REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Hotel/Restaurant] Job search list

Conditions in searching
All17 (1〜17 )

【ハノイ】大手旅行会社でツアー手配担当者募集!! ID:13007

Job Description ◆英語力活かせる!大手旅行会社にてツアー手配スタッフ募集!
<ハノイ支店>
インバウンド グループセクション
日本から来越する団体のオペレーション業務(手配・見積・斡旋)

ただし、大手旅行会とはいえ、海外ではまだ体制が整っていません。
何ができるか、を考えて行動できる人材を募集しています。
Required Qualifications ・旅行会社での営業経験は尚良
・大学卒又は専門学校卒(旅行、サービス系ならなお良し)
・営業経験ある方大歓迎
・英語コミュニケーションレベル
・Word、Excel、Powerpointスキル
・社交性のある方、オスピタリティのある方
Salary Monthly Salary 1,300USD 〜 1,300USD
Location Ha Noi

GA Leader(Long an/noodle) ID:12789

Job Description -Assistant for Japanese manager (Mr. Ito)
-Support for 4 GA staff(junior level) and management them
-Manage office supplies stock and place orders
-Prepare regular reports on expenses and office budgets
-Maintain and update company databases
-Organize a filing system for important and confidential company documents
-Answer queries by employees and clients
-Update office policies as needed
-Book meeting rooms as required
-Distribute and store correspondence (e.g. letters, emails and packages)
-Prepare reports and presentations with statistical data, as assigned
-Arrange travel and accommodations
-Other tasks as required by manager.
Required Qualifications <MUST>
-Japanese ; N2 basic level
-Experience ; at least 5 year as a GA staff
<WANT>
-English skill
-Worked at Japanese company
-Experience as leader in GA department
Salary Monthly Salary 17,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Long An

GA Staff(Long an/noodle) ID:12985

Job Description -Manage office supplies stock and place orders
-Prepare regular reports on expenses and office budgets
-Maintain and update company databases
-Organize a filing system for important and confidential company documents
-Answer queries by employees and clients
-Update office policies as needed
-Book meeting rooms as required
-Distribute and store correspondence (e.g. letters, emails and packages)
-Prepare reports and presentations with statistical data, as assigned
-Arrange travel and accommodations
-Other tasks as required by manager.
Required Qualifications <MUST>
-Japanese ; N2 basic level
-Experience ; at least 2 year as a GA staff
<WANT>
-English skill
-Worked at Japanese company
-Experience as leader in GA department
Salary Monthly Salary 12,000,000VND 〜 15,000,000VND
Location Long An

New set up Project Manager(BBQ/Dist7) ID:12974

Job Description 1. Tư vấn và tìm mặt bằng thích hợp để mở Nhà Hàng của Công ty
2. Thực hiện việc setup nhà hàng và quyết định phong cách nhà hàng phù hợp với văn hóa và khách hàng Việt Nam.
3. Xây dựng mục tiêu kinh doanh của Nhà Hàng.
4. Tạo chương trình Marketing của Nhà Hàng và tiến hành thực hiện
5. Quản lý chất lượng món ăn, vệ sinh An toàn thực phẩm của Nhà Hàng
6. Quản lý các Ca làm việc tại Nhà Hàng để đảm bảo việc Hoạt động của Nhà Hàng được suôn sẻ.
7. Thiết lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên và huấn luyện nhân viên tại Nhà Hàng
8. Tìm kiếm thêm các nhà cung cấp cho Nhà Hàng và giữ mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp
9. Quản lý toàn bộ chi phí của Nhà Hàng
10. Thông báo tình hình hoạt động của Nhà Hàng với Công ty Mẹ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng
11. Đây không phải là dự án chỉ giới hạn đến công việc mở cửa nhà hàng. Đây là dự án mà sẽ được tiến hành cho đến khi nhà hàng đó kinh doanh và đạt được lợi nhuận mục tiêu một cách ổn định. Đối với những Nhân sự có thể thực hiện được điều này và tiếp theo đó mở thành công nhà hàng thứ 3 và thứ 4 của Công ty, chúng tôi sẽ tiến cử lên vị trí Tổng quản lý Công ty Anrakutei Việt Nam. Vì vậy Chúng tôi đang muốn tìm kiếm những nhân sự có thể gắn bó lâu dài với Công ty và cùng giúp cho Công ty được phát triển bền vững.

