REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Hai Phong] Job search list

Conditions in searching
All23 (1〜20 )

Mold Design Engineer(Fresh Graduate) ID:12890

Job Description - Thiết kế khuôn mẫu
- Chịu trách nhiệm kiểm tra và các hoạt động khác liên quan đến quá trình thiết kế
- Đọc bản thiết kế và bản vẽ kỹ thuật để đánh giá quá trình sản xuất.
- Làm việc với các phòng ban có liên quan để điều chỉnh thiết kế khuôn theo yêu cầu.
Required Qualifications <Phải>
- Không cần có bằng cử nhân
- Không cần tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, chỉ cần tiếng Việt
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư thiết kế khuôn mẫu

<Lợi thế>
- Có kinh nghiệm trong Công ty sản xuất của Nhật Bản
- Có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Salary Monthly Salary 4,000,000VND 〜 6,000,000VND
Location Hai Phong

Trợ lý Tuyển dụng ID:13153

Job Description <Trách nhiệm chính>
- Giám sát quá trình tuyển dụng và tuyển chọn với mục tiêu đảm bảo rằng công ty thu hút và tuyển dụng các ứng viên phù hợp để xác định vị trí tuyển dụng đúng thời điểm và sử dụng tốt nhất các thành viên trong ngân sách đã được phê duyệt và phân bổ nguồn lực và tuân thủ nghiêm ngặt theo cách công bằng và minh bạch hướng dẫn và chính sách của công ty.

<Nhiệm vụ công việc>
1. PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO
- Giám sát, tư vấn, đào tạo và hướng dẫn nhân viên bộ phận tuyển dụng và tất cả các đồng đội khác về kỹ năng tuyển dụng,
- Kiến thức và phương pháp tuyển dụng để đảm bảo rằng chúng được tạo động lực và đào tạo thích hợp và thực hiện tuyển dụng và lựa chọn trách nhiệm của các tiêu chuẩn cần thiết.

Phần trăm thời gian: 10%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Chất lượng thuê: tổng số lao động từ chức sớm (1 năm trở xuống) là <= 10% tổng số thuê
・ Tỷ lệ duy trì hàng năm: 23% trở xuống

2. QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG
- Phát triển và giám sát việc thực hiện chiến lược tuyển dụng của công ty.
- Phát triển và giám sát việc thực hiện tất cả các hệ thống và thủ tục cần thiết.
- Phỏng vấn các ứng viên tiềm năng và chỉ định nhân viên tham vấn với người phỏng vấn thích hợp trong các phòng ban có liên quan.
- Giữ cho đến ngày với những phát triển mới nhất trong các lĩnh vực tuyển dụng và lựa chọn.
- Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự và quy trình tuyển dụng và tuyển chọn hoạt động hiệu quả với kết quả mong đợi.

Phần trăm thời gian: 50%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Chất lượng thuê: tổng số lao động từ chức sớm (1 năm trở xuống) là <= 10% tổng số thuê
・ Tỷ lệ duy trì hàng năm: 23% trở xuống

3. THƯƠNG HIỆU NHÂN VIÊN
- Giám sát quá trình của tất cả các hoạt động xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo cho tất cả vị trí tuyển dụng trong và ngoài.

Phần trăm thời gian: 20%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Chi phí thuê
・ Thời gian thuê

4. ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH / TƯ VẤN
- Thực hiện và tuân thủ các chính sách tuân thủ, gian lận, sửa chữa và phòng ngừa của Công ty để đảm bảo công ty không có vi phạm tuân thủ tuyển dụng, không tham nhũng.

Phần trăm thời gian: 10%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Zero tham nhũng, không nghi ngờ tin đồn

5. NGÂN SÁCH
- Trực tiếp, kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì ngân sách để đảm bảo ngân sách được đáp ứng theo kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.

