REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[FMCG] Job search list

Conditions in searching
All8 (1〜8 )

Planning Exective ID:11190

Job Description - Creating ideas for advertising, marketing and promotion.
- Designing advertising & marketing profile: poster, banner, pamphlet, backdrop, flyer, banner stand, standee, uniform… Creating, fixing profiles tha printing company can print
- Updating live images: Website, facebook, fanpage.
- Taking photos, video and make video clip
Required Qualifications <Must>
- Education: From college graduated relating to marketing, PR, design field; Proficiency in Microsoft Office (MS word, excel, Power point), photoshop, AI, InDesign.
- At least 02 year experience in designing advertising & marketing profile: poster, banner, pamphlet, backdrop, flyer, banner stand, standee, uniform…
- English spoken and written communication skills. Using English when working with foreigner.
- Age: 24 – 28.
*At the interview, you will design 01 sample. You will receive the topic after passing the interview.
Salary Monthly Salary 16,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Ho Chi Minh

Business Coordinator staff of Sales Division ID:13382

Job Description - Introducing company, products & business system of company
- Setting up & preparing seminar, training course
- Monitoring accounts of customers
- Records of request, feedback and complaint of Customers
- Gain knowledge of Customer Services duty (Counter) to be able to serve members and give an advice efficiently.
Required Qualifications <Must>
- Education: Graduating from Vocation school.
- MS word, excel, PP
- MC, Sales experience: 02 year~.
- Ability of presentation
- English level: Intermediate~ (equivalent TOEIC 600 points~). Priority is for fluently speaking
- Age request: 25~ 28 year old.
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 12,000,000VND
Location Dist 1

Area Sales Manager (GT channel - Kênh truyền thống) ID:12147

Job Description [Những nhiệm vụ chính bao gồm nhưng không giới hạn bởi]

1. Quản lý các AS/ Giám sát khu vực:
- Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch khuyến mãi, nhân sự, ngân sách bán hàng hàng tháng, quí, năm vả triển khai thực hiện các kế hoạch đã được duyệt
- Xây dựng các chương trình khuyến mãi cho hệ thống phân phối (kênh truyền thống)
- Quản lý, xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, điều hành hệ thống bán hàng
- Quản lý việc tuân thủ lịch trình bán hàng, các quy định tác nghiệp của các Giám sát khu vực
- Đôn đốc Giám sát khu vực thực hiện chỉ tiêu bán hàng và Nội qui Công ty
- Kiểm tra và tổng hợp báo cáo ngày, tuần, tháng của giám sát bán hàng
- Tổng hợp quyết toán các chương trình áp dụng đối với NVTT từ Giám sát khu vực
- Thu nhập, báo cáo cập nhật các xu hướng mua bán và vị trí nhãn hiệu, đề ra mục tiêu và kế họach thực hiện định kỳ cho khu vực phụ trách.
- Huấn luyện giám sát đội ngũ giám sát, tạo dựng môi trường làm việc thúc đẩy và phát triển tinh thần đồng đội
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình quảng cáo, các chế độ chính sách hỗ trợ bán hàng, quản lý và điều phối các vật dụng khuyến mãi một cách hiệu quả. Đánh giá kết quả chương trình.
- Báo cáo tình hình thị trường, bán hàng, độ phủ, trưng bày, khuyến mãi, tồn kho NPP
2. Quản lý Đại lý và NPP:
- Tuyển chọn NPP. Thúc đẩy hoạt động bán hàng của NPP và nhân viên, hoàn thành các chỉ tiêu về kinh doanh và phát triển thị trường (doanh số, công nợ, độ phủ, cơ cấu sản phẩm, điểm mới, mức độ phục vụ khách hàng)
- Duy trì tiếp xúc với tất cả khách hàng chủ yếu nhằm tạo ưu thế về nhãn hiệu và trưng bày.
- Tiếp thu các ý kiến phản ánh của khách hàng, chủ cửa hàng về sản phẩm, chính sách kinh doanh, thái độ phục vụ....
- Theo dõi, báo cáo họat động của đối thủ cạnh tranh.
Required Qualifications <MUST>
- Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh)
- Từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hàng FMCG ở các công ty, tập đoàn đa quốc gia.
- Ứng viên cần am hiểu thị trường kênh truyền thống
- Tiếng Anh cơ bản, sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng

<PREFERABLE>
- Kỹ năng quản lý, đàm phán
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng hoạch định chiến lược
Salary Monthly Salary 1,500USD 〜 2,000USD
Location Ha Noi

