(overseas business trip, meeting with overseas engineers)
【Skill improvement】
Advanced verification techniques such as coverage driven verification and Random verification
Global business experience
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 1,500USD
Location

Mechanical Designer(in dist 3) ID:10486

Job Description -
Required Qualifications -Must have AutoCAD[2D], Solidworks[3D] skill
-English enough to communicate with Japanese manager
Salary Monthly Salary 400USD 〜 700USD
Location Dist 3

Web developer(in dist 3) ID:10487

Job Description -
Required Qualifications -
Salary Monthly Salary 400USD 〜 700USD
Location Dist 3

Circuit Diagram Designer(in dist 3) ID:10488

Job Description -
Required Qualifications -VBA, C, C++, PLC
-English enough to communicate with Japanese
Salary Monthly Salary 400USD 〜 700USD
Location Dist 3

All8 (1〜8 )