Phần trăm thời gian: 05%
Tiêu chuẩn Đo lường:
·Tối ưu hóa chi phí

6. QUẢN LÝ AN TOÀN
- Kiểm soát và thực hiện bất kỳ chính sách cần thiết và thủ tục liên quan đến sức khỏe, an toàn, 3S bao gồm cả chữa cháy bên trong Phòng tuyển dụng

Phần trăm thời gian: 05%
Tiêu chuẩn Đo lường:
・ Số vụ tai nạn thấp, gần thiếu hụt yêu cầu từ công ty
Required Qualifications <Học vấn và kinh nghiệm>
(1) Bẳng cử nhân về Nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan
(2) Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự

<Kỹ năng>
(3) Kinh nghiệm quản lý
(4) Kiến thức trong lĩnh vực công nghiệp
(5) Kinh nghiệm quản lý ngân sách
(6) Kỹ năng đàm phán
(7) Kỹ năng giao tiếp
(9) Kỹ năng đàm phán
(10) Quan tâm đến chi tiết
(11) Khả năng phân tích
(12) Kỹ năng tổ chức
(13) Giao tiếp tiếng Anh thành thạo
Salary Monthly Salary 500USD 〜 1,000USD
Location Hai Phong

Sale Staff ID:11337

Job Description - Take care the current customers
- Directly work with customer about price negotiation, get Purchase Order from Customer
- Cooperate with Sale inner : Provide information for making Sale contracts for Customers
- Make forecast quantity as customers need to work with Production to make the production plan
- Follow up the delivery time to customers
- Ensure payment from Customers
- Search the market and find out the new customers.
Required Qualifications - Gender: Male
- At least 2 year Sales exp in any field
- Age: less than 30
- Graduated from College or higher
- English: Intermediate
- Positive
Salary Monthly Salary 8,000,000VND 〜 12,000,000VND
Location Hai Phong

Executive (Front) / Hai Phong Branch ID:13041

Job Description
OVERALL RESPONSIBILITIES:

o Achieve budget of the Division
o Service all assigned Company’s clients
o Develop new clients

CONTEXT:
o All classes of insurance business in Vietnam

DIMENSIONS:

o GWP,
o Loss ratio

KEY OUTPUTS:

1. Client services (For clients assigned by Division leader)
• Timely renew insurance policies, strictly following Renewal Guideline of the Division
• Follow up client’s growth & requirements
• Design insurance program matching with client’s requirement
• Negotiate terms & conditions with clients
• Keep & develop the relationship with clients
• Conduct Insurance seminars for both current and potential clients (explain the cover of insurance policy and claim procedure)
• Arrange risk surveys
• Provide consulting services to clients
• Explore new clients

2. Business Administration:
• Assist supervisors to handle client services
• Prepare and submit the Quotations to clients as per Division’s Guidelines
• Check the policies issued by Business Processing
• Plan client meeting schedules
• Strictly follow up Premium Collection

3. Co-ordination with other Divisions:
• Cooperate with Claim staff for claim matters of assigned clients
• Cooperate with Underwriting division for daily works as well as arising matters related to policy issuance, underwriting information & survey schedule
• Cooperate with Accounting Section for Premium collection

4. Reports
Timely prepare periodic reports as required by the Manager

5. Other office work as required by the Company

KEY PERFORMANCE INDICATORS:
• GWP
• Renewal ratio
• Loss Ratio
• OS premium
Required Qualifications QUALIFICATIONS:
• University Graduation.
• English fluency and / or Japanese fluency.

SKILLS/KNOWLEDGE:
• Strong marketing sense.
• Understand working procedure & flow chart.
• Know insurance products
• Be highly aware of requirement to be professional to provide high quality service to clients.
• Presentation & negotiation skills


EXPERIENCE:
• At least, 2 years of experience with English fluency or no experience with both Japanese and English fluency

COMPETENCIES:
• Applying Technical knowledge
• Being Ethical and Compliant
• Collaborative Relationships
• Communicating with impact
• Customer Focus
• Developing Self, Direct reports and Others
• Driving Results
• Managing Execution
• Problem Solving
Salary Monthly Salary 0USD 〜 0USD
Location Ha Noi,Hai Phong

Office Support Staff(Future Manager) ID:12945

Job Description - Thực hiện dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.
- Hỗ trợ tất cả các phòng ban khác
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ định
Required Qualifications <CẦN>
- Tiếng Nhật N3
- Ít nhất 3 năm làm trong công ty Nhật
- Sống tại Hải Phòng
- Sẵn sàng học hỏi
Salary Monthly Salary 0USD 〜 0USD
Location Hai Phong

Mold Design Engineer(Experienced) ID:12889

Job Description - Thiết kế khuôn mẫu
- Chịu trách nhiệm kiểm tra và các hoạt động khác liên quan đến quá trình thiết kế
- Đọc bản thiết kế và bản vẽ kỹ thuật để đánh giá quá trình sản xuất.
- Làm việc với các phòng ban có liên quan để điều chỉnh thiết kế khuôn theo yêu cầu.
Required Qualifications <Phải>
- Không cần có bằng cử nhân
- Không cần tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, chỉ cần tiếng Việt
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư thiết kế khuôn mẫu

<Lợi thế>
- Có kinh nghiệm trong Công ty sản xuất của Nhật Bản
- Có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Salary Monthly Salary 5,000,000VND 〜 12,000,000VND
Location Hai Phong

Office Support staff(Japanese Speaker) ID:11767

Job Description Trách nhiệm;
Đi đến khu công nghiệp và kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm.