[Cu Chi Dist} QA Supervisor (Diaper field & personal care field) ID:12462

Job Description - Giám sát và kiểm tra công việc của QC phòng thí nghiệm, đảm bảo công việc của QC phòng thí nghiệm phải được thực hiện đúng quy trình;
- Giám sát khi chạy thử sản phẩm cải tiến, sản phẩm mới hay nguyên liệu mới và ghi nhận đầy đủ, chi tiết về tình trạng máy móc và chất lượng của sản phẩm trong báo cáo;
- Lập báo cáo so sánh và phân tích chi tiết về chất lượng của sản phẩm cải tiến, sản phẩm mới hay nguyên liệu mới so với sản phẩm hiện tại, nguyên liệu hiện tại. Đưa ra những đánh giá và đề xuất cải tiến nếu có cho giám đốc QA;
- Phụ trong việc gởi mẫu dùng thử, tổng hợp kết quả dùng thử , đưa ra những đánh giá và đề xuất cải tiến nếu có cho cấp trên;
- Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong bộ phận và các bộ phận có liên quan để giải quyết các vấn đề về chất lượng của thành phẩm xảy ra trong sản xuất hay khi khách hàng khiếu nại;
- Cập nhật số liệu BOM trên hệ thống ERP, thông báo cho các thành viên khác trong bộ phận và các bộ phận có liên quan về những thay đổi của chất lượng sản phẩm;
- Thiết lập tiêu chuẩn thành phẩm;
- Nghiên cứu quy trình làm việc của QC phòng thí nghiệm để đưa ra các SOP cải tiến sao cho công việc của QC phòng thí nghiệm ngày càng tốt hơn;
- Làm việc với các tổ trưởng QA, báo cáo tình hình kiểm soát chất lượng hàng ngày cho giám đốc QA;
- Tổ chức huấn luyện cho nhân viên QC mới, QC cũ về tiêu chuẩn thành phẩm và cách thức kiểm tra và kỹ năng kiểm tra;
- Hoàn thành các công việc từ cấp trên giao.
Required Qualifications * Must have
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học
- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm QA Supvervisor trong lĩnh vực tã lót & chăm sóc cá nhân
- Sử dụng thành thạo hệ thống ERP
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

* Skills
- Giao tiếp tốt, quản lý thời gian tốt
- Thông thạo vi tính văn phòng
Salary Monthly Salary 15,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location

[Dist 1] Senior Business Manager (Cosmetic/ Fragrance) ID:12441

Job Description * Sales:
• Achievement and accountability for sales targets of Hanoi counters and stores
• Be responsible for performance and profit in all sales channels
• Work closely with direct Manager, colleagues, principles, retailers…& staffs to handle business
• Develop Corporate Sales Channels via 3rd party tie ups resulting in incremental sales to target
• Be accountable to deliver the overall revenue and operational expense targets for the store.

* Marketing & Branding
• Brand Management of all relevant brands in Hanoi
• Collaborate to set up new brands in Hanoi including space planning, events, consumers...
• Conceptualize, plan and ensure timely implementation of launches, promotions and brand specific animations, consumer events.
• Develop and provide marketing collaterals (e.g. POS, displays,…).
• Devise customer recruitment plans for each brand – eg. Workshops, promotional activities, etc.
• Devise customer retention programs and CRM brand-specific activities to drive brand sales.
• Develop strong and good working relationship with the media , KOLS & Beauty Bloggers
• Conceptualize, plan and implementation of PR launches, press kits , releases & etc
• Able to react to change productively and handle other essential tasks as assigned

* Inventory and stock management:
• Be responsible for logistics and custom clearance.
• Stock management to ensure all POS are well stocked and no potential loss of sales, measureable by SOH by POS weekly / monthly report.
• Control brands’ inventory levels in order to maintain healthy inventory turnover ratio, evaluated by SLOB Report and to be indicated measurability for that year.
• Be accountable for stock forecasting for existing and new products, evaluated via Forecast Accuracy Report, measurability will be shared for the year.
• No shrinkages or stock loss at counters or at designated event areas.

* Retail operations:
• Set up new counters including counter space searching and renting, counter design and lay-out planning, the counter furniture and facilities arrangement and other related things.
• Oversee and ensure the smooth retail operation of all counters in Hanoi.
• Implement effective CRM management measurable via increased % sales contribution of loyal customers from current.
• Recruit, manage and build a strong Beauty Advisor team to continuously increase Unit Per Transaction (UPT), Amount per Transaction (APT).
• Ensure Beauty Advisors to be compliance with company policy, procedure and legal standards and propose the discipline measures when necessary.
• Ensure Beauty Advisors offer best customer service to the customers.
Required Qualifications * Must have:
- Education: Bachelor Degree or above
- At least 5 year working experience at the same position in cosmetics and fragrance category
- Experience in Retail Sales, Brand management
- Experience at management level
- Language: fluent in the English – both written and spoken
- Office skills: Proficient in MS Word, Excel and PowerPoint

* Skills:
- Must be able to adhere to deadlines, complete projects independently and manage costs and budgets.
- Good management skill and presentation skill
- Independent and a lot of initiative, highly resourceful in sourcing for solutions to issue
- Able to collaborate well with team members from other departments
- Be creative, highly motivated, and able to operate effectively in multiple cultural contexts.
- Well Groomed
Salary Monthly Salary 50,000,000VND 〜 70,000,000VND
Location Dist 1

