REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Finance/Investement] Job search list

Conditions in searching
All6 (1〜6 )

Nhân viên kế toán ID:12314

Job Description - Làm việc với khách hàng Nhật Bản và công ty kế toán
- Giải thích các quy định và luật pháp kế toán Việt Nam và ở nước ngoài cho khách hàng
- Nhiệm vụ chung của Bộ Tài chính và Kế toán.
- Tóm tắt tình hình tài chính hiện tại bằng cách thu thập thông tin; chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác.
- Duy trì kiểm soát kế toán bằng cách chuẩn bị và giới thiệu các chính sách và thủ tục.
- Hướng dẫn nhân viên kế toán kế toán bằng cách phối hợp các hoạt động và trả lời các câu hỏi.
- Điều chỉnh lại sự khác biệt về tài chính bằng cách thu thập và phân tích thông tin tài khoản.
- Bảo đảm thông tin tài chính bằng cách hoàn thành sao lưu cơ sở dữ liệu.
- Duy trì an ninh tài chính bằng cách kiểm soát nội bộ.
- Chuẩn bị thanh toán bằng cách xác minh tài liệu và yêu cầu giải ngân.
- Trả lời câu hỏi về thủ tục kế toán bằng cách nghiên cứu và diễn giải chính sách kế toán và các quy định.
- Phù hợp với luật pháp và các yêu cầu pháp lý về tài chính của địa phương bằng cách nghiên cứu các luật lệ hiện hành và mới, thực thi tuân thủ các yêu cầu, và tư vấn cho quản lý các hành động cần thiết.
- Lập báo cáo tài chính đặc biệt bằng cách thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin và xu hướng tài khoản.
- Quản lý và kiểm soát chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán viên, công ty tư vấn.
Required Qualifications BẮT BUỘC:
- Tiếng Anh: ít nhất là trên trình độ Trung cấp
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là nhân viên kế toán
- Làm quen với luật và quy định kế toán Việt Nam và ở nước ngoài
- Có khả năng diễn giải để so sánh với đối thủ về các tập đoàn / cá nhân nước ngoài và kế toán Việt Nam.
- Có khả năng giao tiếp với nhân viên khác trong kinh doanh.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực
- Tính cách: đúng giờ, bình tĩnh, công bằng, và mạnh mẽ

LỢI THẾ:
- Kỹ năng tiếng Nhật: Mức độ kinh doanh
- Nhiệt tình
- Sẵn sàng học hỏi những thứ mới
Salary Monthly Salary 20,000,000VND 〜 35,000,000VND
Location Ha Noi

Customer Support(Japanese Speaker) ID:10957

Job Description Deal directly with customers by E-mail, telephone, and face to face in Japanese or English
Respond promptly to customer inquiries
Handle and resolve customer complaints
Obtain and evaluate all relevant information to handle product and service inquiries
Provide pricing and delivery information
Perform customer verifications
Set up new customer accounts
Process orders, forms, applications and requests
Organize workflow to meet customer timeframes
Record details of inquiries, comments and complaints
Record details of actions taken
Prepare and distribute customer activity reports
Maintain customer databases
Manage administration task
Communicate and coordinate with internal departments
Follow up on customer interactions
Provide feedback on the efficiency of the customer service process
Advice for investment
Required Qualifications Educational Background: Bachelor's degree in any course
Language: At least N1 level Japanese level(Can read Kanji about stock investment), At least conversational English level
Experience: No need experience
Other: Must get certificate of securities sales representative within 1 year
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Ha Noi

Marketing deputy manager(in dist 1) ID:11356

Job Description They already have 2 Vietnamese marketing members to build their brand.
The marketing members operate Face Book, set up a booth in shopping mall, make up web advertisements

They need 1 manager and 1 staff more to promote their card. For example, sometimes you can get a discount if you use credit cards when you buy something on web site such as Amazon and lazada, or go to restaurants and clothes shops.
This position have to promote their card to Amazon, Lazada, restaurants, clothes shops to use their card service.

Actual role and actions
(a) Promotion
(i) Define the target merchants for the promotion that would make JCB card more attractive to consumers and partner banks, and negotiate with the merchants with reasonable conditions and effective advertisement on site of the merchants.
(ii) Update the status of the promotions, correct it timely and summarize the result for the further actions.
(iii) Work with business partners to advertise JCB promotions and JCB brand name itself.
(iv) Update the status of the advertisement, correct it timely and summarize the result for the further actions.
(v) Collect and analyze the status of JCB’s competitors and reflect to JCB’s marketing activity.
(vi) Support bank relation officers to inform the promotions to partner banks.
(vii) Work with senior officers and colleagues properly and raise the ability of the officers under you.

(b) Brand service
(i) Define the strategy and plan of JCB brand service and develop it, working with service providers and merchants etc.
(ii) Update the status of the brand services, correct it timely and summarize the result for the further actions.
(iii) Collect and analyze the status of JCB’s competitors and reflect to JCB’s service line-up.
(iv) Work with business partners to advertise JCB promotions and JCB brand name itself.
(v) Update the status of the advertisement, correct it timely and summarize the result for the further actions.
(vi) Support the partner relation team to inform the brand services to partner banks.
(vii) Work with senior officers and colleagues properly and raise the ability of the officers under you.

