REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Bac Giang] Job search list

Conditions in searching
All3 (1〜3 )

QUẢN LÝ NHÂN SỰ ID:12444

Job Description Trách nhiệm:
- Là người quản lý bộ phận nhân sự, trách nhiệm là toàn bộ lĩnh vực nhân sự.
- Không có nhân viên nhân sự trong công ty, do đó, ngay cả vị trí quản lý cần phải xử lý tất cả mọi thứ về nhân sự
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tuyển dụng năm 2018 là nhiệm vụ lớn nhất

Nhiệm vụ công việc:
- Phụ trách vấn đề nhân sự, bảo hiểm, tổ chức nhân sự của công ty
- Duy trì cấu trúc công việc bằng cách cập nhật các yêu cầu công việc và mô tả công việc cho tất cả các vị trí.
-Tăng cường đội ngũ nhân viên bằng cách thiết lập một chương trình tuyển dụng, thử nghiệm và phỏng vấn; tư vấn cho các nhà quản lý lựa chọn ứng cử viên; tiến hành và phân tích các cuộc phỏng vấn xuất cảnh; đề nghị thay đổi.
-Đạt được nhân viên cho các bài tập bằng cách thiết lập và tiến hành các chương trình định hướng và đào tạo.
- Đảm bảo lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên bằng cách đào tạo các nhà quản lý để huấn luyện và kỷ luật nhân viên; lập kế hoạch quản lý hội nghị với nhân viên; nghe và giải quyết những bất bình của nhân viên; tư vấn cho nhân viên và người giám sát.
- Duy trì các hướng dẫn quản lý bằng cách chuẩn bị, cập nhật và giới thiệu các chính sách và thủ tục nhân sự.
-Tài nguyên các hồ sơ nhân sự lịch sử bằng cách thiết kế một hệ thống lưu trữ hồ sơ; giữ hồ sơ quá khứ và hiện tại.
- Hoàn thành các yêu cầu hoạt động của nhân sự bằng cách lập kế hoạch và phân công nhân viên; theo dõi kết quả làm việc.
-Tìm kiếm nhân viên nguồn nhân lực bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng và đào tạo nhân viên.
-Tìm kiếm kết quả công việc của nhân viên nhân sự bằng cách tư vấn và kỷ luật nhân viên; lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá kết quả công việc
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
● Kinh nghiệm
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc nhân sự
● Ngôn ngữ
- Trình độ trung cấp cao hơn của tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật
● Kỹ năng
- Kỹ năng tuyển dụng mạnh
- Kỹ năng giao tiếp tốt (Thông tin liên lạc rõ ràng, Nghe tốt, Nói chuyện ngắn gọi, súc tích)
● Khác
- Có thể làm việc tại Bắc Giang
- Sẵn sàng làm việc trong ngành dệt

<LỢI THẾ>
● Kinh nghiệm
- Làm việc trong ngành dệt, ,may mặc
- Làm việc tại công ty Nhật Bản
Salary Monthly Salary 14,000,000VND 〜 18,000,000VND
Location Bac Giang

QUẢN LÝ BỘ PHẬN QA ID:12446

Job Description Trách nhiệm:
-Quản lý và chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ vấn đề QA trong nhà máy

Nhiệm vụ công việc;
-Có cuộc họp với tổng công ty bên Nhật Bản hàng ngày vào lúc 9 giờ sáng để chia sẻ báo cáo hàng ngày
-Giảm các mục tiêu về nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng bằng cách tuyển dụng, đào tạo và lên kế hoạch cho nhân viên
-Cho biết các mục tiêu hoạt động đảm bảo chất lượng bằng cách đóng góp thông tin và phân tích cho các kế hoạch chiến lược và các bài đánh giá
- Đảm bảo các mục tiêu tài chính đảm bảo chất lượng bằng cách ước tính các yêu cầu; chuẩn bị ngân sách hàng năm
-Tăng các kế hoạch đảm bảo chất lượng bằng cách tiến hành các phân tích nguy hiểm
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
● Kinh nghiệm
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Quản lý QA
● Ngôn ngữ
- Trình độ trung cấp cao hơn của tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật
● Kỹ năng
- Kỹ năng quản lý tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt (Thông tin liên lạc rõ ràng, Nghe tốt, Nói chuyện ngắn và điểm)
● Khác
- Có thể làm việc tại Bắc Giang
- Sẵn sàng làm việc trong ngành dệt

<ƯU TIÊN >
● Kinh nghiệm
- Làm việc trong ngành dệt
- Làm việc tại công ty sản xuất Nhật Bản
Salary Monthly Salary 15,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Bac Giang

QUẢN LÝ SẢN XUẤT ID:12464

Job Description - Chịu trách nhiệm 450 người thuộc bộ phận này là Trưởng phòng Sản xuất
- Phụ trách 10 nhóm cắt và may; 14 nhóm nút đính kèm, ủi và đóng gói.
- Nhận bảng dữ liệu từ Sở và kiểm tra dữ liệu trước khi làm thủ tục
- Phân tích dữ liệu từ Phòng trước thủ tục
- Nhận được câu trả lời về tình hình giao hàng
- Lên lịch sản xuất để sản xuất
- Thông báo cho nhà quản lý nhà máy tình trạng nghiêm trọng của vật liệu.
- Báo cáo tất cả các vấn đề trong quá trình lập kế hoạch sản xuất và đưa ra giải pháp
- Nhận sự chấp thuận của người quản lý nhà máy trước khi thiết lập làm việc theo nhiều ca
- Quy trình làm việc theo phương pháp PDCA
- Tổ chức họp thường xuyên với HQ hàng ngày
- Báo cáo về số lượng sản xuất mỗi cuộc họp
Required Qualifications <BẮT BUỘC>
- Có ít nhất 1 năm làm việc làm Giám đốc điều hành sản xuất
- Ít nhất quản lý hơn 300 nhân viên
- Kỹ năng quản lý tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt (Thông tin liên lạc rõ ràng, Nghe tốt, Nói chuyện ngắn và điểm)
- Có thể làm việc tại Bắc Giang

<LỢI THẾ>
- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành dệt
- Làm việc tại công ty sản xuất Nhật Bản
Salary Monthly Salary 15,000,000VND 〜 20,000,000VND
Location Bac Giang

All3 (1〜3 )