Nhiệm vụ;
- Công tác bằng ô tô 1 hoặc 2 trong một tuần
- Kiểm tra sản phẩm tại chỗ
- Báo cáo và trình khách hàng
- Kiểm tra tài liệu
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Nhật Bản giao
Required Qualifications <CẦN>
- Nữ
- Tiếng Nhật N4 trở lên
- Kỹ năng vi tính tốt
- Có thể đi công tác bằng xe Công ty hàng tuần (đi đến khu công nghiệp xung quanh Hà Nội)

<Lợi thế>
- Có kinh nghiệm trong sản xuất
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 8,000,000VND
Location Hai Phong

Office Support staff(English Speaker) ID:12892

Job Description Trách nhiệm;
Đi đến khu công nghiệp và kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm.

Nhiệm vụ;
- Chuyến đi công tác bằng ô tô 1 hoặc 2 trong một tuần
- Kiểm tra sản phẩm tại chỗ
- Báo cáo và trình khách hàng
- Kiểm tra liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra tài liệu
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Nhật Bản giao
Required Qualifications <CẦN>
- Nữ
- Tiếng Anh trung cấp trở lên
- Kỹ năng vi tính tốt
- Có thể đi công tác bằng xe Công ty hàng tuần (đi đến khu công nghiệp xung quanh Hà Nội)

<Lợi thế>
- Có kinh nghiệm trong Công ty sản xuất
- Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 8,000,000VND
Location Hai Phong

Interpreter(Each Department) ID:11828

Job Description * Trách nhiệm:
- Phụ trách phiên dịch cho từng bộ phận

* Nhiệm vụ:
- Biên phiên dịch cho các bộ phận được giao
- Lập báo cáo về tình hình công nhân
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc
Required Qualifications <Bắt buộc>
- Kỹ năng Nhật ít nhất là N2
- Kĩ năng nói và nghe tiếng Nhật rất quan trọng
- Có kinh nghiệm ở cùng vị trí.

<Lợi thế>
- Có kinh nghiệm trong công ty Nhật Bản
- Sẵn sàng làm việc tại Hải Phòng
Salary Monthly Salary 8,000,000USD 〜 20,000,000USD
Location Hai Phong

Kỹ sư cơ khí (Hai Phong) ID:11457

Job Description 1. Quản lý dự án độc lập
2. Cài đặt máy móc sản xuất lốp xe và các thiết bị khác
3. Lên lịch quản lý bảo dưỡng
4. Sắp xếp/ lên kế hoạch mua máy móc/phụ tùng và quản lý ngân sách
5. Quản lý nhà thầu
6. Quản lý thiết kế cơ khí và hoạt động KAIZEN (cải tiến máy)
7. Công việc khác được Trưởng bộ phận phân công
Required Qualifications - Bằng Cử nhân Cơ khí Máy móc
- ít nhất 1 ~ 3 năm kinh nghiệm. về Cơ khí, máy móc.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều khiển cơ khí hoặc máy móc chính xác.
- Có kiến thức về máy móc sản xuất cơ bản: thiết kế chế tạo hoặc lắp đặt mới ...
- Có kỹ năng quản lý dự án
- Kiểm soát lao động (nhà thầu)
- Kiểm soát chi phí
- Quản lý hoạt động KAIZEN
- Lên kế hoạch và kiểm soát tiến độ
- Thông thạo tiếng Anh
- Thành thạo Excel, Word, CAD
Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong

Nhân viên kỹ thuật công nghiệp (Hai Phong) ID:11547

Job Description - Hỗ trợ quản lý và vận hành nhà máy (Lập kế hoạch và ngân sách trung hạn)
- Nâng cao Năng suất và Năng lực (Kaizen)
- Lập kế hoạch hoạt động hàng tháng
- Tinh thần thăng tiến và làm việc nhóm
- Yêu thích nghiên cứu và hành động tại công trường (Genba)
- Tinh thần cải tiến (Kaizen)
Required Qualifications - Nam/Nữ
- Ưu tiên ứng viên có thể làm ca (ca đêm)
- Có bằng Cử nhân, tốt nghiệp ĐH tại Hà Nội
- Có 3-4 năm kinh nghiệm và ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ca 3/4
- Thông thạo tiếng Anh, trình độ kinh doanh
- Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề
Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong

Trưởng phòng Nhân sự ID:12317

Job Description <Trách nhiệm chính>
(1) Quy hoạch, tổ chức và chỉ đạo công tác hành chính, kỹ thuật và chuyên môn để phát triển và duy trì sự sáng tạo, hiệu quả và hướng tới tương lai của nhân sự công ty.
(2) Thiết kế hệ thống và xây dựng chính sách cho sự hiệu quả của tổ chức và sự hài lòng của nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ thống bồi thường và phúc lợi,
(3) Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ, phát triển và quản lý hiệu quả,
(4) Quản lý tổng thể, môi trường, tuân thủ và quan hệ lao động với mục tiêu đảm bảo rằng công ty đạt được mục tiêu kinh doanh
(5) Sử dụng nhân lực hợp lý trong khoảng ngân sách và nguồn lực được phê duyệt theo hướng dẫn và chính sách của công ty / trụ sở chính.

 <Công việc thực tế>
(1) Đào tạo và phát triển (KPI: 15%)
Đào tạo và phát triển toàn diện cho công ty nhằm đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều đạt được các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao và có những kỹ năng cần thiết để giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh
(2) Quản lý nguồn nhân lực (KPI : 30%)
Tư vấn Ban lãnh đạo Công ty về chính sách liên quan đến con người, thủ tục và hoạt động cần thiết để đảm bảo rằng công ty tận dụng tối đa nhân viên của mình về mọi vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực.
Chỉ đạo và quản lý các chính sách con người phù hợp và hiệu quả và đảm bảo rằng những thông tin này được truyền đạt và thực hiện trong toàn công ty nhằm hỗ trợ các mục tiêu của công ty và phòng ban.
(3) Tuyển dụng và tuyển chọn (KPI: 15%)
Chỉ đạo và kiểm soát các quy trình lập kế hoạch, tuyển dụng, và lựa chọn nhân sự cần thiết để đảm bảo rằng công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh
(4) Ngân sách (KPI:10%)
Kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì ngân sách để đảm bảo đáp ứng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
(5) Hệ thống thanh toán (KPI :20%)
Kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì chiến lược tiền lương và các điều khoản và điều kiện lao động phù hợp để đảm bảo công ty có thể thu hút, giữ chân và khuyến khích nhân viên.
(6) Kiểm toán (KPI : 10%)
Trực tiếp kiểm soát việc duy trì nhận thức về tuyển dụng pháp lý tại HR / GA / REC và cung cấp tư vấn pháp lý cho ban quản lý.
Giám sát việc xây dựng, thực hiện kiểm toán nội bộ và chương trình kiểm soát nội bộ và chỉ đạo mọi hành động cần thiết để đảm bảo rằng công ty tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp luật, không gian lận và tham nhũng.
(7) Quy định về lao động (KPI : 10%)
Khuyến khích và duy trì quan hệ nhân viên bằng cách tư vấn và đàm phán với đại diện của nhân viên, cung cấp dịch vụ HR / GA / REC và đảm bảo truyền thông hiệu quả về các chính sách của công ty.
Đảm bảo rằng công ty là nơi tốt nhất để làm việc với tỷ lệ nghỉ việc thấp

Những yêu cầu khác
<Giao tiếp>
Tác động và hướng dẫn các phòng ban nhận thức cao về nguồn nhân lực, yêu cầu pháp luật, sự tuân thủ nhằm đảm bảo hiểu rõ, động viên khuyến khích; tư vấn, thuyết phục tất cả các phòng ban chấp nhận các chính sách và chiến lược nguồn nhân lực để công ty có thể tận dụng tối đa tiềm lực nguồn nhân lực phù hợp với các mục tiêu kinh doanh.
Required Qualifications <Học vấn và kinh nghiệm>
(1) Bẳng cử nhân về Nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan
(2) Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự

