REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Finance/Investement] Job search list

Conditions in searching
All10 (1〜10 )

Nhân viên Hỗ trợ khác hàng- Tiếng Nhật ID:13124

Job Description - Giao dịch trực tiếp với khách hàng bằng thư điện tử, điện thoại và trực tiếp bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
- Trả lời kịp thời các yêu cầu của khách hàng
- Xử lý và giải quyết khiếu nại của khách hàng
- Nhận và đánh giá tất cả các thông tin liên quan để xử lý các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
- Cung cấp thông tin về giá cả và giao hàng
- Thực hiện xác minh khách hàng
- Thiết lập tài khoản khách hàng mới
- Xử lý đơn đặt hàng, biểu mẫu, ứng dụng và yêu cầu
- Tổ chức quy trình làm việc để đáp ứng khung thời gian của khách hàng
- Ghi lại chi tiết các yêu cầu, ý kiến ​​và khiếu nại
- Ghi lại chi tiết về các hành động được thực hiện
- Chuẩn bị và phân phối báo cáo hoạt động của khách hàng
- Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng
- Quản lý tác vụ quản trị
- Giao tiếp và phối hợp với các phòng ban nội bộ
- Theo dõi tương tác của khách hàng
- Cung cấp phản hồi về hiệu quả của quy trình dịch vụ khách hàng
- Tư vấn đầu tư
Required Qualifications * PHẢI:
- Nền tảng giáo dục: Bằng cử nhân trong bất kỳ khóa học nào
- Sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón.
- Ngôn ngữ: Tối thiểu N2 cấp độ tiếng Nhật (Có thể đọc Kanji tốt), Ít nhất là trình độ tiếng Anh giao tiếp
- Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm (Nếu thí sinh có kinh nghiệm cùng ngành, điều đó có nghĩa là cô ấy / anh ấy không đủ điều kiện)
- Sẵn sàng làm việc tại Nhật Bản trong thời gian dài
- Sẵn sàng tìm hiểu về Chứng khoán vì JSI sẽ tổ chức các lớp học về chứng khoán sau khi gia nhập

* LỢI THẾ:
- Trẻ
- Sẵn sàng học những điều mới
- Độc lập
- Đúng giờ
Salary Monthly Salary 12,000,000JPY 〜 20,000,000JPY
Location Ha Noi

Nhân viên Hỗ trợ khách hàng- Tiếng Anh ID:13219

Job Description - Giao dịch trực tiếp với khách hàng bằng thư điện tử, điện thoại và trực tiếp bằng tiếng Anh
- Trả lời kịp thời các yêu cầu của khách hàng
- Xử lý và giải quyết khiếu nại của khách hàng
- Nhận và đánh giá tất cả các thông tin liên quan để xử lý các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
- Cung cấp thông tin về giá cả và giao hàng
- Thực hiện xác minh khách hàng
- Thiết lập tài khoản khách hàng mới
- Xử lý đơn đặt hàng, biểu mẫu, ứng dụng và yêu cầu
- Tổ chức quy trình làm việc để đáp ứng khung thời gian của khách hàng
- Ghi lại chi tiết các yêu cầu, ý kiến ​​và khiếu nại
- Ghi lại chi tiết về các hành động được thực hiện
- Chuẩn bị và phân phối báo cáo hoạt động của khách hàng
- Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng
- Quản lý tác vụ quản trị
- Giao tiếp và phối hợp với các phòng ban nội bộ
- Theo dõi tương tác của khách hàng
- Cung cấp phản hồi về hiệu quả của quy trình dịch vụ khách hàng
- Tư vấn đầu tư
Required Qualifications * PHẢI:
- Nền tảng giáo dục: Bằng cử nhân trong bất kỳ khóa học nào
- Sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón.
- Ngôn ngữ: Ít nhất là trình độ tiếng Anh trình độ Advanced
- Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm (Nếu thí sinh có kinh nghiệm cùng ngành, điều đó có nghĩa là cô ấy / anh ấy không đủ điều kiện)
- Sẵn sàng làm việc tại Nhật Bản trong thời gian dài
- Sẵn sàng tìm hiểu về Chứng khoán vì JSI sẽ tổ chức các lớp học về chứng khoán sau khi gia nhập

* LỢI THẾ:
- Trẻ
- Sẵn sàng học những điều mới
- Độc lập
- Đúng giờ
Salary Monthly Salary 6,000,000VND 〜 8,500,000VND
Location Ha Noi

