REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Finance/Investement] Job search list

Conditions in searching
All7 (1〜7 )

営業(営業企画) ID:12547

Job Description ・架電量販店へクレジット決済機能導入の営業
・ハノイ事務所に出張あり
Required Qualifications ・やる気と愛嬌のある方
・営業企画の経験のある方が望ましい
・営業経験のある方が望ましい
・すぐに着任できる方が望ましい
・銀行経験者が望ましい
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 2,500USD
Location Dist 1

Nhân viên kế toán ID:12314

Job Description - Làm việc với khách hàng Nhật Bản và công ty kế toán
- Giải thích các quy định và luật pháp kế toán Việt Nam và ở nước ngoài cho khách hàng
- Nhiệm vụ chung của Bộ Tài chính và Kế toán.
- Tóm tắt tình hình tài chính hiện tại bằng cách thu thập thông tin; chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác.
- Duy trì kiểm soát kế toán bằng cách chuẩn bị và giới thiệu các chính sách và thủ tục.
- Hướng dẫn nhân viên kế toán kế toán bằng cách phối hợp các hoạt động và trả lời các câu hỏi.
- Điều chỉnh lại sự khác biệt về tài chính bằng cách thu thập và phân tích thông tin tài khoản.
- Bảo đảm thông tin tài chính bằng cách hoàn thành sao lưu cơ sở dữ liệu.
- Duy trì an ninh tài chính bằng cách kiểm soát nội bộ.
- Chuẩn bị thanh toán bằng cách xác minh tài liệu và yêu cầu giải ngân.
- Trả lời câu hỏi về thủ tục kế toán bằng cách nghiên cứu và diễn giải chính sách kế toán và các quy định.
- Phù hợp với luật pháp và các yêu cầu pháp lý về tài chính của địa phương bằng cách nghiên cứu các luật lệ hiện hành và mới, thực thi tuân thủ các yêu cầu, và tư vấn cho quản lý các hành động cần thiết.
- Lập báo cáo tài chính đặc biệt bằng cách thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin và xu hướng tài khoản.
- Quản lý và kiểm soát chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán viên, công ty tư vấn.
Required Qualifications BẮT BUỘC:
- Tiếng Anh: ít nhất là trên trình độ Trung cấp
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là nhân viên kế toán
- Làm quen với luật và quy định kế toán Việt Nam và ở nước ngoài
- Có khả năng diễn giải để so sánh với đối thủ về các tập đoàn / cá nhân nước ngoài và kế toán Việt Nam.
- Có khả năng giao tiếp với nhân viên khác trong kinh doanh.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực
- Tính cách: đúng giờ, bình tĩnh, công bằng, và mạnh mẽ

LỢI THẾ:
- Kỹ năng tiếng Nhật: Mức độ kinh doanh
- Nhiệt tình
- Sẵn sàng học hỏi những thứ mới
Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 35,000,000VND
Location Ha Noi

IT Manager ID:12698

Job Description - Là một người quản lý CNTT trong công ty bảo mật, hãy quản lý tất cả các vấn đề về công nghệ thông tin trong công ty.
- Đối với Nhà đầu tư Thể chế nước ngoài, quản lý dự án đổi mới hệ thống an ninh hiện có.
- Để nâng cao năng suất của nhân viên, hãy làm cho hệ thống tự động hóa mới.
- Công việc về sữa: Duy trì và Khắc phục mọi vấn đề về IT kể cả mạng điện thoại.

*Chi tiết được thảo luận trong cuộc phỏng vấn
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Trình độ học vấn: Bằng Cử nhân về các khóa học có liên quan
- Ngôn ngữ: Ít nhất trên trung cấp về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (N2)
- Sẵn sàng làm việc với công ty chứng khoán
- Có kiến ​​thức về Bloomberg (hệ thống giao dịch tài chính).
- Có kiến ​​thức về kiểm toán hệ thống, tuân thủ hệ thống
- Kiến thức về cơ sở hạ tầng CNTT, và hệ thống Tài chính
- Có bằng cấp của Cisco
- Có kinh nghiệm trong Lắp đặt, Tổ chức lại, Đổi hệ thống CNTT
- Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc khách hàng như một người quản lý dự án
Salary Monthly Salary 40,000,000VND 〜 0VND
Location Ha Noi