1. Consult and find suitable premises to open the restaurant of the company
2. Make restaurant setup and decide on the style of the restaurant that suits Vietnamese culture and customers.
3. Establish business objectives of the restaurant.
4. Create the restaurant's marketing program and proceed with the implementation
5. Manage the quality of food, hygiene and food safety of the restaurant
6. Manage the shifts at the restaurant to ensure that the operation of the restaurant is smooth.
7. Establish a staff recruiting plan and train staff at the restaurant
8. Find more suppliers for the restaurant and keep good relationship with the suppliers
9. Manage the entire cost of the restaurant
10. Announcing the operation of the restaurant with the parent company every day, every week, every month
11. This is not a project limited to restaurant opening. This is a project that will be carried out until the restaurant is operating and achieving a steady target return. For the staff to do this and then to successfully open the third and fourth restaurants of the company, we will be promoted to the position of General Manager Anrakutei Vietnam. So we are looking for people who can stick with the company and help the company to develop sustainably.
Required Qualifications <MUST>
- More than 3 years experience of management for restaurant
- Experience of new set up for restaurant
- Language ; English (Intermidiate level) or Japanese (N2 lebel)
<WANT>
- Experience of working in Gyushige, Gyukaku or Sumo BBQ
- Working in Japanese restaurant
- Marketing skill
- Knowledge of the land price of Ho Chi Minh
- Experience as HR
- Have experience of advice and suggestion
- Cooperativeness
Salary Monthly Salary 34,000,000VND 〜 45,000,000VND
Location Dist 7

Front Desk Reception (Mandarin + English, work in Cambodia) ID:13002

Job Description - Responsible for the registration of visitors/guests.
- Responsible for the reception and communication with visitors/guests.
- Responsible for the entry and exit of the office personnel.
- Attend to interviewee in completion of application form and collecting of any relevant documents as required.
- Responsible for receiving the goods and arrangements sent by the logistics team.
- Responsible for the maintenance of the office.
- Assist the logistics team in replenishing of office supplies.
- Any other tasks/duties assigned by your superior.

* Working hours
- Monday: 9:00 AM - 7:45PM.
- Tuesday - Saturday: 9:00 AM - 6:30 PM with alternate off on Saturday
- Lunch time: 1 hour
Required Qualifications * Must have:
- College/ University graduated
- Height 168cm and above
- Good appearance
- Prior work experience in administrative, front desk or clerical support (min: 1-2 year)
- Strong in Chinese language for internal and external communication with Chinese speaking counterparts.
- English: Good communicate in English (Intermediate or higher) for internal communications and other document in English
- Must be willing to be stationed in Cambodia-Phnom Penh

* Skills
- A good team player with good communication and interpersonal skills.
- Computer savvy with good proficiency in Microsoft office software and other communication tools.
- Possess good time management skills.

***Note: CV must be in Chinese and English separately
Salary Monthly Salary 1,500USD 〜 2,500USD
Location International

THỢ LÀM BÁNH ID:12988

Job Description * Trách nhiệm:
- Là một phần của đội ngũ nhân viên nhà bếp, ứng viên sẽ làm nhiệm vụ bánh mì trong nhà bếp và các nhiệm vụ khác được giao.

* Nhiệm vụ:
- Đặt hàng cung cấp, thực phẩm và các thành phần dựa trên nhu cầu chuyển nhanh
- Lập kế hoạch và giám sát việc bảo trì và sửa chữa cần thiết đối với các thiết bị nhà bếp
- Hỗ trợ Quản lý Nhà hàng với các thay đổi trong menu và điều chỉnh theo tính sẵn có theo mùa
- Trả lời cá nhân các câu hỏi và khiếu nại của khách
- Xác định sản xuất và đảm bảo tính chính xác, chất lượng và tính nhất quán của thực phẩm
- Đảm bảo đúng cách lưu trữ và ghi nhãn thực phẩm
- Tham gia tích cực trong việc lập kế hoạch thực đơn và giới thiệu các sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn chất lượng và sự đổi mới
- Chịu trách nhiệm tạo ra tất cả các hàng hoá liên quan đến bánh mì áp dụng cho thực đơn bánh
- Chịu trách nhiệm tạo ra các công thức nấu ăn và đổi mới thực đơn.
- Trộn, chuẩn bị và nướng bánh mì và bánh ngọt.
- Bố trí trưng bày một cách hấp dẫn.
- Đặt thêm nguồn cung.
- Làm mới và tạo ra những món nướng mới và hấp dẫn.
- Bảo đảm tất cả các món nướng được hoàn thành đúng giờ để mở
Required Qualifications <Bắt buộc>
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí
- Có thể làm theo ca linh hoạt