Senior HR Manager(Dist1/credit card) ID:13119

Job Description ●The new Japanese Director is planning to change the organization and institution.
- Consider organizational changes to make the company better with Japanese Director
- Consider changing welfare benefits to enhance employee satisfaction with Japanese Director

-The HR Manager will report to the Board of Director (BOD) and responsible for the smooth operation for all of the functions that deal with the needs and activities of the organization’s people including develop and implement HR initiatives in line with the strategic goals of the company.
-The HR Manager will ensure that human capital is positioned to grow in parallel with the overall organizational growth and transformation, and lead and advise company supervisors regarding all Human Resources issues including organizational structure, staffing, compensation and benefit, employee relations, training and development and policy and system development.
-Develop training and talent programs that will result in quality employees to build and support bench strength requirements for the company.
-Maintains a strong partnership with the top business leaders to support business objectives by providing leadership for people initiatives, programs and strategies for the organization.
-Communicates the organization's plan for the future and how the employees contribute to those plans and mission.
-Ensure benefits programs such as health care, vacation, sick leave, leave of absence, and employee assistance are implemented in efficiency and adequate.
Required Qualifications <MUST>
-English ; Intermediate level
-Japanese ; N2 basic
-At least 7 years’ experience on human resources generalist with more than five years at senior management level for a size at least 500 head count.

<WANT>
-Bachelor’s Degree in HR Management or related field.
-Understand Labor law and Laws related
-Knowledge of strategic HR practices, and best practices in Human Resources.
-Good at oral and written presentation skills, interacts well at all levels of the organization.
Salary Monthly Salary 40,000,000VND 〜 45,000,000VND
Location Dist 1

HR Staff(Dist1/credit card) ID:13120

Job Description ●The new Japanese Director is planning to change the organization and institution. So need your support for change.

- Posting internal vacant jobs to SNS or recruitment website
- Making up a list of candidates
- Setting up and attend some interview
- Building a good relationship with some university, college to get candidates
- Report an annual recruitment plan and result
- Other task manager ordered
Required Qualifications <MUST>
-Experience as HR 2 years
-Japanese ; N3 advance
<WANT>
-If you want to be a manager, need English skill (intermediate level)
-Worked at banking
Salary Monthly Salary 13,000,000VND 〜 22,000,000VND
Location Dist 1

Nhân viên Hỗ trợ khác hàng- Tiếng Nhật (Làm việc tại Nhật) ID:10957

Job Description * Trách nhiệm:
- Trước tiên, ứng cử viên sẽ bắt đầu làm việc trong JSI với tư cách là Nhân viên hỗ trợ khách hàng (Người nói tiếng Nhật) và được đào tạo về kiến ​​thức bảo mật cho đến tháng 4 năm 2019
- Từ tháng 4 năm 2019, ứng viên sẽ chuyển sang Nhật làm việc cho cổ đông chính của JSI: Công ty TNHH Chứng khoán Aizawa

* Nhiệm vụ:
1. Trong JSI, nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng:
- Giao dịch trực tiếp với khách hàng bằng thư điện tử, điện thoại và trực tiếp bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
- Trả lời kịp thời các yêu cầu của khách hàng
- Xử lý và giải quyết khiếu nại của khách hàng
- Nhận và đánh giá tất cả các thông tin liên quan để xử lý các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
- Cung cấp thông tin về giá cả và giao hàng
- Thực hiện xác minh khách hàng
- Thiết lập tài khoản khách hàng mới
- Xử lý đơn đặt hàng, biểu mẫu, ứng dụng và yêu cầu
- Tổ chức quy trình làm việc để đáp ứng khung thời gian của khách hàng
- Ghi lại chi tiết các yêu cầu, ý kiến ​​và khiếu nại
- Ghi lại chi tiết về các hành động được thực hiện
- Chuẩn bị và phân phối báo cáo hoạt động của khách hàng
- Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng
- Quản lý tác vụ quản trị
- Giao tiếp và phối hợp với các phòng ban nội bộ
- Theo dõi tương tác của khách hàng
- Cung cấp phản hồi về hiệu quả của quy trình dịch vụ khách hàng
- Tư vấn đầu tư