Financial/Accounting Manager(Dist1/credit card) ID:12555

Job Description · Reporting of our accounting to the Japanese headquarters
· Management of our borrowing and payment, management of balance of payments
· Interaction with external accountants
· Create our financial statements
· It may be possible to become an officer in the future
· On business trip to Hanoi office
Required Qualifications <MUST>
· Experience as finance or accountant for over 5 years
· Have financial and accounting knowledge
· Experience in preparing account statement
- English skill ; Upper-Intermediate Level
- Can work long term in this company because you will be able to be an officer
<WANT>
- Experience at a bank
- Japanese skill ; N3
Salary Monthly Salary 38,000,000VND 〜 47,000,000VND
Location Dist 1

Customer Support(Japanese Speaker) ID:10957

Job Description Giao dịch trực tiếp với khách hàng bằng E-mail, điện thoại, và mặt đối mặt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Trả lời nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng
Xử lý và giải quyết khiếu nại của khách hàng
Thu thập và đánh giá tất cả các thông tin liên quan để xử lý các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
Cung cấp thông tin về giá cả và giao hàng
Thực hiện xác minh khách hàng
Thiết lập tài khoản khách hàng mới
Xử lý đơn đặt hàng, mẫu đơn, ứng dụng và yêu cầu
Tổ chức công việc để đáp ứng khung thời gian của khách hàng
Ghi chi tiết các yêu cầu, nhận xét và khiếu nại
Ghi lại chi tiết các hành động đã thực hiện
Chuẩn bị và phân phối báo cáo hoạt động của khách hàng
Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng
Quản lý nhiệm vụ quản trị
Giao tiếp và phối hợp với các phòng ban nội bộ
Theo dõi các tương tác của khách hàng
Cung cấp phản hồi về quá trình dịch vụ khách hàng
Tư vấn đầu tư
Required Qualifications Trình độ học vấn: Bằng cử nhân trong bất kỳ môn học nào
Ngôn ngữ: Ít nhất mức N2 ở cấp độ Nhật Bản (có thể đọc Kanji tốt), ít nhất là nói tiếng Anh cấp độ
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm (Nếu ứng viên có cùng kinh nghiệm trong ngành, Có nghĩa là cô ấy / cô ấy không đủ tiêu chuẩn)
Khác: Phải có chứng chỉ đại diện bán hàng chứng khoán trong vòng 1 năm
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Ha Noi

Sales(Credit Card in dist 1) ID:10007

Job Description They are a credit card company and would like to penetrate their card to Vietnamese consumers.
The way of penetrating it is via bank because bank is the one who can issue credit cards.

Therefore sales employees here need to promote their card by contacting and visiting banks in VN so that the banks issue their card to the banks' costumers.

They have 2 male sales around 25 year-old.
●Report to Vietnamese Sales Manager
- Contact banks
- Visit banks
- Explain and promote their card in banks.

✔They have a meeting once a month
✔They review each sales KPI once for 3 months
Required Qualifications <Must>
●English
- Can communicate with Japanese manager and Head office
●Knowledge
- About how credits cards are treated between banking and credit card company
●Experience
- At least 3 year-work experience of in Banking, contacting with credit card company
✔Just selling credit cards to customers experience as bankteller is not enough.
That kinds of candidates often don't understand how credit cards are treated between banking and credit card company

<Better>
●Experience
- In banking card center
- In credit card company such as VISA or Master card
- In Vietnamese big banking that deal with JCB credit cards
- In online payment company such as MOMO, Zaro, VNG23pay you
- As Sales to banking


Salary Monthly Salary 11,350,000VND 〜 24,000,000VND
Location Dist 1

経理 ID:11987

Job Description ・日本本社へ当社経理の報告
・当社借入と支払の管理、収支バランスの管理
・現地会計士とのやり取り
・当社決算書作成
・将来の担当役員候補の可能性あり
・ハノイ事務所に出張あり
Required Qualifications ・銀行での経験または、会計士としての経験5年以上
・財務知識、経理経験
・決算書作成経験があれば望ましい
・すぐに着任できる方が望ましい
Salary Monthly Salary 2,500USD 〜 3,500USD
Location Dist 1

All7 (1〜7 )