<Kỹ năng>
(3) Kinh nghiệm quản lý
(4) Kiến thức trong lĩnh vực công nghiệp
(5) Kinh nghiệm quản lý ngân sách
(6) Kỹ năng đàm phán
(7) Kỹ năng giao tiếp
(9) Kỹ năng đàm phán
(10) Quan tâm đến chi tiết
(11) Khả năng phân tích
(12) Kỹ năng tổ chức
(13) Giao tiếp tiếng Anh thành thạo
Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong

Electrical Engineering(Hai Phong) ID:11456

Job Description 1. Quản lý dự án độc lập
2. Lắp đặt máy móc sản xuất lốp hoặc các thiết bị khác
3. Lập kế hoạch kiểm soát bảo trì
4. Mua / sắp xếp máy / bộ phận và kiểm soát ngân sách
5. Kiểm soát nhà thầu
6. Thiết kế điện / cơ khí và hoạt động của KAIZEN (Cải tiến máy móc)
7. Các công việc khác do Trưởng bộ phận giao.
Required Qualifications - Có kỹ năng quản lý dự án
- Quy hoạch và kiểm soát tiến độ
- Kiểm soát lao động (nhà thầu)
- Kiểm soát giá
- Quản lý hoạt động Kaizen
- Có kiến thức về máy móc sản xuất cơ bản
- Kỹ sư điện: Chuyên ngành Tự động hoá, có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong việc sửa chữa hoặc lắp đặt hoặc chế tạo kiểm soát trình tự điện
- Đại học Chuyên ngành: Tự động hóa
Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong

Phó phòng Kế toán ID:12511

Job Description - Giám sát và quản lý tài khoản vào cuối tháng. Đảm bảo tình hình tài chính của công ty bằng cách giám sát doanh thu và chi phí; điều phối việc thu thập, hợp nhất và đánh giá dữ liệu tài chính; chuẩn bị báo cáo đặc biệt
- Chuẩn bị các tài khoản luật định và tài chính bao gồm báo cáo về thuế, thuế VAT và các chi phí khác
- Chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn và duy trì sổ cái chung và tài khoản tài chính
- Giám sát tài khoản nợ phải trả và sổ cái khoản phải thu. Đảm bảo tuân thủ các điều khoản hợp đồng liên quan đến các khoản phải trả / phải thu
- Giám sát việc mở rộng tín dụng cho nhóm và các phân khúc khách hàng được chấp thuận
- Làm việc với Kế toán hệ thống để thiết lập Hệ thống Kế toán Tài chính và các thủ tục liên quan
- Cập nhật và duy trì Hướng dẫn Tài chính và tất cả các thủ tục liên quan. Đảm bảo tuân thủ Hướng dẫn tài chính trong công việc hàng ngày
- Duy trì và cập nhật Sơ đồ Tài khoản theo yêu cầu. Đảm bảo đăng chính xác trên biểu đồ tài khoản.
- Phối hợp với Kiểm toán viên
Required Qualifications - Trên 35 tuổi
- Có bằng Cử nhân Kế toán / Tài chính với 5 ~ 7 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên làm việc tại các công ty FDI);
- Thực hành tốt với VAS, IAS, GAAP, SAP;
- Tư duy logic và kỹ năng tổ chức tốt;

- Kỹ năng giao tiếp vững chắc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về hệ thống SAP.

- Có khả năng dự đoán, xác định và giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp.
- Thành thạo vi tính.
- Kỹ năng giao tiếp và viết bằng tiếng Anh.
- Định hướng làm việc nhóm.
- Chi tiết sự chú ý, chăm chỉ, nhiệt huyết
Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong

Nhân viên đảm bảo chất lượng ID:12512

Job Description · Kiểm soát chất lượng của quá trình sản xuất:
· Theo dõi sự tuân thủ các yêu cầu QMS trong quá trình sản xuất, Hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất về lĩnh vực chất lượng.
Xử lý các rắc rối về chất lượng nội bộ của công ty và khiếu nại của khách hàng bên ngoài: Ngăn chặn việc mở rộng các rắc rối chất lượng, điều tra nguyên nhân, xem xét biện pháp khắc phục và giám sát kết quả.
· Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (QMS) theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO / TS16949 cũng như các tiêu chuẩn của công ty Bridgestone:
· Soạn thảo tiêu chuẩn, quy trình QMS, Thường xuyên rà soát lại hệ thống QMS, đề xuất và thực hiện những cải tiến cần thiết.
· Hoạt động đào tạo: Thực hiện các hoạt động đào tạo để nâng cao nhận thức về đảm bảo chất lượng cho tất cả nhân viên công ty.
Required Qualifications - Trình độ học vấn: Đại học
- Cử nhân kỹ thuật
- Tiếng Anh thành thạo.
- Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc

- Chú ý đến chi tiết và chính xác
- Có khả năng thực hiện thành công các đề xuất
- Khả năng làm việc linh hoạt theo lịch sản xuất
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết tốt
- Khả năng lãnh đạo
Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong

Kỹ sư bảo trì cơ khí (Hai Phong) ID:11546

Job Description - Cập nhật và giám sát Hệ thống quản lý bảo trì (kiểm soát an toàn, kiểm soát hỏng hóc, điều khiển PM, kiểm tra bôi trơn, kiểm tra chính xác, kiểm soát phụ tùng...)
- Đào tạo cho người mới: Quy tắc an toàn, công việc, J-Loto ...
- Hỗ trợ cho tất cả các thành viên Bảo trì về Quản lý bảo trì xử lý sự cố.
- Cải thiện các hoạt động để nâng cao khả năng của thiết bị.
- Nhiệm vụ khác từ Ban quản lý
Required Qualifications * Yêu cầu công việc
· Cao đẳng hoặc cao hơn chuyên ngành Cơ khí Máy móc
• Giới tính: Nam, 28 ~ 35 tuổi.
• Kinh nghiệm: Cơ khí máy móc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm bao gồm 2 năm ở cùng vị trí.
* Kỹ năng
- Chuyên môn về vẽ cơ khí (có thể sử dụng Auto-cad)
- Có kiến thức và kinh nghiệm về hệ thống thủy lực và khí nén, bơm công nghiệp.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa thiết bị công nghiệp cơ khí.
- Kỹ năng vi tính tốt

   Ưu tiên
- Kiến thức về các hoạt động an toàn, 3S, KAIZEN
- Có kiến thức về cơ khí hoặc máy móc chính xác.
- Kỹ năng quản lý, có thể làm việc dưới áp lực cao.
- Có trách nhiệm cao, nhanh chóng phản ứng giải quyết vấn đề
Salary Monthly Salary 400USD 〜 1,100USD
Location Hai Phong

Mechanical Maintenance Engineer ID:11784

Job Description - Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ
- Phản ứng hỏng hóc
- Chẩn đoán lỗi
- Sửa chữa thiết bị
- Giám sát kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật
- Lấy các thành phần chuyên dụng, đồ đạc hoặc phụ kiện
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật về sức khoẻ và an toàn
- Tạo thủ tục bảo trì
- Quản lý cổ phiếu vật tư, thiết bị.
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Có kinh nghiệm 2-4 năm cùng 1 vị trí
- Cử nhân Kỹ sư Bảo trì, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan
- Tiếng Anh cơ bản cho truyền thông nội bộ hoặc một số khách hàng
- Sẵn sàng làm việc tại Hải Phòng hoặc quê tại Hải Phòng
- Có giấy phép lái xe B2 sử dụng xe công ty

<LỢI THẾ>
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản
- Sẵn sàng di chuyển đến địa điểm thi công để sửa máy
- Sẵn sàng học hỏi những thứ mới
- Kỹ năng sửa chữa bằng tay cần phải tốt vì sẽ trực tiếp sửa máy cho khách hàng
Salary Monthly Salary 7,000,000VND 〜 9,000,000VND
Location Hai Phong

Sales Account Manager ID:12438

Job Description • Develop, expand and maintain close relationship with customers/ partners and develop market segments to promote Fujitsu business.
• Develop and implement account plan for strategic customers and partners
• Build up and effectively manage continuous opportunity pipeline to ensure stable business situation, report pipeline situation on weekly basis. Report sales activities timely make necessary escalation when necessary
• Corporate with marketing to gather market information when required
• Cooperate with presales team, partners and related department to make proposal to customers. Follow up to ensure the deals are properly closed, contracts/POs are properly signed off to avoid unnecessary risk.
• Coordinate and cooperate with related departments to ensure projects are run smoothly. Follow up with customer until final collection. Act as main contract point for problem solving with customers/partners if any.
• Ensure all transactions strictly complied with group/company policies & procedures and local legislation.
• Achieve yearly target as agreed with direct manager
Required Qualifications • Good command in English, Japanese. TOEIC 600,JP level 1 (or 2).
• Good communication skill
• Good negotiation skill
• Effective problem solving skill
• Presentation skill
• Marketing skill
• Having knowledge on legal related to the business transaction.
• Team player, flexible attitude, reliable
Salary Monthly Salary 700USD 〜 1,500USD
Location Hai Phong

