Purchasing SupervisorID:12090

1,000 USD ~ 1,000 USDHai Duong
 • Job Category

  Purchasing/Procurement

 • Industry

  Manufacturing

 • Job Description

  * Trách nhiệm:
  - Lãnh đạo phòng mua hàng, phụ trách các thành viên của nhóm

  * Nhiệm vụ:
  - Quyết định về M / L (quyết định bố trí nhà sản xuất)
  - Bản mô phỏng sự kiện mô hình mới
  - Đánh giá giá ước tính
  - Chuẩn bị ngân sách (khuôn mẫu, hàng tiêu dùng nói chung ...)
  - tuân thủ QAV (kiểm toán nhà cung cấp)
  - tuân thủ ISO / IATF
  - Tuân thủ kiểm toán của khách hàng
  - Quản lý khuôn mẫu đức tin
  - Quản lý Dự báo CR
  - Quản lý khuôn mẫu đức tin
  - Quản lý tài sản cố định
  - Quản lý thanh toán

 • Requirement

  <Phải>
  - Có kinh nghiệm mua hàng trong hơn 5 năm
  - Có kinh nghiệm làm người giám sát.
  - Quê quán phải ở Hải Dương.

  <Lợi thế>
  - Kỹ năng tiếng Nhật
  - Có kinh nghiệm trong công ty Nhật Bản

 • English Level

  Doesn’t matter

 • Other Language

  None

 • Working Hour

  8:00am ~ 17:00pm

 • Holiday

  -

 • Benefit

  - Trợ cấp giáo dục
  - Trợ cấp đi lại
  - Phụ cấp chuyên cần
  - Trợ cấp nuôi con nhỏ