2. Tại Công ty chứng khoán Aizawa, vị trí làm việc chính xác chưa quyết định. Họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau. (chủ yếu làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ Sales)
Required Qualifications * PHẢI:
- Nền tảng giáo dục: Bằng cử nhân trong bất kỳ khóa học nào
- Sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón.
- Ngôn ngữ: Tối thiểu N2 cấp độ tiếng Nhật (Có thể đọc Kanji tốt), Ít nhất là trình độ tiếng Anh giao tiếp
- Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm (Nếu thí sinh có kinh nghiệm cùng ngành, điều đó có nghĩa là cô ấy / anh ấy không đủ điều kiện)
- Sẵn sàng làm việc tại Nhật Bản trong thời gian dài
- Sẵn sàng tìm hiểu về Bảo mật.
- Cần đạt được bằng Chứng khoán tiếng Nhật sớm nhất có thể (cần thiết)

* LỢI THẾ:
- Trẻ
- Sẵn sàng học những điều mới
- Độc lập
- Đúng giờ
Salary Monthly Salary 200,000JPY 〜 220,000JPY
Location Ha Noi

システム企画・開発 ID:13048

Job Description ※アセアン諸国に拠点があり、適性に応じて他国勤務チャンスあり

・当社日本人代表がハノイに転勤予定(6月後半)。
・ハノイ開拓のため、クレジットカード決済機能の端末についてのシステム開発。
・代表の指示に従い、柔軟に業務に対応。
・営業力があれば、社長と共に顧客訪問し、システムを導入する。
Required Qualifications <MUST>
・システム担当経験
<WANT>
・クレジット決済端末システム開発経験
・自分のアピールが上手な方
Salary Monthly Salary 1,800USD 〜 3,500USD
Location Dist 1

営業 ID:13046

Job Description ※アセアン諸国に拠点があり、適性に応じて他国勤務チャンスあり
※適性に応じて、ポジションを用意してもらえる

・架電量販店へ割賦販売の営業(相手担当はベトナム人のため、ベトナム人営業担当と帯同)
・イオンモールの既存顧客のケア(相手担当は日本人がメイン)
・農機具の割賦販売も新たに拡大中
・当社日本人代表がハノイに転勤(6月後半)のため、能力に応じてハノイで営業・社長のサポートの可能性あり
Required Qualifications ・英語力;社内コミュニケーションレベル以上
・業種問わず営業経験(販売員含む)2年以上。
・明るく、人と話すのが好きな方。
・自分のアピールが上手な方。
Salary Monthly Salary 1,800USD 〜 3,500USD
Location Dist 1

営業事務 ID:12547

Job Description ※アセアン諸国に拠点があり、適性に応じて他国勤務チャンスあり

・営業資料作成
・ベトナム人営業担当のサポート
・当社日本人代表がハノイに転勤(6月後半)のため、能力に応じてハノイで営業・社長のサポートの可能性あり
Required Qualifications ・営業資料作成経験
・営業サポート経験
・自分のアピールが上手な方。
Salary Monthly Salary 1,800USD 〜 3,500USD
Location Dist 1

営業企画 ID:13047

Job Description ※アセアン諸国に拠点があり、適性に応じて他国勤務チャンスあり
※適性に応じてポジションを用意してもらえる

<営業企画>
・営業計画企画・作成
・市場調査

・当社日本人代表がハノイに転勤(6月後半)のため、能力に応じてハノイで営業・社長のサポートの可能性あり
Required Qualifications ・営業企画経験
・マーケティング経験
・自分のアピールが上手な方
Salary Monthly Salary 1,800USD 〜 3,500USD
Location Dist 1

Sales(Credit Card in dist 1) ID:10007

Job Description They are a credit card company and would like to penetrate their card to Vietnamese consumers.
The way of penetrating it is via bank because bank is the one who can issue credit cards.

Therefore sales employees here need to promote their card by contacting and visiting banks in VN so that the banks issue their card to the banks' costumers.

They have 2 male sales around 25 year-old.
●Report to Vietnamese Sales Manager
- Contact banks
- Visit banks
- Explain and promote their card in banks.

✔They have a meeting once a month
✔They review each sales KPI once for 3 months
Required Qualifications <Must>
●English
- Can communicate with Japanese manager and Head office
●Knowledge
- About how credits cards are treated between banking and credit card company
●Experience
- At least 3 year-work experience of in Banking, contacting with credit card company
✔Just selling credit cards to customers experience as bankteller is not enough.
That kinds of candidates often don't understand how credit cards are treated between banking and credit card company

<Better>
●Experience
- In banking card center
- In credit card company such as VISA or Master card
- In Vietnamese big banking that deal with JCB credit cards
- In online payment company such as MOMO, Zaro, VNG23pay you
- As Sales to banking


Salary Monthly Salary 11,350,000VND 〜 24,000,000VND
Location Dist 1

All10 (1〜10 )