<Ưu tiên>
- Có kinh nghiệm làm việc trong khách sạn hoặc tiệm bánh
- Kỹ năng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Salary Monthly Salary 7,000,000VND 〜 8,000,000VND
Location Ha Noi

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY(BBQ/Dist7) ID:12826

Job Description 1. Tư vấn và tìm mặt bằng thích hợp để mở Nhà Hàng của Công ty
2. Thực hiện việc setup nhà hàng và quyết định phong cách nhà hàng phù hợp với văn hóa và khách hàng Việt Nam.
3. Xây dựng mục tiêu kinh doanh của Nhà Hàng.
4. Tạo chương trình Marketing của Nhà Hàng và tiến hành thực hiện
5. Quản lý chất lượng món ăn, vệ sinh An toàn thực phẩm của Nhà Hàng
6. Quản lý các Ca làm việc tại Nhà Hàng để đảm bảo việc Hoạt động của Nhà Hàng được suôn sẻ.
7. Thiết lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên và huấn luyện nhân viên tại Nhà Hàng
8. Tìm kiếm thêm các nhà cung cấp cho Nhà Hàng và giữ mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp
9. Quản lý toàn bộ chi phí của Nhà Hàng
10. Thông báo tình hình hoạt động của Nhà Hàng với Công ty Mẹ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng

1. Consult and find suitable premises to open the restaurant of the company
2. Make restaurant setup and decide on the style of the restaurant that suits Vietnamese culture and customers.
3. Establish business objectives of the restaurant.
4. Create the restaurant's marketing program and proceed with the implementation
5. Manage the quality of food, hygiene and food safety of the restaurant
6. Manage the shifts at the restaurant to ensure that the operation of the restaurant is smooth.
7. Establish a staff recruiting plan and train staff at the restaurant
8. Find more suppliers for the restaurant and keep good relationship with the suppliers
9. Manage the entire cost of the restaurant
10. Announcing the operation of the restaurant with the parent company every day, every week, every month
Required Qualifications <MUST>
- More than 2 years experience of management for restaurant
- Experience of new set up for restaurant
- English ; Upper Intermidiate level
<WANT>
- Experience of working in Gyushige, Gyukaku or Sumo BBQ
- Japanese ; N3 Advance level
- Working in Japanese restaurant
- Marketing skill
- Knowledge of the land price of Ho Chi Minh
- Experience as HR
- Have experience of advice and suggestion
- Cooperativeness
Salary Monthly Salary 34,000,000VND 〜 45,000,000VND
Location Dist 7

Phục vụ bàn ID:12752

Job Description - Nhận đơn đặt hàng và phục vụ thức ăn và đồ uống cho khách hàng.
- Kiểm tra với khách hàng để đảm bảo rằng họ đang thưởng thức bữa ăn của mình và có hành động để khắc phục bất kỳ vấn đề nào.
- Giao tiếp với khách hàng để giải quyết khiếu nại hoặc đảm bảo sự hài lòng và thông tin quản lý.
- Bàn và quầy làm sạch, đặt lại bàn, chào hỏi khách hàng và trả lời các câu hỏi.
Required Qualifications • Có bằng cử nhân hoặc tương đương;
• Kinh nghiệm làm việc tại khách sạn 4-5 sao là một lợi thế
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan
• Tiếng Anh và thái độ phục vụ tốt
• Linh hoạt , có thể làm theo ca
Salary Monthly Salary 7,000,000VND 〜 9,000,000VND
Location Ha Noi

