Kitchen chief manager(Japanese BBQ/Dist1)ID:16364

18,000,000 VND ~ 27,600,000 VNDDist 1
 • Job Category

  Food/Beverage/Restaurant

 • Industry

  Restaurant/Hotel

 • Job Description

  1. Quản lý thực đơn của Nhà Hàng
  2. Quản lý tất cả những món ăn trong khu vực Bếp.
  3. Đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm đối với các món ăn của Nhà Hàng.
  4. Đưa ra các ý tưởng mới cho Thực đơn của nhà hàng và tiến hành thực hiện.
  5. Quản lý toàn bộ Nguyên vật liệu và các Dụng cụ trong Bếp. Đưa ra kế hoạch mua nguyên vật liệu và Dụng cụ trong Bếp kịp thời.
  6. Cùng công ty tiến hành tuyển dụng nhân viên mới của Bộ phận Bếp và tiến hành training cho Nhân viên mới.
  7. Phân chia nhiệm vụ cho từng vị trí trong Bộ phận Bếp.
  8. Cùng công ty tạo ra các quy định trong Bộ phận Bếp của Nhà Hàng.
  9. Quản lý nhân viên để Nhân viên luôn làm tốt theo quy định của Bếp cũng như quy định của Công ty
  10. Quản lý chi phí nguyên vật liệu của nhà hàng, giảm sử dụng lãng phí thực phẩm
  11. Cải thiện sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng về hương vị, số lượng, cách trang trí sản phẩm.
  12. Tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu có giá cả và chất lượng tốt, tiến hành cải tiến trong việc mua nguyên vật liệu.

 • Requirement

  <MUST>
  - Japanese skill or English skill to communicate with Japanese in Japan
  - Experience: for 1 year as kitchen chief manager
  - Experience: Training for staffs
  - Understand the price of ingredients in Ho Chi Minh and negotiate with food suppliers
  - Understand how to calculate material costs and have know-how for accurate inventory
  - Understand the taste, quantity, and appearance that Vietnamese consumers prefer and can modify the product.
  - Cooperativeness
  <WANT>
  - Experience for development and improvement menu in BBQ Resturant
  - Japanese: N3 advance

 • English Level

  Intermediate Level

 • Other Language

  None

 • Working Hour

  10:00 ~ 24:00

 • Holiday

  shift job (8 hours per a day + 1 hour break time)

 • Benefit

  - social insurance & medical insurance
  - phone allowance
  - gasoline allowance
  - training in Japan
  - Lunch fee

Contact usup-arrow
Feel free to contact our career advisor.