QA(Hai Phong)・N3 Speaker ID:11380

Job Description - Phê duyệt các tài liệu đến bằng cách xác nhận thông số kỹ thuật; tiến hành kiểm tra thị giác, đo lường; từ chối và trả lại vật liệu không được chấp nhận.
- Phê duyệt quá trình sản xuất bằng cách xác nhận các thông số kỹ thuật; tiến hành kiểm tra thị giác, đo lường; truyền đạt những điều chỉnh cần thiết cho giám sát sản xuất.
- Phê duyệt sản phẩm hoàn chỉnh bằng cách xác nhận thông số kỹ thuật; tiến hành kiểm tra thị giác, đo lường; trả lại sản phẩm để tái chế tạo; xác nhận lại công việc.
- Lập kết quả kiểm tra bằng cách hoàn thành các báo cáo và nhật ký; tóm tắt thông tin làm lại và những phần thải loại; nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chất lượng.
- Giữ thiết bị đo lường hoạt động theo hướng dẫn vận hành; gọi sửa chữa khi cần
- Duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách làm theo các tiêu chuẩn và thủ tục; tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Cập nhật kiến ​​thức nghề nghiệp bằng cách tham gia vào các buổi đào tạo; đọc các ấn bản kỹ thuật.
- Hoàn thiện nhiệm vụ chất lượng và tổ chức.

- ISO9001 (Chứng nhận chất lượng : TUV)
Linh kiện công nghiệp, Vật liệu điện/ điện tử
- ISO14001 Chứng nhận 31/1/2011 (Chứng nhận chất lượng : TUV)
Linh kiện công nghiệp, Gậy đánh golf sợi cacbon, Phao và bè cứu sinh, Vật liệu điện
-Đăng Kí Quản Lý Chất Lượng
Chứng nhận chất lượng; ClassNK(Nippon Kaiji Kyokai) Phao cứu sinh
Required Qualifications <CẦN>
- Tiếng Nhật N3 (để giao tiếp với Quản lý người Nhật)
- Có 2-3 năm kinh nghiệm (biết về QMS)

<ƯU TIÊN>
- Có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Nhật
- Sẵn sàng học hỏi
Salary Monthly Salary 500USD 〜 700USD
Location Hai Phong

Nhân viên kế toán (Hai Phong) ID:11548

Job Description - Quản lý ghi chép các giao dịch hàng ngày
- Khớp bản kiểm kê vật chất với sổ cái chung
- Chuẩn bị dữ liệu hàng ngày liên quan đến quá trình tất toán tài chính cho các hoạt động chi phí sản xuất lốp
- Thực hiện bảng kê chi phí thực tế, báo cáo lưu động hàng tồn kho
- Phân tích phương sai chi phí (Dự tính vs. thực tế).
- Hỗ trợ chuẩn bị ngân sách ban đầu (OB), ngân sách sửa đổi (RB) và ngân sách kế hoạch trung hạn (MTP)
- Phát triển báo cáo đột xuất theo yêu cầu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu
Required Qualifications <CẦN>
- Bằng cử nhân về Kế toán, Tài chính hoặc tương đương
- Kỹ năng đàm thoại tiếng Anh
- 2 đến 6 năm kinh nghiệm làm việc
- Kiến thức về Tài chính, nguyên tắc kế toán.

<ƯU TIÊN>
- Có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất Nhật Bản hoặc nước ngoài
- Kinh nghiệm thực tếvề Nguyên tắc Kế toán Chung được chấp nhận (GAAP), Kế toán của chính quyền địa phương.
- Kinh nghiệm kế toán kiểm kê và 2-4 năm kinh nghiệm trong tính chi phí sản xuất và hàng tồn kho
- Tư duy logic và kỹ năng tổ chức tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Salary Monthly Salary 8,000,000USD 〜 10,000,000USD
Location Hai Phong

All23 (1〜20 )