[Dist 1] Brand Manager (Cosmetic/ Fragrance) ID:12419

Job Description KEY RESPONSIBILITIES:
NUMERICAL OBJECTIVE:
 Achievement and accountability for brand targets – up to final P&L contribution level by counter &
channel.
 Tracking of sales on monthly basis by brand , by category , by SKU . Key reports include: retail &
wholesale sales analysis, by channel and contribution (%) by sku.
 Evaluated by Net Sales up to Net Profit tracking reports versus set targets
 To increase profitability of brands via controlled usage of discounts & sales off , duly evaluated by
Discount % Utilized tracking Reports
* MARKETING:
* INVENTORY:
* PR
* OTHERS:
 Able to react to change productively and handle other essential tasks as assigned.
 To have a strong and good working relationship with the Principals & Trade
 Involvement to simulate & activate full Business Plan proposals for any new identified brand under Cosmetics Division
 Service current Perfumeries partners , increase sales levels & to expand this network , measurable by sales volume , net margins & number of new perfumeries partners signed on as per target set
 Spearhead online sales segment to be attribute identified % to annual Net Sales
 Develop Corporate Sales Channels via 3rd party tie ups resulting in incremental sales to target
Required Qualifications * Must have:
- Education: Bachelor Degree or advanced
- Experience in Brand Management and retail sales
- Proven working experience in Cosmetic/ Fragrance (at least 1 year)
- Experience at management level
- Experience and knowledge of Retail Sales, PR & Marketing
- Language: fluent in the English – both written and spoken

* Skills:
- Independent and a lot of initiative, highly resourceful in sourcing for solutions to issue
- Able to collaborate well with team members from other departments
Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 35,000,000VND
Location Dist 1

[Dist 1] Brand Executive (Cosmetic/ Fragrance) ID:12420

Job Description THE ROLE
Assist Brand Manager (BM) to develop, plan and execute all marketing activities, operation jobs and manage wholesales channel (perfumery) to achieve brand target

KEY RESPONSIBILITIES:

* BRAND & MARKETING MANAGEMENT (50%):
 Achieve & be accountable for assigned targets – up to final P&L contribution level by counter and channel
 Develop brand specific marketing calendar
 Conceptualize, plan and ensure timely implementation of launches, promotions and brand specific animations, consumer events
 Prepare annual A&P budget and manage expenditure
 Develop and provide marketing collaterals (i.e POS, display etc)
 Devise customer recruitment plans for each brand – e.g Workshops, Promotional activities…
 Devise customer retention programs and CRM and brand-specific activities to drive brand sales
 Ensure and maximize monthly brands exposure on both digital & print media
 Prepare/ review monthly promo plan and communicate to sales team and promoters
 Liaise closely with principle, business partners and third party suppliers
 Develop strategic plan, execute, coordinate sales & marketing activities
 Review and track on marketing activities and ensure the effectiveness of each promo campaign
 Prepare all required reports for brand, sales & marketing performance
 Review competitors marketing activities and analyze data to drive sales performance
 Apply for promotion license & follow up closely with retailer on any promo activity

* PR & PARTNERSHIP/BUSINESS DEVELOPMENT (20%):
 Develop strong and good relationship with the media, KOLs and Beauty loggers
 Conceptualize, plan and implement PR launches, press kits, releases…
 Increase share of voice & maximize PR coverage
 Compilation and valorization of press coverage by brand-especially key launches and animations
 Work with appropriate business partner for branding, customer acquisition and sales & marketing partnership

* E-COMMERCE (30%):
 Accountable for online marketing campaigns and operation activities of all related channels (media, marketplace, campaign own platforms)
 Handle Stock management for E-commerce channel
 In charge of Supply chain and order process management
 Accountable for Customer service/ Customer experience management
 Accountable for payment collection Recruit, develop, train subordinates to develop E-commerce
 E-commerce: includes Website, Marketplace, CRM, Media & other Digital/online platforms and its back-end system
Required Qualifications * Must have:
- Education: Bachelor Degree or advanced, major related to Sales & Marketing
- Experience: Minimum 2 years experiences in the beauty and fragrance industry
- Experience at least 1 year as a Brand Executive
- Experience and knowledge of Retail Sales, PR & Marketing, E-commerce
- Language: fluent in the English – both written and spoken

* Skills:
 Sharp skills in Microsoft Office tools (Excel & Power point)
 Strong attention to detail
 Able to work on own initiative
 Demonstrates a "Can Do” Attitude
 Energetic, entrepreneurial and desire to progress in this industry
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Dist 1

Planning section ID:11182

Job Description - Product design
- Managing about processes from product design to delivery of goods.
- After designing Goods you have to order suppliers, check samples, make regular orders, and make the supplier keep delivery time.
- Uploading information to Facebook
Required Qualifications ① You must be able to use 「Photoshop」and 「Illustrator」.
② You must make the data that is inputted in a form of bringing the manuscript to a printing company.
③ You can speak enough English to have a normal everyday conversation.
Salary Monthly Salary 12,500,000VND 〜 15,900,000VND
Location Ho Chi Minh

All8 (1〜8 )