This job is closed

QC Supervisor (or Assistant Manager)ID:16117

18,000,000 VND ~ 27,000,000 VNDHai Duong
 • Job Category

  Quality Assurance/Control

 • Industry

  Manufacturing

 • Job Description

  - Quản lý, giám sát các hoạt động của bộ phận QC.
  - Thực hiện đối ứng khách hàng.
  - Lập các kế hoạch, báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm
  - Tổ chức đánh giá định kỳ và cải tiến.
  - Hỗ trợ trưởng phòng chất lượng trong việc điều hành các hoạt động khác của phòng Quản lý chất lượng.
  - Tư vấn những giải pháp kiểm soát được hiệu quả chất lượng sản phẩm làm ra.
  - Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của cấp trên.

 • Requirement

  <Bắt buộc}

  - Tuổi: 30 -40
  - Tốt nghiệp CĐ trở lên.
  - Có ít nhất 5 năm làm tại phòng QC trong các công ty sản xuất trong đó 3 năm giữ chức vụ tương đương.
  - Tiếng Nhật tương đương N4 trở lên, tiếng Anh giao tiếp.
  - Hiểu biết về 7 công cụ QC, ISO, IATF, 5why
  - Có kinh nghiệm đối ứng khách hàng.
  {Ưu tiên}
  - Có kinh nghiệm làm việc tại công ty của Nhật.
  - Tiếng Nhật tốt.

 • English Level

  Conversational Level

 • Other Language

  English

 • Working Hour

  8:00 ~ 17:00

 • Holiday

  Saturday every other, Sunday & National Holiday

 • Benefit

  - Trợ cấp đào tạo
  - Trợ cấp đi lại
  - Trợ cấp chuyên cần
  - Trợ cấp con nhỏ

This job is closed

Contact usup-arrow
Feel free to contact our career advisor.