REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[IT-Hardware/Networking] Job search list

Conditions in searching
All9 (1〜9 )

プロジェクト マネージャー【ベトナムで自分の技術を活かしたい方大歓迎】  ID:12588

Job Description -プロジェクト管理(PM)
-日本人顧客対応
-イベントスケジュール管理
-事務
-ローカル指導
Required Qualifications <必須条件>
- IT業界出身(ジャンルは問いません)
- IT/プロジェクトマネージャーに興味がある方
- 日本の商習慣を理解している方
- 新しいことをすぐ吸収でき、主体的に行動できる方

✖新卒の方
☆経験があまりない人でも大丈夫です(エンジニアとしてベトナムで働きたい方大歓迎)

<歓迎条件>
- 20代の場合は知識よりもポテンシャルを重視させて頂きます。
- 40代~50代の方の場合は大きく下記の2点を重視させて頂きます
 (PMの経験の有無 / SE 物流、またはECサイトの経験の有無)
- 英語(社内公用語は英語です)
- 2~3年 バックエンド(PHP/Java/Ruby/DBなど)での開発経験(未経験歓迎)
Salary Monthly Salary 2,000USD 〜 3,000USD
Location Dist 3

BSE (SE+N3) (no experience+N1) ID:10586

Job Description ● Transferring system requirements written in Japanese to Vietnamese developers.
● Transferring the questions and requirements from Vietnamese developers to Japanese staff.
● Managing the projects while closely communicating with Japanese team in Japan.
● Joining the Skype meeting, Chat meeting and the real meeting spoken in Japanese.
● Assisting to PM and other BSE in processing projects.
Required Qualifications ☆Proactive and high sense of responsibility, ambitious, willing to learn, hardworking.
☆Can explain their opinion by Japanese, Can understand what they want to tell

<SE + N3> ※ Prefer than N1 class + no experience
(MUST)
- N3 intermediate <Especially Communication >
- Strong experience in IT
- Experience in programming with any programming language
- Project management skill and communication skill

(WANT)
- Experience or knowledge about AWS/Azure
- Used to be a Project Manager, Proje4m,4t Leader
- English


<No experience + N1>
- have interested in IT
- N1~N2

✔ Fresh graduate is okay
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 2,500USD
Location Dist 3

Sales Engineer ID:12245

Job Description - Phối hợp với các chi nhánh của Toshiba ở nước ngoài
- Hỗ trợ các vẫn đề kĩ thuật và dịch vụ cho khách hàng liên quan đến việc sử dụng, vận hành và bảo dưỡng thiết bị
- Quản lý dự án
- Phối hợp với kỹ sư để giải quyết các vấn đề trong quá trình lắp đặt thiết bị, quản lý dự án và đến hiện trường
- Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng
- Cập nhật và chia sẻ về tình trạng thị trường và đối thủ cạnh tranh
- Nắm bắt cơ hội để đạt được kế hoạch kinh doanh
- Chuẩn bị và theo dõi đấu thầu
- Các nhiệm vụ khác như được giao bởi Giám đốc kinh doanh
Required Qualifications <CẦN>
- Nam
- Bằng Cử nhân, ngành Hệ thống điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Dưới 30 tuổi và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền tải và phân phối
- Có mối quan hệ tốt với cơ quan chức năng Việt Nam, đặc biệt là EVN và các công ty của EVN
- Kiến thức tốt về nhu cầu thị trường điện tại Việt Nam, đặc biệt là trong truyền tải và phân phối
- Sẵn sàng đi công tác trong nước và nước ngoài
- Cầu tiến, chăm chỉ và lạc quan, giao tiếp tốt, kĩ năng thuyết trình và đàm phán tốt, có thể làm việc độc lập
- Tiếng Anh tốt
- Tin học tốt ( AutoCad, Microsoft Excel, Word, Powerpoint...)

<ƯU TIÊN>
-Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế trạm biến áp và quản lý dự án truyền tải và phân phối điện
Salary Monthly Salary 12,000,000VND 〜 18,000,000VND
Location Ha Noi

Software developer (Dist 12) ID:10866

Job Description - Developing Software (C / C++)
- Developing new functionality when get order from customer or head office
- Software programming and debug

<position>
- Screen Software for Wire bonder
- Control Software for Wire bonder
It will be decided by candidate's adequate (Experience and skills)
Required Qualifications <Must>
- Have knowledge and skills C / C++
- Have experience at least 1 year (much better more than 4 years)

<Advantage>
- English skills
- Much better to have Japanese skills (Salary 11,000,000 - 20,000,000VND)
Salary Monthly Salary 9,000,000VND 〜 18,500,000VND
Location Dist 12

Software Engineer (VBA prefer) ID:11742

Job Description - Embedded software development (requirement, design, implement, testing, integration)
- Software architecture development
- Embedded security
- Quality improvement.
- Process improvement (Development software process, engineering process, quality process)
Required Qualifications - Have experience in RVBA, C, C++, PLC
- Have experience with embedded software development.
- English skill to communicate with Japanese manager.
- Can read circuit diagram is a PLUS.
Salary Monthly Salary 400USD 〜 650USD
Location

Software Engineer (RTOS prefer) ID:10604

Job Description - Embedded software development (requirement, design, implement, testing, integration)
- Software architecture development
- Embedded security
- Quality improvement.
- Process improvement (Development software process, engineering process, quality process)
Required Qualifications - Have experience in RTOS、C、C++、C#、PLC
- Have experience with embedded software development.
- Japanese basic level, English skill to communicate with Japanese manager.
- Can read circuit diagram.
Salary Monthly Salary 400USD 〜 650USD
Location

Mechanical Designer(in dist 3) ID:10486

Job Description -
Required Qualifications -Must have AutoCAD[2D], Solidworks[3D] skill
-English enough to communicate with Japanese manager
Salary Monthly Salary 400USD 〜 700USD
Location Dist 3

Web developer(in dist 3) ID:10487

Job Description -
Required Qualifications -
Salary Monthly Salary 400USD 〜 700USD
Location Dist 3

Circuit Diagram Designer(in dist 3) ID:10488

Job Description -
Required Qualifications -VBA, C, C++, PLC
-English enough to communicate with Japanese
Salary Monthly Salary 400USD 〜 700USD
Location Dist 3

All9 (1〜9 )