ĐẦU BẾP CHUYÊN NGHIỆP ID:12688

Job Description - Xác định làm thế nào thức ăn nên được trình bày, và phụ trách thông qua khâu trang trí của món ăn
- Xác định lịch trình sản xuất và yêu cầu nhân viên cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ kịp thời.
- Ước tính số tiền và chi phí của các vật dụng cần thiết, như thực phẩm và nguyên liệu.
- Kiểm tra nguồn cung, thiết bị, và khu vực làm việc để đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn đã được thiết lập.
- Hướng dẫn nấu ăn và giúp các nhân viên khác chuẩn bị, nấu nướng, trang trí, và trình bày thực phẩm.
- Theo dõi các hoạt động vệ sinh để đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định.
- Đặt hàng hoặc trưng dụng thực phẩm và các vật dụng khác cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Tuyển dụng và thuê nhân viên, bao gồm cả đầu bếp và nhân viên nhà bếp khác.
- Phân tích các công thức nấu ăn để gán giá cho các hạng mục thực đơn, dựa trên lương thực, nhân công, và chi phí trên cao.
- Sắp xếp mua thiết bị và sửa chữa.
- Gặp gỡ khách hàng để thảo luận các thực đơn cho những dịp đặc biệt như đám cưới, tiệc và tiệc.
- Gặp gỡ với đại diện bán hàng để thương lượng giá cả và đặt hàng.
- Chuẩn bị và nấu các loại thực phẩm thường xuyên hoặc cho các vị khách đặc biệt hoặc các chức năng.
- Giám sát và phối hợp các hoạt động của đầu bếp và nhân viên tham gia vào việc chuẩn bị thức ăn.
- Phối hợp với các nhân viên khác để lên kế hoạch và phát triển các công thức nấu ăn và thực đơn, có tính đến các yếu tố như sự sẵn có của các thành phần theo mùa và số lượng khách hàng.
- Kiểm tra chất lượng của các sản phẩm thực phẩm tươi và nấu chín để đảm bảo các tiêu chuẩn được đáp ứng.
Required Qualifications <MUST>
- Hơn 10 năm kinh nghiệm nấu ăn chuyên nghiệp trong nhà hàng hoặc khách sạn
- Các ứng viên có thể làm việc theo ca
- Có kinh nghiệm nấu ăn cho các nhà hàng.
- Tốt nghiệp trường dạy nấu ăn
- Kinh nghiệm phát triển và cải tiến menu

<BETTER>
- Kỹ năng tiếng Nhật hoặc kỹ năng tiếng Anh giao tiếp với nhân viên người Nhật
- Có kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng Nhật Bản hoặc khách sạn
- Kiến thức về nguyên liệu nấu ăn
Salary Monthly Salary 0USD 〜 0USD
Location Ha Noi

QUẢN LÝ ĐẦU BẾP ID:12586

Job Description - Đặt hàng cung cấp, thực phẩm và các thành phần dựa trên nhu cầu.
- Thuê và đào tạo nhân viên nhà bếp và trao đổi đào tạo ( nếu cần)
- Nấu các món trong nhà hàng Tây- Á
- Tạo kế hoạch cho đội ngũ nhân viên nhà bếp để đảm bảo luôn có đủ nhân lực để đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là cho các bữa ăn nhanh.
- Duy trì mức tồn kho và tiến hành kiểm kê hàng tuần đầy đủ
- Lập kế hoạch và giám sát việc bảo trì và sửa chữa cần thiết đối với các thiết bị nhà bếp
- Hỗ trợ Quản lý Nhà hàng với các thay đổi trong menu và điều chỉnh dựa trên sự sẵn có theo mùa
- Trả lời các câu hỏi và khiếu nại của khách
- Thiết lập nhà hàng mới
- Thực hiện thủ tục hành chính.
- Giám sát và quản lý toàn bộ nhà hàng
- Báo cáo cho Quản lí người Nhật Bản
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Hơn 3 năm kinh nghiệm làm nhân viên nhà bếp tại nhà hàng hoặc khách sạn
- Các ứng viên có thể làm việc theo ca
- Có kinh nghiệm nấu ăn các món ăn Nhật Bản hoặc phương Tây

<LỢI THẾ>
- Kỹ năng tiếng Nhật hoặc kỹ năng tiếng Anh giao tiếp với nhân viên người Nhật
- Có kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng Nhật Bản hoặc khách sạn
- Kiến thức về thành phần
- Kinh nghiệm cho các menu phát triển và cải tiến
Salary Monthly Salary 500USD 〜 1,000USD
Location Ha Noi

sales leader ID:11906

Job Description - Visit clients (Japanese company, Vietnamese company and other country's company)
- Sale about Outbound traveling (From Vietnam to other countries)
- Find new clients
- Issuing air ticket
- Attend Japanese or Vietnamese or other community to find new client
- Suggested sales
- Conclusion of the contract
- Support Japanese Director
- Other tasks that is required
Required Qualifications <MUST>

Experience
・work experience in travel industry(more than 1 year)
・work experience in sales for Intangible services (more than 1 year)
 ※Intangible services is such a staff agency like us or insurance or layer.

Language
・can speak English (more than intermediate)
(TOEIC score : more than 600)

Other
✔High school graduate is OK(just need work experience)


<WANT>

Experience
☆work experience for air ticket issuing
・work experience in travel industry(more than 2-3 years)
・work experience in sales for travel to the company (more than 1 year)

Language
・Can speak English( business level or have experience to use English in the company)
・Can speak Japanese a little(English is more important)


Other
・prefer female
・Director want them to attend the party or other communities to make the personal relationships and find the client
Salary Monthly Salary 22,000,000VND 〜 34,000,000VND
Location

【海外事業部新規プロジェクト】経営企画 ID:12502

Job Description ◆大手飲食グループ会社 【ベトナム法人立ち上げ海外事業拡大プロジェクト】に参画しませんか!
*経営者 or 経営マインドお持ちの方求む!