(c) Merchant Maintenance
(i) Define the merchants and area for merchant maintenance.
(ii) Work with business partners and/or the team to conduct the merchant maintenance.
(iii) Contribute to the continuous improvement and innovative way of merchant maintenance.
(iv) Update the status of the merchant maintenance to correct it timely and summarize the result for the further actions.
(v) Support the bank relation team to cooperate with partners to increase JCB merchants and JCB logo visibility.

Required Qualifications <Must>
●English
- Can communicate with Japanese manager and Head office
●Experience
- At least 5 year-working experience in banking at back office related to credit card

<Better>
●Experience
- In banking card center
- In credit card company such as VISA or Master card
- In Vietnamese big banking that deal with JCB credit cards
- In online payment company such as MOMO, Zaro, VNG23pay you


Salary Monthly Salary 18,000,000VND 〜 27,000,000VND
Location Dist 1

Marketing Staff(in dist 1) ID:11361

Job Description They already have 2 Vietnamese marketing members to build their brand.
The marketing members operate Face Book, set up a booth in shopping mall, make up web advertisements

They need 1 manager and 1 staff more to promote their card. For example, sometimes you can get a discount if you use credit cards when you buy something on web site such as Amazon and lazada, or go to restaurants and clothes shops.
This position have to promote their card to Amazon, Lazada, restaurants, clothes shops to use their card service.

Actual role and actions
(a) Promotion
(i) Define the target merchants for the promotion that would make JCB card more attractive to consumers and partner banks, and negotiate with the merchants with reasonable conditions and effective advertisement on site of the merchants.
(ii) Update the status of the promotions, correct it timely and summarize the result for the further actions.
(iii) Work with business partners to advertise JCB promotions and JCB brand name itself.
(iv) Update the status of the advertisement, correct it timely and summarize the result for the further actions.
(v) Collect and analyze the status of JCB’s competitors and reflect to JCB’s marketing activity.
(vi) Support bank relation officers to inform the promotions to partner banks.
(vii) Work with senior officers and colleagues properly and raise the ability of the officers under you.

(b) Brand service
(i) Define the strategy and plan of JCB brand service and develop it, working with service providers and merchants etc.
(ii) Update the status of the brand services, correct it timely and summarize the result for the further actions.
(iii) Collect and analyze the status of JCB’s competitors and reflect to JCB’s service line-up.
(iv) Work with business partners to advertise JCB promotions and JCB brand name itself.
(v) Update the status of the advertisement, correct it timely and summarize the result for the further actions.
(vi) Support the partner relation team to inform the brand services to partner banks.
(vii) Work with senior officers and colleagues properly and raise the ability of the officers under you.

(c) Merchant Maintenance
(i) Define the merchants and area for merchant maintenance.
(ii) Work with business partners and/or the team to conduct the merchant maintenance.
(iii) Contribute to the continuous improvement and innovative way of merchant maintenance.
(iv) Update the status of the merchant maintenance to correct it timely and summarize the result for the further actions.
(v) Support the bank relation team to cooperate with partners to increase JCB merchants and JCB logo visibility.

Required Qualifications <Must>
●English
- Can communicate with Japanese manager and Head office
●Experience
- At least 3 year-working experience in banking at back office related to credit card

<Better>
●Experience
- In banking card center
- In credit card company such as VISA or Master card
- In Vietnamese big banking that deal with JCB credit cards
- In online payment company such as MOMO, Zaro, VNG23pay you


Salary Monthly Salary 13,600,000VND 〜 18,000,000VND
Location Dist 1

Sales Staff(in Saigon Center) ID:10007

Job Description They are a credit card company and would like to penetrate their card to Vietnamese consumers.
The way of penetrating it is via bank because bank is the one who can issue credit cards.

Therefore sales employees here need to promote their card by contacting and visiting banks in VN so that the banks issue their card to the banks' costumers.

They have 2 male sales around 25 year-old.
●Report to Vietnamese Sales Manager
- Contact banks
- Visit banks
- Explain and promote their card in banks.

✔They have a meeting once a month
✔They review each sales KPI once for 3 months
Required Qualifications <Must>
●English
- Can communicate with Japanese manager and Head office
●Knowledge
- About how credits cards are treated between banking and credit card company
●Experience
- At least 3 year-work experience of in Banking, contacting with credit card company
✔Just selling credit cards to customers experience as bankteller is not enough.
That kinds of candidates often don't understand how credit cards are treated between banking and credit card company

<Better>
●Experience
- In banking card center
- In credit card company such as VISA or Master card
- In Vietnamese big banking that deal with JCB credit cards
- In online payment company such as MOMO, Zaro, VNG23pay you
- As Sales to banking


Salary Monthly Salary 11,350,000VND 〜 24,000,000VND
Location Dist 1

経理 ID:11987

Job Description ・日本本社へ当社経理の報告
・当社借入と支払の管理、収支バランスの管理
・現地会計士とのやり取り
・当社決算書作成
・将来の担当役員候補の可能性あり
・ハノイ事務所に出張あり
Required Qualifications ・銀行での経験または、会計士としての経験5年以上
・財務知識、経理経験
・決算書作成経験があれば望ましい
・すぐに着任できる方が望ましい
Salary Monthly Salary 2,500USD 〜 3,500USD
Location Dist 1

All6 (1〜6 )