大泉フーズは、「くいもの屋 わん」「千の庭」「炉ばた情緒 かっこ」「CERTO!」「LOGIC」等の飲食店を全店直営で運営し、日本全国に300店舗以上構える飲食業界の会社になります。
この度は、ベトナム法人立ち上げに伴う事業立ち上げメンバーを募集!
仕事内容:COOの右腕*経営サポート
経理、人事、マーケティング、経営企画、情報システム、現場オペレーションなど全て

【面接回数】一回 *Skype面談OK! 住宅手当検討!
Required Qualifications ベトナム事業を推進するうえでCOOの業務のサポートをしてくださり
一緒に事業拡大してくれる方。また、やれることは何でもやるという
気概をお持ちの方。ご出身は飲食業に限らず、CA、経営コンサル、
銀行、営業企画など飲食業に興味があり、多少造詣のある方であれば
良いです。指示待ちでなくご自身で考え立ち回れる頼もしい方が希望です。
Salary Monthly Salary 1,500USD 〜 3,000USD
Location Others

Restaurant hall ledear(Dist1) ID:12291

Job Description -Set up new restaurant
-Make menu
-Recruit new staffs
-Procedure documents
-Monitor and manager all over the restaurant
-Report to Japanese Manager
※This is Japanese company but they will create not only Japanese restaurant.
Required Qualifications -・Need speak English or Japanese(English Conversational Level and Japanese is N3 or N2 level)
・Have experience for leader of Hall Restaurant more than 2~3 years
・Have experience for working with Foreigner(Japan or Oversea company)
・No matter English or Japanese speaking
・No matter male or female
Salary Monthly Salary 9,000,000VND 〜 16,000,000VND
Location Dist 1

Restaurant hall sub ledear(Dist1) ID:12407

Job Description -Set up new restaurant
-Make menu
-Recruit new staffs
-Procedure documents
-Monitor and manager all over the restaurant
-Report to Japanese Manager
※This is Japanese company but they will create not only Japanese restaurant.
Required Qualifications ・Need speak English
・Have experience of Western food
・Have experience for leader of Hall Restaurant more than 2~3 years
・Have experience for working with Foreigner(Japan or Oversea company)
・No matter English or Japanese speaking
・No matter male or female
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 9,000,000VND
Location Dist 1

Internet Travel Consultant (Dist 1) ID:11907

Job Description -Introduce hotels in Vietnam for traveler by Internet
-Edit the information for updating new information for hotels
-Looking for hotels which has available room for updating on the site
-Mostly work in office
-There is a business trip in 3 month
Required Qualifications <Must>
-Japanese skill (N2 level without qualification)
-TOEIC score (600)

<Better>
-TOEIC score(800)
-Working experience in Japanese tourism company
Salary Monthly Salary 17,600,000VND 〜 34,000,000VND
Location Dist 1

admin staff ID:11937

Job Description - Issuing air ticket
- Support Japanese Director or Sales
- Other tasks that is required
Required Qualifications <MUST>

Experience
・work experience in travel industry(more than 1 year)

Language
・can speak English (more than intermediate)
(TOEIC score : more than 600)

Other
✔High school graduate is OK(just need work experience)


<WANT>

Experience
・work experience as admin

Language
・Can speak English( business level or have experience to use English in the company)
・Can speak Japanese a little(English is more important)

Other
・prefer female
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 10,000,000VND
Location

sales staff ID:11936

Job Description - Visit clients (Japanese company, Vietnamese company and other country's company)
- Sale about Outbound traveling (From Vietnam to other countries)
- Find new clients
- Attend Japanese or Vietnamese or other community to find new client
- Suggested sales
- Conclusion of the contract
- Other tasks that is required
Required Qualifications <MUST>

Experience
・work experience in travel industry(more than 1 year)

Language
・can speak English (more than intermediate)
(TOEIC score : more than 600)

Other
✔High school graduate is OK(just need work experience)


<WANT>

Experience
・work experience in sales for Intangible services (more than 1 year)
 ※Intangible services is such a staff agency like us or insurance or layer.

Language
・Can speak English( business level or have experience to use English in the company)
・Can speak Japanese a little(English is more important)

Other
・prefer female
・Director want them to attend the party or other communities to make the personal relationships and find the client
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 13,000,000VND
Location

All17 (1〜17 )